Guvernarea sensibilă la gen și participarea femeilor la viața publică

Women in leadership
Credit foto: UN Women Moldova

În rezultatul alegerilor parlamentare din 2021 din Republica Moldova, 40% dintre mandatele de deputat sunt deținute de femei. Acest progres se datorează prevederilor ce țin de cotele duble și eforturilor de pledoarie depuse de organizațiile societății civile, instituțiile statului și partenerii de dezvoltare, inclusiv UN Women.

În ultimii ani, UN Women a încheiat mai multe parteneriate cu organizațiile societății civile în vederea elaborării și implementării programelor de consolidare a capacităților femeilor candidate la alegerile locale și parlamentare. Peste 2.000 de femei au participat la aceste programe în perioada 2018-2019, dintre care 4 au fost alese în calitate de parlamentare, 64 — primare și 270 — consiliere locale (inclusiv 6 femei de etnie romă și 7 femei cu dizabilități).

În prezent, UN Women oferă sprijin autorităților publice la nivel național și local în vederea elaborării și implementării politicilor, strategiilor și bugetelor sensibile la gen.

Prioritățile noastre se vor axa pe:

  • Susținerea femeilor aspirante și candidate la alegeri (alegerile locale din 2023 și alegerile parlamentare din 2025).
  • Continuarea programelor de dezvoltare a capacită ților pentru funcționarii/-ele aleși/-se sau numiți/-te cu privire la promovarea agendei privind egalitatea de gen la nivel central și local, în parteneriat cu bărbații.
  • Intensificarea eforturilor de prevenire, combatere,monitorizare și măsurare a violenței împotriva fe meilor în alegeri și în politică.
  • Sprijinirea autorităților naționale și locale în pro movarea guvernării sensibile la gen.