Liderismul și participarea politică

Liderismul și participarea politică - UN Women în Moldova
Femei participante la forumul regional "Dialog cu cetățenii”. Foto: Programul ONU „Femei în Politică”

În Republica Moldova femeile sunt subreprezentate în funcțiile de conducere din guvern, politică, afaceri și societatea civilă - în pofida abilităților lor demonstrate în calitate de lideri și agenți ai schimbării și dreptului lor de a participa în mod egal la guvernanța democratică.

Reprezentarea femeilor în procesele politice și de decizie din Moldova este sub etaloanele internaţionale. 22% dintre deputaţi sunt femei și 2 din 9 miniștri sunt femei, inclusiv Başcanul UTA Găgăuzia. Femeile sunt subreprezentate și la nivel local, deținând 20,6% din funcțiile de primar, 18,55% din funcțiile de consilier raional sau municipal și 30% din funcțiile de consilier local. Femeile rome și femeile cu dizabilități sunt practic excluse din viața publică. De asemenea, femeile sunt subreprezentate în organele de decizie din sectorul privat și societatea civilă.

În recomandările Comitetului CEDAW pentru Republica Moldova din anul 2013 se face apel la introducerea unor măsuri speciale temporare, având ca scop promovarea femeilor în viaţa politică și în funcțiile de conducere, intensificarea eforturilor de instruire și consolidare a capacităților pentru femei, pentru a le abilita să ocupe funcții publice, sensibilizarea deputaţilor privind importanța implicării
femeilor în viaţa publică. De asemenea, recomandările solicită eforturi intensificate pentru a îmbunătăţi abilitarea economică și politică a femeilor din mediul rural, a femeilor cu dizabilități și a femeilor rome.

UN Women în acțiune în Republica Moldova

În Moldova, UN Women colaborează cu Guvernul, Parlamentul și societatea civilă pentru promovarea drepturilor de vot ale femeilor, creșterea reprezentării politice a femeilor și elaborarea unor politici care iau în considerare dimensiunea de gen. Oferim instruire femeilor care candidează la funcții politice, mentorat și reţele de susținere între semeni pentru femeile lider, educaţie civică privind egalitatea de gen și asistenţă pentru susținerea de către societatea civilă și femei din diverse grupuri a egalităţii de gen în procesele decizionale, legislative și de politici. 

În 2014 a fost lansată iniţiativa Îmbunătățirea reprezentării politice a femeilor prin îmbunătăţirea capacităţii și sprijinului sporit în Moldova (Programul „Femeile în politică”). Programul Femeile în politică este implementat în comun de două agenţii ONU - UN Women și PNUD, în parteneriat cu două organizaţii ale societăţii civile - Fundaţia Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), și acţionează pentru sporirea participării femeilor la procesele politice și decizionale din Republica Moldova. Perioada de implementare este iulie 2014 - decembrie 2017, iar bugetul total este de 3.485.690 USD. Asistenţă financiară este oferită de Guvernul Suediei.