Asigurarea conexiunii dintre intervențiile de dezvoltare, de asistență umanitară și de consolidare a păcii și securității

humanitarian
Photo credit: UN Women Moldova

Ca răspuns la criza refugiaților cauzată de războiul din Ucraina, UN Women conduce, împreună cu Platforma pentru Egalitate de Gen, Grupul de lucru pentru egalitatea de gen (GTF) pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în acțiunile de asistență umanitară, luând în considerare nevoile, prioritățile și capacitățile femeilor, fetelor, bărbaților și băieților.

Ca răspuns la criza refugiaților cauzată de războiul din Ucraina, UN Women conduce, împreună cu Platforma pentru Egalitate de Gen, Grupul de lucru pentru egalitatea de gen (GTF) pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în acțiunile de asistență umanitară, luând în considerare nevoile, prioritățile și capacitățile femeilor, fetelor, bărbaților și băieților.

UN Women depune eforturi pentru a consolida participarea organizațiilor de și pentru femei. UN Women administrează acordurile de parteneriat semnate între Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară și organizațiile conduse de femei pentru a stimula implicarea și participarea femeilor la planificarea și implementarea răspunsului umanitar, a consolida securitatea și sănătatea mintală a femeilor și fetelor, dar și pentru a contribui la redresarea economică și participarea politică a femeilor la consolidarea păcii.

Prioritățile noastre se vor axa pe:

  • Continuarea coordonării aspectelor ce țin de egalitatea de gen în răspunsul umanitar și facilitarea participării organizațiilor de și pentru femei, precum și a femeilor refugiate.
  • Asigurarea prezenței datelor statistice dezagregate în funcție de sex, grupe de vârstă, dizabilitate în elaborarea de analize și proiecte în context umanitar.
  • Extinderea de programe pentru a asigura conexiunea dintre intervențiile de dezvoltare, de asistență umanitară și de consolidare a păcii și securității în vederea consolidării leadership-ului feminin în ceea ce privește implicarea în răspunsul umanitar dar și în promovarea dialogului și a coeziunii sociale și prevenirii conflictelor în comunități.
  • Consolidarea abilitării economice a femeilor refugiate și prevenirea violenței în bază de gen.