Abilitarea și reziliența economică a femeilor

WEE
Credit foto: UN Women Moldova

Începând cu 2015, UN Women a desfășurat inițiativa GirlsGoIT pentru a sprijini și încuraja femeile și fetele din domeniul STEM — Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică, inclusiv programe de calificare și recalificare profesională în domeniul digital. Ulterior, UN Women a sprijinit înființarea în premieră a unor centre pentru femei care oferă oportunități de co-working, stabilirea unor conexiuni profesionale și participarea la evenimente.

UN Women oferă sprijin consultativ și financiar micilor producătoare pentru a contribui la dezvoltarea afacerilor lor, la exportul de produse și la crearea de locuri de muncă în regiunile rurale.

UN Women colaborează cu Guvernul, diferiți actori instituționali, precum și cu Consiliul Economic pe lângă Prim- ministrul Republicii Moldova, în vederea promovării programelor sensibile la gen pentru femeile angajate în câmpul muncii și implementării Foii de parcurs privind abilitarea economică a femeilor. Sectorul privat beneficiază de sprijin în implementarea Principiilor de abilitare a femeilor, stabilite de către UN Women și Pactul Global al ONU.

UN Women a sprijinit instituțiile naționale în dezvoltarea cadrului legal privind abilitarea economică a femeilor, inclusiv serviciile alternative de îngrijire a copiilor.

Prioritățile noastre se vor axa pe:

  • Scaling up efforts to increase women and girls in STEM. Supporting womenʼs entrepreneurship, including in green businesses.
  • Increasing the financial literacy of women and girls through education, with focus on underrepresented groups.
  • Advocating for recognition, reduction and redistribution of unpaid care work and support that childcare is available for children ages 0 — 3 and women have increased access to employment.
  • Including women refugees in all the initiatives related to women economic empowerment.
  • Continue supporting the private sector to endorse and implement WEPs.