Investigații

Raportarea delictelor | Linia fierbinte pentru investigațiiCe este OSSI?

Oficiul pentru servicii de supraveghere internă (OSSI) al Organizației Națiunilor Unite a fost desemnat responsabil pentru prestarea serviciilor de investigații pentru UN Women. Departamentul de investigații al OSSI va evalua și, la necesitate, va investiga acuzațiile de fraudă, corupţie sau alte delicte comise de personalul UN Women sau de părți terțe în detrimentul UN Women. OSSI va stabili faptele care vor permite conducerii de vârf a UN Women să întreprindă acțiunile corespunzătoare, inclusiv să inițieze proceduri disciplinare sau alte sancțiuni. OSSI a instituit o unitate de raportare pentru a oferi un mecanism confidențial persoanelor fizice care doresc să raporteze cazurile de fraudă, administrare defectuoasă și alte tipuri de abateri.

Raportarea delictelor

UN Women manifestă toleranță zero față de fraudă, corupție și orice tip de delict. UN Women are o atitudine serioasă față de toate raportările unor presupuse cazuri de fraudă, corupție și alte delicte și a atribuit OSSI rolul de canal principal de primire și investigare a unor astfel de acuzații.

Oricine dispune de informații cu privire la cazuri de fraudă, corupţie sau alte delicte legate de programele UN Women sau care includ personalul UN Women este ferm încurajat/ă să raporteze aceste informații prin intermediul liniei fierbinți pentru investigații

Linia fierbinte pentru serviciul de investigații

O persoană poate raporta direct către OSSI în următoarele moduri:

Telefon: +1 212 963-1111
(24 ore pe zi)

Formular de raportare online:
Raportați delictele la această adresă

Serviciul poștal obișnuit:
Director, Investigations Division
Office of Internal Oversight Services
300 East 42nd Street (at 2nd Avenue)
7th Floor
New York, NY 10017
USA

Reclamanții/tele care raportează delictele la linia fierbinte au opțiunea de a lăsa datele de contact relevante sau de a rămâne anonimi/e. Totuși, acuzațiile anonime sunt deseori mai dificil de a fi cercetate întrucât ar putea să nu existe nici o metodă prin care OSSI să clarifice informațiile oferite sau să adreseze întrebări. În cazul în care un/o reclamant/ă alege să rămână anonim/ă, acesta/aceasta este rugat/ă să ofere cât mai multe detalii și să admită ideea de a pune la dispoziția OSSI o metodă de a fi contactat/ă dacă este nevoie de informații suplimentare sau clarificări – spre exemplu, o adresă de email (cum ar fi, Hotmail, Yahoo sau Gmail) – cu un nume fals sau un pseudonim care va permite reclamantului/ei să-și păstreze anonimitatea.

În procesul de raportare, reclamanții/tele sunt încurajați/te să ofere date cât mai concrete posibil, inclusiv detaliile de bază referitoare la cine, ce, unde, când și cum a comis oricare dintre aceste incidente. Informaţiile specifice vor permite OSSI să investigheze în mod corespunzător delictul reclamat.

Confidenţialitate

OSSI protejează confidenţialitatea celor care raportează cazurile cu bună-credință, fie că investigația dovedește sau nu clauza raportată. Cerința de a păstra confidențialitatea martorilor și martorelor va fi respectată în măsura posibilă în cadrul administrației organizației sau în cadrul juridic; cu toate acestea, confidenţialitatea martorului/ei ar putea să nu fie păstrată în totalitate.

Raportarea rău intenționată

Atunci când o sursă a oferit informații despre care el sau ea a știut sau ar fi trebuit să știe că sunt false, acest fapt va fi considerat drept plângere injustă și constituie o potențială abatere. În astfel de circumstanțe, sursa este privată de orice drept la confidenţialitate și poate fi începută o nouă investigație. Totuși, greșelile neintenționate sau erorile nu sunt percepute în acest mod.

Cum se raportează represaliile

Represaliile includ orice acțiune negativă directă sau indirectă recomandată, adusă în amenințare sau întreprinsă împotriva unei persoane care a raportat în mod oficial o abatere sau a colaborat în alt mod cu organele de audit sau investigație autorizate. Dacă se dovedesc, represaliile constituie o abatere supusă unei eventuale sancțiuni.

Biroul de etică are sarcina de a administra măsurile de protecție împotriva politicii de represalii, care oferă o protecție sporită pentru cei/cele care dezvăluie delictele.

Biroul de etică are competența funcțională de a efectua o examinare preliminară a reclamațiilor privind represaliile. Această examinare este menită să determine dacă raportarea a fost făcută cu bună-credință și dacă există o aparență a represaliilor. Dacă aceste aspecte sunt constatate, Biroul de etică va redirecționa raportarea efectuată către OSSI.

Dacă represaliile sunt raportate sau descoperite de OSSI, cazul dat va fi redirecționat către Biroul de etică pentru pentru o investigație inițială și o posibilă redirecționare înapoi către OSSI pentru o cercetare completă.

Ce este OSSI?

Departamentul de investigații al Oficiului pentru servicii de supraveghere internă al Organizaţiei Naţiunilor Unite pune la dispoziția UN Women o supraveghere independentă și obiectivă eficientă menită să stimuleze o mai mare transparenţă și responsabilizare în cadrul organizației.

Ce reprezintă mandatul de investigație al OSSI?

Departamentul de investigații al OSSI are mandatul de a desfășura investigații administrative de cercetare, ceea ce înseamnă colectarea probelor fie pentru a sprijini sau a contesta încălcările raportate. Accentul se pune pe abaterile posibile comise de persoanele fizice, furnizori, partenerii de implementare și alți terți cu care UN Women are relații contractuale. În același timp, ar putea fi analizate unele probleme sistemice. Investigațiile sunt realizate de către OSSI într-un mod profesional și imparțial. În cazul în care se stabilesc dovezi ale abaterii, Departamentul de investigații va transmite UN Women rezultatele investigațiilor, împreună cu unele recomandări, pentru a ajuta UN Women să decidă cu privire la acțiunea ce va fi întreprinsă. OSSI este singurul oficiu autorizat să efectueze investigații în cadrul UN Women.

Toți membrii personalului trebuie să coopereze în totalitate cu organismele de investigație oficiale. De asemenea, OSSI are dreptul la acces direct și imediat la toate persoanele implicate în activitățile autorizate de organizație, precum și la toate înregistrările, documentele și alte materiale, active și spații și de a obține astfel de informații și explicații în măsura în care consideră necesar..

Având sediul în New York, Departamentul de investigații oferă servicii de investigații la nivel mondial prin intermediul centrelor de investigații regionale din Entebbe, Nairobi, New York și Viena, plus oficiile din teritoriu în cadrul a cinci misiuni de menținere a păcii desfășurate de Organizaţia Naţiunilor Unite:  Haiti (MINUSTAH), Liberia (UNMIL), Côte d'Ivoire (ONUCI), Sudanul de Sud (UNMISS) și Republica Democratică Congo (MONUSCO).

Ce investighează OSSI?

Investigațiile OSSI sunt axate pe cele mai grave încălcări, precum fraudă, corupţie, activități criminale, exploatare și abuz sexual, activități externe, furturi grave, nereguli legate de achiziții, conflicte de interese, deturnare de fonduri, gestionare defectuoasă gravă și risipirea resurselor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Exemple de investigații desfășurate de Departamentul de investigații includ raportarea cazurilor de gestionare defectuoasă grave și costisitoare sau risipirea resurselor organizației, exploatarea sexuală și abuzul sexual, fraude complexe, recrutarea necorespunzătoare, conflictele de interese și fraudele terților în executarea contractelor sau a altor acorduri încheiate cu UN Women.

Ce nu investighează OSSI?

OSSI nu investighează cazurile care nu implică personalul, fondurile și activitățile organizației.

În mod normal, OSSI nu va investiga problemele personalului, incidentele din trafic, furturile simple, litigiile contractuale, litigiile în rândul conducerii oficiului, simpla utilizare abuzivă a echipamentului sau problemele legate de personal și de simpla gestionare defectuoasă. Aceste probleme sunt de obicei soluționate de conducere.

Cum investighează OSSI?

OSSI desfășoară investigații administrative de cercetare, ceea ce înseamnă colectarea probelor pentru a sprijini sau a contesta încălcările raportate. OSSI face acest lucru într-un mod etic, profesional și imparțial, în conformitate cu UN Women Legal Policy for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct [Politica juridică a UN Women pentru abordarea neconformității cu standardele de conduită ale ONU], Uniform Guidelines for Investigations [Orientările uniforme pentru investigații], adoptate în cadrul Conferinței anchetatorilor internaționali, și cu Investigations Manual [Manualul de investigații] și Principiile directoare ale BSSI.

Ce va face OSSI?

OSSI va confirma recepționarea tuturor acuzațiilor. În mod general, pe lângă confirmarea recepționării unei reclamații, OSSI nu va oferi reclamantului/ei date actualizate privind statutul abaterii raportate. Directorul/Directoarea Departamentului de investigații va decide dacă trebuie să investigheze, redirecționeze sau să înainteze reclamația pentru colectare de informații, sau să o suspende mai întâi pentru cercetări preliminare. În cazul unei investigații, Departamentul de investigații al OSSI va desfășura o cercetare administrativă, care implică, spre exemplu, interviuri cu martorii și martorele, analiză documentară și investigații medico-legale.  Rezultatele unei investigații OSSI pot fi formulate într-un raport de închidere sau într-un raport de investigație cu privire la faptele stabilite. 

OSSI are responsabilitatea săînainteze către UN Women un raport de investigație cu recomandările necesare, pentru examinarea procedurilor disciplinare sau a acțiunilor administrative, după caz.

Dacă nu există dovezi suficiente, OSSI va elabora un raport de închidere și va informa UN Women și persoana vizată în modul corespunzător, în cazul în care ultima a fost intervievată de OSSI.

Ce înseamnă „proces echitabil”?

Procesul echitabil presupune că investigația este efectuată într-un mod corect, transparent și profesionist.  Echitatea în cadrul investigațiilor include, spre exemplu, faptul că anchetatorii OSSI respectă procedurile stabilite și rămân obiectivi și imparțiali. Investigațiile OSSI trebuie să fie minuțioase și să respecte toate liniile de anchetă, fie incriminatorii sau dezincriminatorii.

Subiecții au dreptul la informații specifice, dezvăluire a datelor și avizare.  Pe durata investigației, și cel mai important, pe durata interviului, OSSI va oferi subiectului o oportunitate de a prezenta viziunea sa cu privire la abaterea invocată și de a comenta referitor la faptele relevante stabilite în procesul de investigare.