Femeile, Pacea și Securitatea

wps
Credit foto: UN Women Moldova

În 2018, Programul naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU (RCS ONU) privind femeile, pacea și securitatea și Planul de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia a fost elaborat și implementat cu sprijinul UN Women pentru perioada 2018-2021. În prezent, UN Women sprijină Guvernul în elaborarea celui de-al doilea Program pentru perioada 2023-2027.

UN Women a asigurat consolidarea capacităților în materie de egalitate de gen pentru peste 1 400 de reprezentante/- ți ai autorităților de stat responsabili/-e de avansarea agendei Femeile, pacea și securitatea și a RCS ONU 1325. Din 2018, UN Women a antrenat 528 de angajate/-ți ai instituțiilor de securitate și organelor de drept în programe de consolidare a capacităților privind combaterea hărțuirii sexuale și a discriminării în bază de gen la locul de muncă. În 2021-2022, UN Women a susținut Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova în dezvoltarea și operaționalizarea mecanismelor interne pentru a preveni și combate cazurile de hărțuire sexuală și discriminare la locul de muncă. De asemenea, UN Women a susținut crearea asociațiilor de femei în sectorul apărării și securității, inclusiv consolidarea capacităților lor și a eforturilor de pledoarie pentru avansarea egalității de gen în aceste sectoare.

Pentru a consolida participarea femeilor la soluționarea conflictelor, UN Women a facilitat consultările cu organizațiile locale și cu activistele/-știi în domeniul egalității de gen de pe ambele maluri ale Nistrului și a înființat trei platforme de discuții pentru femei care includ elemente de consolidare a încrederii.

Prioritățile noastre se vor axa pe:

  • Oferirea de sprijin complex Guvernului și altor părți interesate în implementarea celui de-al doilea Program. Extinderea programelor de dezvoltare a leadership-ului feminin, sprijin
  • inter pares și mentorat în vederea abordării subreprezentării femeilor în misiunile de menținere a păcii și în sectoarele securității și apărării.
  • Pledarea pentru participarea și contribuția semnificativă a femeilor la negocierea conflictelor.
  • Sprijinirea Consiliului consultativ al femeilor și a altor platforme locale pentru femei în vederea consolidării leadership-ului feminin în ceea ce privește consolidarea păcii. Consiliul consultativ al femeilor este format din reprezentante/-ți ai organizațiilor societății civile și ai comunităților de experți/-te de pe ambele maluri ale Nistrului și va promova eforturile de consolidare a păcii sensibile la gen, susținute de UN Women.