Eliminarea violenței față de femei

Eradicarea violenței față de femei
Maia Țăran, supraviețuitoare a violenței, informează femeile despre drepturile lor. Foto: UN Women/Ramin Mazur

Violența față de femei și fete este una dintre cele mai sistematice și răspândite încălcări ale drepturilor omului din întreaga lume. În Moldova, ca și în alte țări, aceasta afectează femeile indiferent de context, cultură sau statut socio-economic, cu urmări grave pentru femei, familiile acestora și societate.

Studiul Violenţa față de femei în familie arată că 63% din femei au fost supuse violenței psihologice, fizice sau sexuale din partea partenerilor lor pe durata vieții și o femeie din zece s-a confruntat cu abuz economic. Femeile din zonele rurale, femeile în etate și cele separate sau divorțate sunt supuse cel mai frecvent violenței.

În analiza Comitetului CEDAW privind Republica Moldova din 2013 se exprimă îngrijorarea față de prevalenţa ridicată a violenţei împotriva femeilor și fetelor, inclusiv a violenţei și violului în familie, iar autorităţile sunt îndemnate să îmbunătăţească în continuare legislaţia, politicile și practicile în unele rel="noopener noreferrer" domenii și să ratifice Convenţia Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenţei împotriva femeilor și a violenţei în familie.

În pofida progresului realizat, femeile expuse la violență în familie continuă să păstreze tăcerea, din cauza stigmatizării, lipsei de cunoştinţe și accesului limitat la justiţie și servicii de sprijin, precum și climatului general de toleranță și impunitate. În multe domenii este nevoie de mai multă asistenţă financiară. Într-un studiu recent se estimează că peste 30% din serviciile considerate esenţiale conform standardelor internaţionale nu există în Republica Moldova sau nu sunt eficiente. 

Guvernul a întreprins măsuri inițiale de politici, legislaţie și implementare. Legea nr. 45-XVI cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, adoptată în 2008, este o bază legislativă importantă pentru combaterea violenței împotriva femeilor. În iulie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat amendamente la Legea nr. 45-XVI și alte 11 legi și coduri, în scopul alinierii legislaţiei moldoveneşti la normele internaționale.

UN Women în acțiune în Republica Moldova

Ca răspuns la această situaţie, UN Women a testat rel="noopener noreferrer" o nouă abordare centrată rel="noopener noreferrer" pe supraviețuitoare, încurajând supraviețuitoarele violenței din diverse medii să vorbească și să pledeze pentru măsuri concrete împreună cu alte femei, dar și cu autoritățile și mass-media. Această abordare a dus la schimbarea percepției asupra supraviețuitoarelor din partea autorităţilor, mass-media și altor femei, astfel încât ele sunt văzute și implicate ca experte principale în eliminarea violenţei împotriva femeilor în cadrul inițiativelor legislative, de politici, instituționale și comunitare. Mai mult, UN Women mobilizează și alți actori ai societăţii, inclusiv tineri, lideri religioși, foști agresori, personal din sistemul judiciar, organe de poliţie, membri ai comunităţii artistice, astfel încât, sub conducerea supraviețuitoarelor violenței, întreaga societate să poată genera rezultatele atât de mult așteptate pentru femei. 

Pe lângă acestea, UN Women a oferit asistență tehnică continuă autorităților statului și partenerilor din societatea civilă pentru implementarea dispoziţiilor din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenței în familie (2008) și a recentelor amendamente, precum și pentru consolidarea cadrului legislativ și de politici, prin alinierea sa în continuare la normele și standardele internaționale. În 2016 UN Women a susținut Guvernul la elaborarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022, o premieră în Republica Moldova. 

Fişă informativă: Inovaţie