Copyright

Drepturile de autor © UN Women

Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor

Toate drepturile rezervate.

Nici unul dintre materialele furnizate pe acest site nu poate fi utilizat, reprodus sau utilizat sub nicio formă, în totalitate sau parțial, prin metode mecanice sau electronice, inclusiv prin sisteme de fotocopiere, stocare și extragere a informațiilor, fără permisiunea scrisă a editorului, cu excepția situațiilor prevăzute în acordul de utilizare a site-ului între UN Women și utilizator. Cererea pentru permisiunea de a reproduce sau de a traduce materialele, în totalitate sau parțial, pentru distribuirea în vederea vânzării sau în alte scopuri comerciale, trebuie adresată:

UN Women
În atenţia: Carlotta Aiello
Departamentul Comunicare și Advocacy
220 East 42nd Street
New York, NY 10017 USA
E-mail: [click pentru a vedea]
Fax: +1 646 781-4444

Denumirea și emblema UN Women sunt proprietatea exclusivă a UN Women. Acestea sunt protejate în conformitate cu dreptul internațional. Este interzisă utilizarea neautorizată. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse în absența autorizării prealabile din partea UN Women.

Drepturile de autor © UN Women. Nici unul dintre materialele furnizate pe acest site nu poate fi utilizat, reprodus sau utilizat sub nicio formă, în totalitate sau parțial, prin metode mecanice sau electronice, inclusiv prin sisteme de fotocopiere, stocare și extragere a informațiilor, fără permisiunea scrisă a editorului, cu excepția situațiilor prevăzute în acordul de utilizare a site-ului între UN Women și utilizator.