80
rezultat(e) găsit(e)
Data:
Grupul operativ pentru egalitatea den gen (GTF) este o rețea de actori care lucrează pentru a integra dimensiunea de gen in răspunsul Republicii Moldova la criza refugiaților, cu scopul de a se asigura ca toate persoanele din Moldova afectate de criza refugiaților din Ucraina au acces echitabile la asistenta umanitara specifica si de calitate si pot participa in mod semnificativ la un răspuns echitabil, eficace si eficient.
Data:
Proiectul are ca scop facilitarea unui mediu favorabil pentru îmbunătățirea interconexiunii dintre comunitățile si OSC-urile de pe ambele maluri ale râului Nistru, coeziunea sociala, reducerea tensiunilor sociale si îmbunătățirea integrării aspectelor legate de drepturile omului și egalitatea de gen in procesul de soluționare a conflictului transnistrean.
Data:
Prezenta evaluare a urmărit analiza gradului de realizare a obiectivelor stabilite în Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru perioada 2018 -2023, identificarea rezultatelor și a impactului determinat de implementarea acesteia.
Data:
Proiectul va promova la nivel regional și național un răspuns la criza refugiaților sensibil la dimensiunea de gen, prin impulsionarea programării, finanțării și coordonării sensibile la dimensiunea de gen în cadrul și între agențiile ONU, organismele interguvernamentale regionale și structurile de răspuns la criza refugiaților. Proiectul va atinge acest obiectiv prin abordarea impactului specific diferențiat în funcție de gen al crizei umanitare și al crizei refugiaților din Ucraina, asigurând în același timp că femeile și persoanele aflate în pericol au un acces sporit la serviciile și resursele de protecție.
Data:
În Republica Moldova, în ultimii ani, au fost înregistrate progrese importante în domeniul egalității de gen. Conform Indicelui Global al Disparităților de Gen elaborat de Forumul Economic Mondial, Republica Moldova a obținut, în 2021, 0.77 puncte, fiind clasată pe locul 28 din 156 de țări, înregistrând o creștere de 0.55 puncte față de anul 2006.
Data:
Asociația Presei Independente (API) a lansat o publicație în ajutor profesioniștilor media și studenților la jurnalism. „Abordarea în presă a violenței în baza de gen și a violenței împotriva copiilor” este un ghid teoretico-practic pentru a înțelege mai bine specificul acestor cazuri și a învăța să le relatăm corect și responsabil. Publicația se distribuie gratuit instituiților mass-media şi jurnaliștilor/studenților interesați.
Data:
Ghidul de implementare a Principiilor de Abilitare a Femeilor își propune să mobilizeze atât companiile cât și instituțiile și organizațiile din diverse sectoare pentru a asigura abilitarea femeilor la locul de muncă, în diferite domenii de activitate și în proiecte de responsabilitate socială.
Data:
În ritmul actual al progreselor, obținerea egalității de gen ar putea dura aproape 300 de ani, arată raportul „Progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD): Situația din domeniul egalității de gen 2022”.
Data:
Catalogul producătoarelor reunește 50 producătoare din țară și este o sursă utilă și informativă pentru promovarea afacerilor femeilor producătoare din Republica Moldova și stimularea vânzărilor drept măsură de susținere a acestora. 
Data:
Scopul listei de verificare este de a oferi actorilor din domeniul răspunsului umanitar/la criza refugiaților din Republica Moldova puncte de reper/recomandări privind modul în care să asigure luarea în considerare a necesităților, priorităților și capacităților femeilor, fetelor, bărbaților și băieților în toate aspectele răspunsului umanitar/la criza refugiaților.
Data:
În baza datelor preliminare colectate (o serie de studii ale UN Women) și a întrunirilor pe care UN Women le-a desfășurat cu organizațiile conduse de femei din Moldova, criza actuală creează și accentuează riscurile și vulnerabilitățile diferențiate în funcție de sexul persoanei și crește nevoile umanitare în rândul femeilor, fetelor, bărbaților și băieților.
Data:
Obiectivul general al raportului este de a elabora o evaluare cuprinzătoare a nivelului egalității între femei și bărbați în Republica Moldova în educație, sănătate, oportunități economice, libertatea de exprimare a opiniilor și de luare a măsurilor.
Data:
La baza acestui raport se află un sondaj privind modelele de strămutare, nevoile și intențiile persoanelor refugiate, elaborat de către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) în parteneriat cu UN Women.
Data:
Această fișă informativă conține informație actuală despre profilul demografic al persoanelor refugiate din Ucraina găzduite de către Republica Moldova.
Data:
Prin prezentul document se propun opțiuni ce țintesc spre a facilita procesul de deschidere a serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de către angajatori la nivel național. Astfel, se propun 4 opțiuni orientate spre a facilita încadrarea și reîncadrarea în câmpul muncii a părinților cu copii, într-un tempo mai rapid fără a influența negativ procesul de îngrijire a copiilor. În urma consultării cadrului legal național specific domeniului,...
Data:
Violența în familie este o gravă formă de încălcare a drepturilor omului, fenomenul existând atât la nivel internațional, cât și la nivel național. Mai mult, violența în familie poartă un puternic caracter gender, bazat pe raporturile sociale de inegalitate dintre femei şi bărbați. Astfel, la nivel național, între 90 și 95%1 din totalul victimelor violenței în familie sunt femei. Obiectivul principal al acestei evaluări este de a reflecta...
Data:
Raportul de monitorizare include analiza cantitativă și cea calitativă a discursului în spațiul public cu o lună înainte de scrutinul parlamentar și pe durata campaniei electorale din 2021. Monitorizarea discursul sexist în alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021 în Republica Moldova, ca formă a violenței împotriva femeilor în alegeri și-a propus drept scop să monitorizeze următoarele aspecte: 1. sensibilitatea programelor electorale, măsurilor...
Data:
Printre proiectele de relansare economică în răspunsul crizei COVID-19 se numără și Proiectului „Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate sau se află într-o situație vulnerabilă, agravată de Corona virus (COVID19). Intervenția este menită să asigure accesul femeilor și fetelor aflate în situații vulnerabile la educație antreprenorială, sprijin financiar, ghidare și oportunități în carieră. În consecință,...
Data:
Nevoia de educație financiară a devenit evidentă în ultimii ani într-un context economic național marcat de o înțelegere redusă a serviciilor financiare. La nivel european, directivele Comisiei Europene recomandă introducerea educației financiare în școli de la cele mai mici vârste, pentru a educa și responsabiliza viitorii consumatori. Deși vorbim zilnic despre “bani”, multe familii tinere nu înțeleg foarte bine circuitul banilor în viaţa...
Data:
Republica Moldova este o țară fără ieșire la mare, cu o populație de 2.7 milioane. În ultimii cîțiva ani, țara amenținut o creștere economomică constantă, cu cu o rată medie de creștere a PIB-ului pe cap de locuitorde aproximativ 4,5%, determinată de consum, alimentată de o producție agricolă puternică și remitențe.În ultimii ani, sectorul IMM-urilor a demonstrat o dezvoltare dinamică pozitivă. Numărul IMM-urilor acrescut la 55,7 mii și reprezintă 98,7% din numărul total de întreprinderi active în 2018. Acest sectorulangajează începând cu 2018, 60,7% din forța de muncă și generează 40,4% din cifra totală de afaceri. În2018, IMM-urile au contribuit cu aproximativ 50.2% la PIB-ul statului. Potrivit Biroului Național deStatistică, rata de supraviețuire a întreprinderilor din Moldova în primii 2 ani de activitate este deaproximativ 41%, iar rata dizolvării întreprinderilor în 2018 a fost de 22,1%. În ultimii trei ani, numărulcompaniilor radiate a crescut considerabil. Potrivit informației din Registrul de Stat al persoanelor juridice,majoritateacompaniilor au fost radiate din cauza noii practici de radiere a companiilor inactive. În 2019,aproximativ 10 mii de companii au fost radiate și aproximativ 11 mii de companii se aflau la etapa deinsolvență.