Abilitarea economică

Foto: UN Women/Janarbek Amankulov

UN Women, în parteneriat cu Guvernul, organizaţiile societăţii civile, mediul academic și sectorul privat din Moldova, acţionează pentru eliminarea barierelor care împiedică abilitarea economică a femeilor, astfel ca femeile să se bucure de securitatea venitului, o muncă decentă și autonomie economicăÎn acest scop, acționăm pentru:

  • Stabilirea unui mediu de politici favorabil, care să faciliteze accesul femeilor la oportunități egale de angajare;
  • Promovarea accesului femeilor și fetelor la domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii și alfabetizarea digitală a acestora;
  • Dezvoltarea mentoratului şi oportunităţilor de angajare pentru femeile din grupurile cele mai vulnerabile;
  • Promovarea recunoașterii, reducerii și redistribuirii activităților casnice și de îngrijire
  • Consolidarea capacității Guvernului de a transpune dovezile în deciziile de politici și bugetare, ținând cont de nevoile și drepturile specifice ale femeilor și bărbaților, fetelor și băieților;
  • Promovarea Principiilor abilitării economice a femeilor (WEP) în rândul companiilor private din Republica Moldova.

Prin rel="noopener noreferrer" inițiativa GirlsGoIT, UN Women împreună cu instituţii de stat, organizaţii internaţionale, agenți economici și societatea civilă încearcă să promoveze alfabetizarea digitală a femeilor și fetelor, în special a celor din grupurile defavorizate.