Investigații

Raportarea acțiunilor ilicite | Ce este OAI?

Oficiul pentru audit și investigații (OAI), din cadrul PNUD, este responsabil de a furniza servicii de investigaţie agenției UN Women, după necesitate. Direcția Investigații a OAI va evalua și, în caz de necesitate, va investiga acuzațiile de fraudă, corupție sau alte acțiuni ilicite comise de personalul UN Women sau persoane terţe în detrimentul UN Women. OAI va stabili faptele care vor permite managementului superior să inițieze proceduri disciplinare sau alte sancțiuni. Oficiul pentru Audit și Investigații (OAI) a creat „linia fierbinte antifraudă” pentru UN Women pentru a asigura că persoanele care doresc să raporteze acte de fraudă, corupție sau alte acțiuni ilicite pot face acest lucru în orice moment, gratuit și confidențial.

Raportarea acțiunilor ilicite

UN Women manifestă zero toleranță față de orice formă de fraudă, corupție sau altă acțiune ilicită. UN Women tratează cu seriozitate toate actele invocate de fraudă, corupție sau alte acțiuni ilicite raportate și a împuternicit Oficiul pentru Audit și Investigații din cadrul PNUD ca fiind canalul principal care să recepționeze și investigheze astfel de acuzații.

Încurajăm orice persoană, care deține informații despre acțiuni de fraudă, corupție sau alte acțiuni ilicite împotriva programelor UN Women sau care implică personalul organizației, să le raporteze la Linia fierbinte a Direcției Investigații.

Orice persoană care raportează acțiuni ilicite la Linia fierbinte a Direcției Investigații are opțiunea de a lăsa informații de contact relevante sau de a-și păstra anonimatul. Totuși, anonimatul nu se aplică în cazul persoanelor care acuză acte de hărțuire la locul de muncă și abuz de autoritate.

Orice persoană, care raportează astfel de cazuri la Linia fierbinte a Direcției Investigații, este încurajată să fie cât mai specifică posibil și să ofere cât mai multe detalii despre persoanele implicate, caracterul, locul și modul în care aceste incidente s-au produs. Informațiile precise vor permite OAI să investigheze în mod eficient acțiunile ilicite raportate.

Confidenţialitatea

Dorința reclamantului sau a martorilor privind păstrarea confidențialității va fi respectată în limitele permise de investigație.

Raportarea rău-intenționată

Transmiterea intenționată a informațiilor false către OAI este considerată drept culpă profesională. UN Women va penaliza orice membru al personalului care face în mod deliberat o acuzație falsă sau care furnizează în mod intenționat informații false.

Modalitatea de raportare a represaliilor

Membrii personalului au dreptul la protecție împotriva represaliilor survenite în urma raportării acuzațiilor de acțiuni ilicite sau cooperării cu un audit sau anchetă autorizată. Membrii personalului UN Women care cred că au fost victime ale represaliilor, pot transmite toate informațiile și documentația justificativă la Oficiul pentru Etică al ONU (ethicsoffice[at]un.org). Dacă Oficiul pentru Etică al ONU identifică că este vorba de un caz credibil de represalii sau amenințare cu represalii, acesta va transmite cazul către OAI pentru investigații. UN Women va face tot posibilul pentru a proteja denunţătorii, sancționând personalul care se face vinovat de represaliile împotriva persoanelor care raportează acuzații de acțiuni ilicite.

Despre OAI

Oficiul pentru Audit și Investigații (OAI), prin intermediul Direcției Audit a UN Women, asigură UN Women cu supraveghere internă independentă, obiectivă și eficientă, concepută să îmbunătățească eficacitatea și eficiența activităților UN Women în realizarea scopurilor și obiectivelor sale de dezvoltare prin furnizarea de audit intern și servicii de consultanță aferente. Prin intermediul Direcției Investigații, OAI furnizează UN Women și servicii de investigație.

Ce reprezintă mandatul de investigație al OAI?

Direcția Investigații din cadrul OAI are mandatul de a investiga toate raportările cu privire la acțiunile ilicite care implică personalul UN Women și alt personal, dar și acuzațiile de fraudă și corupție comise de alte persoane, părți sau entități în detrimentul UN Women. OAI este singurul oficiu împuternicit să efectueze investigații în cadrul UN Women.

Ce investighează OAI?

OAI efectuează investigații în privința acuzațiilor ce țin de:

 • Fraudă în materie de achiziții publice;
 • Corupție și dare de mită;
 • Furt și fraudă;
 • Fraudă în materie de drepturi;
 • Utilizare necorespunzătoare a resurselor;
 • Fals în declarații;
 • Nerespectarea cerințelor de dezvăluire a informațiilor cu caracter financiar;
 • Recrutare necorespunzătoare;
 • Represalii împotriva denunțătorilor;
 • Exploatare sexuală și abuz sexual;
 • Agresiune și amenințări;
 • Hărțuire la locul de muncă;
 • Abuz de autoritate;
 • Nerespectarea normelor locale/abuz de privilegii și imunități;
 • Orice alt comportament necorespunzător, precum ignorarea intenționată, imprudență sau din neglijență a reglementărilor, normelor și instrucțiunilor administrative.

Ce nu investighează OAI?

OAI nu investighează acuzațiile care nu reprezintă abateri în comportament, dar indică probleme manageriale sau interpersonale.

Cum investighează OAI aceste cazuri?

OAI efectuează investigații de constatare a faptelor în mod etic, profesional și imparțial, conform Cadrului legal al UN Women pentru abordarea cazurilor de nerespectare a standardelor de conduită ale ONU, Orientărilor uniforme pentru investigații, adoptate în cadrul Conferinței anchetatorilor internaționali și Orientările OAI cu privire la investigații.

Ce va face OAI?

OAI va confirma recepționarea tuturor acuzațiilor. OAI va accepta acuzațiile anonime, cu excepția celor aferente hărțuirii la locul de muncă sau abuzului de autoritate. OAI va examina acuzațiile și va efectua o evaluare preliminară pentru a determina dacă aceste indicii sunt suficiente pentru inițierea unei investigații formale.

Pe parcursul unei investigații formale, OAI va stabili faptele și va susține constatările cu dovezi justificative. OAI va prezenta UN Women rapoartele de anchetă pentru luarea în considerare a procedurilor disciplinare sau a acțiunilor administrative, după caz. În cazul în care investigațiile nu prezintă dovezi justificative pentru acțiunile ilicite invocate, OAI va închide dosarul și va informa persoana în cauză în mod corespunzător.

Ce semnifică „proces echitabil”?

Proces echitabil presupune că ancheta este desfășurată în mod echitabil, transparent și profesional. Investigatorii OAI oferă subiecților anchetei posibilitatea de a-și prezenta versiunile cu privire la fapte și dovezile documentare relevante și martorii. Fiecare subiect al anchetei poate solicita un alt membru al personalului sau membru de familie să fie prezent în calitate de observator în timpul intervievării sale, care la fel va face obiectul orientărilor aplicabile.

 

 

Linia fierbinte a Direcției Investigații

„Linia fierbinte antifraudă” (Linia fierbinte a Direcției Investigații), administrată de un prestator de serviciu independent, împuternicit de OAI să păstreze confidențialitatea, poate fi accesată direct la scară mondială și gratuit în diferite moduri:

(Veți fi redirecționat către un site terț independent.)
Telefon:
Internațional: +1 678 248-7275
(TVA inversă; interpreți disponibili 24 ore/zi)
SUA: +1 855 827-4949 (gratuit)
Fax internațional: +1 770 409-5008

E-mail: [ Click to reveal ]

Adresă poștală:
Director adjunct (Direcția Investigații)
Oficiul pentru Audit și Investigații
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Strada 220 E 42, etajul 23
New York, NY 10017 USA
news
Noutăți