Сe Facem

Moldova este o republică parlamentară cu o populație de aproximativ 3 milioane de persoane; nu are ieșire spre mare și se învecinează cu România și Ucraina. Este una dintre cele mai săraci țări în Europa. Mai mult

În pofida capacităților de lidere și agente ale schimbării, demonstrate de femei, precum și a dreptului lor la participare în condiții egale la guvernarea democratică, în toată Republica Moldova, reprezentarea femeilor în poziții de conducere în guvern, politică, afaceri și în societatea civilă este insuficientă. Mai mult

Deși șomajul constituie o provocare și pentru femei și pentru bărbați, femeile din Moldova se confruntă cu obstacole specifice în educație și pe piața muncii. Atitudinile patriarhale persistente și adânc înrădăcinate le limitează alegerea privind educația și opțiunile de angajare. Mai mult

Violența față de femei și fete este una dintre cele mai sistematice și răspândite încălcări ale drepturilor omului din întreaga lume. În Moldova, ca și în alte țări, aceasta afectează femeile indiferent de context, cultură sau statut socio-economic, cu urmări grave pentru femei, familiile acestora și societate. Mai mult

În cadrul forumurilor interguvernamentale ale Organizației Națiunilor Unite, statele membre se reunesc pentru a dezbate și conveni asupra normelor și standardelor universale privind egalitatea de gen. Mai mult

Angajamentele guvernelor de promovare a egalității de gen devin vizibile atunci când se elaborează planuri naționale, politici, instituții și bugete. Din păcate, mult prea des, serviciile publice nu răspund necesităților și priorităților femeilor. Mai mult

Când diferite părți ale unui sistem multilateral acționează împreună, rezultatele pot fi mai bune, iar utilizarea resurselor mai eficientă. Mai mult