Despre UN Women

Photo: UN Women/Bruno Demeocq
(Foto: UN Women/Maka Gogaladze)

Activitatea și prioritățile

UN Women este agenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) dedicată promovării egalității de gen și abilitării femeilor. Lider mondial în ceea ce privește susținerea femeilor, UN Women a fost înființată pentru a intensifica promovarea intereselor femeilor în toată lumea.

UN Women sprijină eforturile statelor membre ale ONU în crearea standardelor globale în domeniul egalității de gen, și cooperează cu guverne și societatea civilă pentru a le ajuta să elaboreze legi, politici, programe și servicii care vor permite o aplicare eficientă a acestor standarde, făcându-le cu adevărat utile pentru femeile și fetele din întreaga lume. La nivel global UN Women își îndreaptă eforturile pentru ca viziunea expusă în Obiectivele de dezvoltare durabilă să devină realitate pentru femei și fete, și susține o participare egală a femeilor în toate aspectele vieții, concentrându-se pe cinci domenii prioritare:

UN Women coordonează și susține activitatea sistemului ONU în promovarea egalității de gen, precum și toate negocierile și acordurile ce au tangență cu Agenda 2030. UN Women avansează poziționarea egalității de gen ca o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și pentru o societate  mai incluzivă.

Statutul femeilor

Egalitatea de gen este nu doar un drept fundamental. Atingerea egalității de gen aduce numeroase beneficii de ordin social și economic. Abilitarea femeilor stimulează economii prospere, impulsionând productivitatea și dezvoltarea. Cu toate acestea, inegalitățile de gen rămân adânc înrădăcinate în fiecare societate. Femeile nu au acces la locuri decente de muncă, se confruntă cu divizarea pe domenii profesionale și sunt remunerate mai prost decât bărbații. Foarte des li se refuză accesul la studii și îngrijire medicală de bază. În toată lumea femeile suferă de violență și discriminare. Ele sunt subreprezentate în rândul decidenților din politică și economie. 

De-a lungul deceniilor, ONU a înregistrat progrese semnificative în promovarea egalității de gen, inclusiv prin semnarea acordurilor de referință precum Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing, și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).

În activitatea sa mondială de abilitare și promovare a drepturilor femeilor, UN Women are următoarele roluri:

Perspectiva istorică

Timp de mulți ani, ONU s-a confruntat cu dificultăți serioase în promovarea egalității de gen la nivel internațional, inclusiv finanțare insuficientă și lipsa unei entități recunoscute care ar dirija eforturile ONU în acest domeniu. În iulie 2010 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a înființat UN Women, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor pentru a se ocupa de această sarcină. Astfel, statele membre ale ONU au făcut un pas istoric către intensificarea progresului în realizarea obiectivelor ONU în domeniul egalității de gen și al abilitării femeilor. Înființarea UN Women a făcut parte din agenda de reformă a ONU, reunind resurse și mandate pentru obținerea unui impact mai mare. UN Women integrează și continuă activitatea importantă desfășurată în cadrul a patru componente anterior distincte ale sistemului ONU, axate exclusiv pe egalitatea de gen și pe abilitarea femeilor:

  • Divizia pentru promovarea femeii (DAW),
  • Institutul Internațional de cercetare și formare pentru promovarea profesională a femeilor (INSTRAW),
  • Biroul consilierului special al secretarului general pe probleme de egalitate de gen și promovare a femeilor (OSAGI),
  • Fondul ONU de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM).