Egalitatea de gen în Moldova

 

Egalitatea de gen în Moldova
Echipă de fotbal cu fete și băieți. Foto: UN Women/Andrei Mardari

Moldova este o republică parlamentară cu o populație de aproximativ 3 milioane de persoane; nu are ieșire spre mare și se învecinează cu România și Ucraina. Este una dintre cele mai săraci țări în Europa. Circa jumătate din cele 1,3 milioane de persoane, care reprezintă forța ei de muncă lucrează în străinătate, astfel încât cel puțin un sfert din PIB-ul țării îl constituie remitențele lor.

Moldova și-a asumat angajamente internaționale și naționale de a promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor, în particular prin ratificarea Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și ale diverselor convenții ale Organizației Mondiale a Muncii. De la adoptarea în 2006 a Legii nr. 5 privind asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, a fost implementată o serie de strategii și planuri de acțiune naționale, care au promovat egalitatea de gen. În 2016 a fost introdusă legea care prevede o cotă de 40 la sută de reprezentare minimă a ambelor sexe în organele de conducere și în listele electorale, posibilitatea concediului de paternitate și interzicerea publicității sexiste. Cu toate acestea, aplicarea măsurilor privind egalitatea de gen este încă lentă. Femeile continuă să se confrunte cu discriminare și inegalitate în viața socială, economică și politică, iar reprezentarea lor în politică și la nivel decizional rămâne sub reperele internaționale.

Femeile din Moldova se confruntă cu obstacole specifice în educație și pe piața muncii. Atitudinile patriarhale persistente le limitează alegerea privind educația și opțiunile de angajare. Femeile se confruntă și cu practici discriminatorii. Printre acestea se numără disparități salariale semnificative, segregarea pe ocupații cu salarii mai mici, distribuirea inegală a muncii și a responsabilităților familiale, și accesul limitat la îngrijirea copilului. Femeile care desfășoară activități de antreprenoriat se confruntă cu obstacole în accesul la credite bancare și la programe de dezvoltare a afacerilor și antreprenoriatului, finanțate de stat.

Violența împotriva femeilor în Moldova este gravă și răspândită. Studiul „Violența față de femei în familie, realizat de Biroul Național de Statistică la comanda Organizației Națiunilor Unite în Moldova în anul 2011, arată că 63 la suta dintre femei s-au confruntat cel puțin o dată pe parcursul vieții cu violența psihologică, fizică sau sexuală din partea soțului sau partenerului, iar fiecare a zecea femeie a suportat, cel puțin o dată, violență economică. Cele mai înalte rate ale violenței față de femei au fost înregistrate în rândul femeilor separate sau divorțate, în vârstă și a celor din mediul rural.

Pentru a promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor în Moldova, UN Women oferă sprijin și inițiative inovatoare axate pe:

leadership și participarea politică;

abilitarea economică;

eradicarea violenței împotriva femeilor.

Inițiativele noastre sporesc capacitățile femeilor din toată țara, având ca scop îmbunătățirea oportunităților lor economice, stimularea participării lor și oportunități egale de leadership la toate nivelurile decizionale în viața politică, economică, publică și asigurarea unei vieți fără violență pentru femei și fete.

Noi pledăm pentru o bugetare publică transparentă și adecvată pentru asigurarea egalității între femei și bărbați. Noi promovam bugetele sensibile la dimensiunea de gen la toate nivelurile naționale de planificare și bugetare, pentru a asigura o alocare transparentă a resurselor adecvate, care să favorizeze atât femeile, cât și bărbații.

Sub conducerea coordonatoarei rezidente ONU, noi conlucrăm îndeaproape cu agențiile ONU din Moldova pentru a sprijini eforturile depuse de către guvern, parlament, societatea civilă, mass-media și comunități pentru promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor.