Condiții de utilizare

Declinarea răspunderii | Păstrarea imunității | Condiții generale

Utilizarea acestui Site constituie un acord privind următorii Termeni și Condiții:

  1. Organizaţia Naţiunilor Unite gestionează acest site (în continuare „Site-ul”) drept serviciu pentru cei care doresc să îl acceseze (în continuare „Utilizatori”). Informațiile prezentate pe acest Site sunt doar în scop informativ. Organizaţia Naţiunilor Unite oferă Utilizatorilor permisiunea de a vizita Site-ul și de a descărca și copia informații, documente și materiale (în continuare la plural „Materiale”) de pe Site pentru utilizare personală, necomercială, fără dreptul de a le recomercializa, redistribui, sau de a alcătui sau de crea lucrări derivate din acestea, conform Termenilor și Condiţiilor prezentate mai jos și conform unor restricţii mai specifice, care pot fi aplicate asupra unor anumite Materiale de pe acest Site.
  2. Acest Site este administrat de Organizaţia Naţiunilor Unite. Toate Materialele pe care Organizaţia Naţiunilor Unite le plasează pe acest Site fac obiectul Termenilor și Condiţiilor prezente.
  3. În afara cazurilor în care se menționează altfel, interpretările și concluziile exprimate în Materialele de pe acest Site aparțin diferitor angajați ai Organizaţiei Naţiunilor Unite, consultanți și consilieri de pe lângă Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, care au participat la elaborarea conţinutului, și nu reprezintă neapărat părerile Organizaţiei Naţiunilor Unite sau ale statelor membre.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Materialele publicate pe acest Site sunt oferite „ca atare”, fără nicio garanție, fie expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanția caracterului comercial al informațiilor, utilitatea acestora pentru un anumit sau alt scop și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În mod special, Organizația Națiunilor Unite nu oferă nicio garanție sau confirmare privind corectitudinea și plenitudinea Materialelor. Periodic, fără a oferi vreo notificare, Organizația Națiunilor Unite adaugă, modifică, îmbunătățește sau actualizează Materialele de pe Site. Organizația Națiunilor Unite nu este responsabilă în niciun caz pentru pierderea, deteriorarea, datoria sau cheltuielile produse sau suportate, despre care se pretinde că au fost provocate în urma utilizării acestui Site, inclusiv, dar fără a se limita la orice greșeală, eroare, omisiune, întrerupere sau amânare a serviciului. Utilizatorul își asumă toate riscurile care le implică utilizarea acestui Site. Organizația Națiunilor Unite sau afiliații săi nu sunt, sub nicio circumstanță, mai ales în caz de neglijență, responsabili pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, intenționate sau ulterioare, chiar dacă Organizația Națiunilor Unite a fost informată despre posibila apariție a unor astfel de daune.

Utilizatorul, în special, acceptă și confirmă că Organizația Națiunilor Unite nu este responsabilă pentru comportamentul oricărui Utilizator.

Site-ul poate conține sfaturi, opinii și afirmații care pot proveni de la diferite surse de informații. Organizația Națiunilor Unite nu confirmă și nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau fiabilitatea oricărui sfat, opinie, afirmaţie sau informație oferită de orice sursă de informaţii, orice Utilizator al acestui Site sau oricare altă persoană sau entitate. Încrederea într-un astfel de sfat, opinie, afirmație sau altă informație, ține la fel de riscul personal al Utilizatorului. Nici Organizația Națiunilor Unite, și nici afiliații săi, precum și niciun agent, angajat, sursă de informații sau de conținut care le aparțin, nu sunt responsabili, față de Utilizator sau față de altă persoană, pentru nicio eroare, inexactitate, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, modificare sau de utilizarea oricărui conținut prezent aici, sau de oportunitatea și plenitudinea sa, precum nu sunt responsabili nici de orice defect de operare, virus al calculatorului sau eroare de conexiune, indiferent de cauză sau de daunele provocate.

Drept condiție a utilizării acestui Site, Utilizatorul acceptă să repare prejudiciul adus Organizaţiei Naţiunilor Unite și afiliaților săi pentru orice acţiuni, pretenţii, pierderi, daune sau obligaţiuni și cheltuieli (inclusiv taxele juridice rezonabile) rezultate din utilizarea Site-ului de către Utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la orice pretenţii susţinute de fapte care, în cazul în care se constată a fi adevărate, vor constitui o încălcare de către Utilizator a Termenilor și Condiţiilor. Dacă Utilizatorul nu este satisfăcut de Materialele prezentate pe Site sau de Termenii și Condiţiile de utilizare, singura cale de remediere este ca Utilizatorul să înceteze vizitarea acestui Site.

Acest Site poate conţine link-uri și hiperlinkuri. Site-urile spre care sunt propuse aceste link-uri nu sunt controlate de către Organizația Națiunilor Unite, care nu se face responsabilă pentru conținutul niciunui site sau link ce se conține în hiperlink. Organizația Națiunilor Unite pune la dispoziție aceste link-uri doar pentru comoditate, iar includerea unui link sau a unei referințe nu implică aprobarea acestui site de către Organizație.

Dacă acest Site conține panouri informative, spațiu de discuții (chatroom), acces la listele de contacte sau alte mesaje sau facilități de comunicare (în continuarea la plural „Forumuri”), Utilizatorul este de acord să utilizeze Forumurile doar pentru a expedia și primi mesaje și materiale care sunt corespunzătoare și relaționate cu Forumul respectiv. De exemplu, dar fără a se limita, Utilizatorul este de acord, ca în timpul utilizării Forumului, să se abțină de la următoarele acțiuni:

  1. Defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, ameninţarea sau încălcarea drepturilor legale (de exemplu dreptul la viaţă privată și la diseminarea informațiilor) ale altor persoane;
  2. Publicarea, postarea, distribuirea sau răspândirea oricărui material sau informaţii care defăimează, ofensează, care sunt obscene, indecente sau ilegale;
  3. Încărcarea sau atașarea de fișiere care conțin programe informatice sau alte materiale protejate de dreptul proprietății intelectuale (sau de dreptul la viaţă privată și la diseminarea informațiilor), cu excepția cazului în care Utilizatorul deține sau controlează aceste drepturi, sau în cazul în care a primit acordul solicitat de legislație;
  4. Încărcarea sau atașarea de fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau oricare alte programe informatice sau programe care pot să prejudicieze funcționarea calculatorului altei persoane.
  5. Ștergerea, într-un fişier încărcat, mențiunile autorului, avizele juridice sau semne care au legătură cu dreptul de proprietate intelectuală;
  6. Falsificarea originii sau a sursei programelor informative sau a altor materiale conținute într-un fișier încărcat;
  7. Publicitatea bunurilor și serviciilor sau oferirea acestora spre comercializare, realizarea de sondaje, organizarea de concursuri sau scrisori în lanț, descărcarea oricărui fișier publicat de un alt utilizator al Forumului, despre care Utilizatorul știe, sau despre care ar trebui în mod rezonabil să știe, că distribuirea în acest fel este ilegală.

Utilizatorul acceptă faptul că toate schimburile de informații, făcute pe toate Forumurile și grupurile de discuție, sunt publice și nu poartă caracter privat. De asemenea, Utilizatorul acceptă faptul că chat-urile, postările, conferințele, mesajele electronice și alte schimburi de informații, făcute de alți Utilizatori, nu sunt considerate a fi aprobate, verificate, selectate sau acceptate de către Organizația Națiunilor Unite. Aceasta își rezervă dreptul de a elimina, fără a oferi explicații și notificare prealabilă, orice conținut de pe Forum primit de la Utilizatori, inclusiv, dar fără a se limita la mesajele electronice și mesajele postate pe panourile informative.

Păstrarea imunităţii

Nimic din cele menţionate nu constituie și nu pot fi considerate drept o limitare sau o derogare de la privilegiile și imunitățile Organizaţiei Naţiunilor Unite, care sunt rezervate în mod specific.

Condiţii generale

Organizația Națiunilor Unite își rezervă dreptul exclusiv de a modifica, limita sau șterge, la discreția sa, Site-ul sau orice Materiale ce vizează un anumit aspect. Organizația Națiunilor Unite nu are obligaţia de a lua în considerare necesităţile niciunui Utilizator în privinţa celor menționate.

Organizația Națiunilor Unite își rezervă dreptul de a nega, la discreție și fără notificare prealabilă, accesul oricărui Utilizator la acest Site sau la oricare parte a acestui Site.

Nicio derogare a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru orice prevedere a acestor Termeni și Condiții, nu constituie o obligație, cu excepția cazului când este stipulat în scris și semnat de un reprezentant autorizat de către Organizație.