Coordonarea în cadrul ONU

Coordonarea în cadrul ONU
Echipa de țară ONU. Foto: UN Women/Dorin Goian

Când diferite părți ale unui sistem multilateral acționează împreună, rezultatele pot fi mai bune, iar utilizarea resurselor mai eficientă. În cadrul sistemului ONU, UN Women are mandatul să conducă, să promoveze și să coordoneze eforturile pentru realizarea deplină a drepturilor și potențialului femeilor. Adunarea Generală a ONU a făcut apel la toate părțile sistemului ONU de a promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor în cadrul mandatelor lor și de a asigura transpunerea angajamentelor în progrese reale.

În acest scop, UN Women contribuie la consolidarea acțiunilor ONU la nivel globalregional și național. Noi ajutăm la consolidarea capacităților pentru ca egalitatea de gen să devină un element central al programelor și politicilor, pledăm pentru alocarea mai multor resurse, îndrumăm și realizăm programe comune de dezvoltare. Noi susținem măsuri care asigură responsabilizarea pentru angajamentele față de femei și avem un rol esențial în sporirea cunoștințelor despre situația  femeilor în cadrul Națiunilor Unite.

În Republica Moldova, UN Women interacționează cu alte entități ONU în cadrul Echipei de Țară ONU și a Grupurilor pentru Monitorizarea Rezultatelor, stabilite pentru a coordona implementarea a „Naţiunile Unite - Republica Moldova: Cadru de parteneriat 2013-2017” și a „Cadrulului de Parteneriat ONU - Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018–2022”. UN Women mai conduce Grupul Tematic ONU pe subiecte de gen și este un membru activ în alte grupuri: Grupul ODD/Monitorizare și Evaluare, Grupul Comun de Comunicare ONU, Echipa Operațională și altele. Împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, UN Women conduce Consiliului Sectorial de coordonare a asistenței externe în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați.