64 rezultat(e) găsit(e)
1 - 20 din 64 rezultate

Evaluarea funcționalității echipelor multidisciplinare pe cazurile de violență în familie în 12 comunități

19 octombrie 2021

Violența în familie este o gravă formă de încălcare a drepturilor omului, fenomenul existând atât la nivel internațional, cât și la nivel național. Mai mult, violența în familie poartă un puternic caracter gender, bazat pe raporturile sociale de inegalitate dintre femei şi bărbați. Astfel, la nivel național, între 90 și 95%1 din totalul victimelor violenței în familie sunt femei. Obiectivul principal al acestei evaluări este de a reflecta...

Discursul sexist în spațiul public și în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri

14 octombrie 2021

Raportul de monitorizare include analiza cantitativă și cea calitativă a discursului în spațiul public cu o lună înainte de scrutinul parlamentar și pe durata campaniei electorale din 2021. Monitorizarea discursul sexist în alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021 în Republica Moldova, ca formă a violenței împotriva femeilor în alegeri și-a propus drept scop să monitorizeze următoarele aspecte: 1. sensibilitatea programelor electorale, măsurilor...

Document de politică – Mecanismul “a doua șansă pentru femei

3 septembrie 2021

Republica Moldova este o țară fără ieșire la mare, cu o populație de 2.7 milioane. În ultimii cîțiva ani, țara a menținut o creștere economomică constantă, cu cu o rată medie de creștere a PIB-ului pe cap de locuitor de aproximativ 4,5%, determinată de consum, alimentată de o producție agricolă puternică și remitențe. În ultimii ani, sectorul IMM-urilor a demonstrat o dezvoltare dinamică pozitivă. Numărul IMM-urilor a crescut la 55,7 mii și reprezintă 98,7% din numărul total de întreprinderi active în 2018. Acest sectorul angajează începând cu 2018, 60,7% din forța de muncă și generează 40,4% din cifra totală de afaceri. În 2018, IMM-urile au contribuit cu aproximativ 50.2% la PIB-ul statului. Potrivit Biroului Național de Statistică, rata de supraviețuire a întreprinderilor din Moldova în primii 2 ani de activitate este de aproximativ 41%, iar rata dizolvării întreprinderilor în 2018 a fost de 22,1%. În ultimii trei ani, numărul companiilor radiate a crescut considerabil. Potrivit informației din Registrul de Stat al persoanelor juridice, majoritateacompaniilor au fost radiate din cauza noii practici de radiere a companiilor inactive. În 2019, aproximativ 10 mii de companii au fost radiate și aproximativ 11 mii de companii se aflau la etapa de insolvență.

Indicile de pregătire a femeilor în afaceri

3 septembrie 2021

Printre proiectele de relansare economică în răspunsul crizei COVID-19 se numără și Proiectului „Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate sau se află într-o situație vulnerabilă, agravată de Corona virus (COVID19). Intervenția este menită să asigure accesul femeilor și fetelor aflate în situații vulnerabile la educație antreprenorială, sprijin financiar, ghidare și oportunități în carieră. În consecință,...

Educație financiară la feminin

3 septembrie 2021

Nevoia de educație financiară a devenit evidentă în ultimii ani într-un context economic național marcat de o înțelegere redusă a serviciilor financiare. La nivel european, directivele Comisiei Europene recomandă introducerea educației financiare în școli de la cele mai mici vârste, pentru a educa și responsabiliza viitorii consumatori. Deși vorbim zilnic despre “bani”, multe familii tinere nu înțeleg foarte bine circuitul banilor în viaţa...

Mecanism Intern de Evaluare a Aspectelor de Gen Programe de suport în Afaceri - ODIMM

20 august 2021

În Republica Moldova există o serie de programe de abilitare economică a femeilor. Cu toate acestea, problema accesului limitat al femeilor la oportunități economice rămâne încă relevantă, din cauza numărului limitat al unor astfel de programe, lipsei de alfabetizare economico - financiară, a cunoștințelor de bază despre dezvoltarea unei afaceri, precum și a lipsei sprijinului statului și al comunității. Programele de abilitare economică au o importanță majoră în...

Activitatea polițienească și dimensiunea de gen

8 iulie 2021

Pentru a garanta egalitatea de gen în activitățile polițienești nu este suficient să fie mărit numărul femeilor. Este necesar să transformăm relațiile de putere care sprijină inegalitatea și violența bazată pe gen (VBG). Obiectivul constă în protejarea drepturilor tuturor oamenilor și de a le oferi posibilitatea de a participa pe deplin în viața publică. Integrarea perspectivei de gen în serviciile de poliție este necesară în virtutea obligațiilor dictate de legislația națională și internațională, precum și pentru a avea o activitate polițienească mai eficientă, societăți mai sigure și un stat de drept mai puternic.

Guvernanța sectorului de securitate, reforma sectorului de securitate și dimensiunea de gen

8 iulie 2021

Acest nou Set de instrumente privind aspectele de gen și securitatea al DCAF, OSCE/ODIHR și UN Women sintetizează lecțiile-cheie ale deceniului trecut privind promovarea egalității de gen în domeniul securității și justiției. Scopul acestui Set de instrumente este de a împărtăși noile bune practici, reflectând, în același timp, asupra modului în care acestea au evoluat. Acest Set de instrumente este conceput pentru a ajuta instituțiile din sectorul securității și al justiției să integreze o perspectivă de gen: sectorul trebuie să treacă dincolo de simplul scop de a crește numărul de femei și să devină mai conștient și mai receptiv la diferite nevoi ale întregii populații din perspectiva aspectelor de gen. În acest fel, nevoile adesea neglijate de securitate și justiție ale femeilor și fetelor trebuie să devină o prioritate de bază.

DINCOLO DE STATUS QUO!

5 mai 2021

Studiul de fezabilitate evaluează posibile măsuri speciale temporare și de acomodare rezonabilă pentru promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării în următoarele domenii: cerințe fizice și dimensiunea de gen, recrutare și admitere, promovare în funcții și segregare pe verticală, orar de muncă, responsabilitățile de familie, infrastructură. Reieșind din domeniile specificate mai sus, au fost evidențiate următoarele constatări pentru Ministerul...

MUNCA INEGALĂ PE TIMP DE PANDEMIE

5 mai 2021

Situaţia de incertitudine determinată de criza pandemică COVID-19 încă mai persistă. Deşi suntem la zece luni distanţă de la declanşarea stării de urgenţă, iar la nivel naţional au fost întreprinse mai multe intervenţii din partea autoriţăţilor şi partenerilor de dezvoltare întru diminuarea impactului crizei pandemice, totuşi magnitudinea efectelor acesteia au perturbat semnificativ viaţa economică şi socială a femeilor şi bărbaţilor. Acestea, la rândul său au avut...

Ghid pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice

27 aprilie 2021

Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de adoptarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea...

Concurs de desene și colaje pentru tinerii din raionele Cahul și Ungheni

22 aprilie 2021

UN Women în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Ungheni și Cahul” lansează un concurs de colaje și desene pentru a reflecta și transpune într-un mod artistic, una dintre cele mai importante valorile pe care s-a construit Europa: egalitatea. Concursul este deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani , care cred în egalitatea de gen și valorile europene și doresc să-și exprime viziunea despre acestea,...

Finanțat de UE/Concurs de granturi mici pentru organizațiile societății civile din raioanele Cahul și Ungheni

5 aprilie 2021

Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) planifică să ofere granturi mici organizațiilor societății civile eligibile, în sume cuprinse între 5,000 USD și 10,000 USD. Granturile mici sunt destinate exclusiv finanțării unei game reduse de activități eligibile, menite să sprijine dezvoltarea sau consolidarea capacității instituționale a OSC-urilor. UN Women invită candidații eligibili să depună cererile pentru granturi mici pentru...

Proiectul EVA – promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni

16 decembrie 2020

Proiectul EVA este implementat în perioada 2020-2022 în raioanele Cahul și Ungheni.

Raport de evaluare intermediară a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018 - 2023

28 octombrie 2020

Scopul evaluării intermediare externe a Strategiei este de a analiza gradul de realizare a obiectivelor stabilite în Strategie, de a identifica rezultatele şi impactul determinat de implementarea acesteia, precum și de a oferi recomandări privind îmbunătățirea politicii în viitorul apropiat prin asigurarea factorilor de decizie, experților în domeniu, partenerilor şi donatorilor, precum şi a publicului larg cu informaţia privind realizările, dar și neajunsurile asupra...

Efectele crizei provocate de pandemia COVID-19 asupra populației de etnie romă din Republica Moldova

17 septembrie 2020

Cu toate că măsurile întreprinse la nivel național au fost orientate spre diminuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19, totuși acestea au determinat ca mai multe familii de etnie romă să fie defavorizate. Cercul vicios al sărăciei, al șomajului și al accesului slab la serviciile publice, inclusiv de asistență medicală în care trăiesc romii, în contextul crizei pandemice a expus populația de etnie romă la o vulnerabilitate și marginalizare mult mai pronunțată.

Analiza impactului COVID asupra rolurilor de gen

7 septembrie 2020

Pandemia COVID-19 a determinat o serie de schimbări și efecte asupra populației, acestea fiind interiorizate în mod diferit de către femei și bărbați. Ca urmare a răspândirii virusului de tip nou și instaurării măsurilor restrictive de către autoritățile din Republica Moldova, s-a observat că efectele situației se răsfrâng diferit asupra bărbaților și femeilor, atât în plan economic, cât și social.

Motivațiile și barierele fetelor și femeilor în domeniile STEM și TIC

24 august 2020

Acest Studiu a fost elaborat de Magenta Consulting pentru Asociația pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informationale EDUCAT în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia.

Începutul schimbării reprezentării de gen sau oportunități parțial valorificate? Experiența raioanelor CAHUL ȘI UNGHENI

11 august 2020

Obiectivul studiului a fost identificarea elementelor ce au încurajat/descurajat participarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni în campania electorală în calitate de candidate electorale, precum și evidențierea posibilelor soluții pentru sporirea în continuare a implicării femeilor în procesele decizionale. Au fost analizate aspecte ce țin de studiile, limbile vorbite, reprezentarea politică a femeilor candidate, rolul familiei candidatei și al partidului...

Nevoile femeilor afectate de violență în familie, violență în bază de gen și răspunsul sistemic la cazurile de violență în familie în contextul crizei Covid-19

7 august 2020

În perioada mai – iulie 2020, UN Women Moldova în colaborare cu Centrul Internaţional „La Strada” Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul financiar al Suediei, a desfășurat o evaluare rapidă pentru a înțelege impactul crizei asupra femeilor afectate de violență în familie, a analiza provocările răspunsului sistemic la cazurile de violență în familie și a identificat posibile schimbări sistemice necesare pentru a face față situațiilor de criză.

1 - 20 din 64 rezultate