Egalitatea de gen în Moldova

 

Egalitatea de gen în Moldova
Echipă de fotbal cu fete și băieți. Foto: UN Women/Andrei Mardari
 

În Republica Moldova, în ultimii ani, au fost înregistrate progrese importante în domeniul egalității de gen. Conform Indicelui Global al Disparităților de Gen elaborat de Forumul Economic Mondial, Republica Moldova a obținut, în 2021, 0.77 puncte, fiind clasată pe locul 28 din 156 de țări, înregistrând o creștere de 0.55 puncte față de anul 2006.

Femeile și-au crescut treptat, dar constant reprezentarea în procesele de conducere și de luare a deciziilor, inclusiv femeile din grupurile subreprezentate. În 2020, pentru prima dată, o femeie a fost aleasă în calitate de președintă a țării, iar în 2021, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare număr de femei deputate din istoria țării (40,6%). Reprezentarea femeilor în administrația locală a atins 22% în 2019. Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, iar diferite legi și politici sunt amendate pentru a înlătura principalele obstacole care împiedică femeile să participe pe piața muncii.

În pofida acestor progrese, inegalitățile de gen persistă, iar stereotipurile de gen încă predomină în societate. În timpul campaniilor electorale, femeile candidate sunt supuse calomniilor, urii, discursurilor sexiste, discriminării pe criteriu de gen și a violenței împotriva femeilor. Femeile rămân subreprezentate pe piața muncii, din cauza persistenței atitudinilor patriarhale și a stereotipurilor adânc înrădăcinate. Femeile din grupurile subreprezentate (femei din comunitatea romă, femei cu dizabilități, femei din mediul rural) au rate de ocupare și mai mici, din cauza multiplelor forme de discriminare. Conform Biroului Național de Statistică, în 2021, rata de participare la forța de muncă a femeilor a fost de 36.4% față de 46.5% pentru bărbați, iar rata de ocupare a femeilor a fost de doar 34,4%, comparativ cu 44,7% pentru bărbați. Pentru femeile în vârstă de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil (de 16 ani și mai puțin) rata de ocupare în anul 2020 a constituit 47,3%, în timp ce pentru femeile fără copii, rata de ocupare a atins valoarea de 60,5%.

Violența în bază de gen în Moldova este omniprezentă. În 2018, sondajul condus de OSCE „Bunăstarea și siguranța femeilor”, a identificat că aproape 40% dintre femeile din Moldova au suferit violență fizică și/ sau sexuală. Deși unele progrese au fost înregistrate în ultimii ani, raportarea violenței în bază de gen rămâne a fi diminuată în comparație cu prevalența violenței în general, în principal din cauza stigmatizării, dar și din cauza lipsei de încredere în instituțiile legale și serviciile existente.

Inegalitățile de gen au fost agravate de pandemia COVID-19 precum și de actualele crize: economică, energetică și a refugiaților, cauzate de războiul din Ucraina. Majoritatea femeilor refugiate, departe de familiile lor, se confruntă cu riscuri sporite de violență în bază de gen, trafic de persoane, exploatare sexuală și abuz.

În acest context, UN Women Moldova a stabilit parteneriate durabile cu Parlamentul, Guvernul, organizațiile societății civile, sectorul privat și lucrează îndeaproape cu agențiile ONU atât în activitatea de dezvoltare, cât și în cea de asistență umanitară.