Eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor

ending violence
Credit foto: UN Women

Începând cu anul 2016, UN Women a sprijinit Guvernul în elaborarea primei Strategii naționale privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie 2018-2022. De asemenea, Parlamentul a aprobat modificări la 12 legi, inclusiv Legea nr. 45 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care au racordat legile Republicii Moldova la normele internaționale.

Ca urmare a susținerii din partea organizațiilor societății civile, instituțiilor statului și partenerilor de dezvoltare, inclusiv UN Women, Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Pe lângă acest progres, Guvernul a aprobat, cu sprijinul UN Women, mecanismul intersectorial privind eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Acest mecanism va asigura un răspuns integrat și coordonat la diferite forme ale violenței împotriva femeilor și fetelor.

De-a lungul anilor, UN Women a avut inițiative comunitare destinate femeilor și fetelor pentru a le informa despre drepturile lor și serviciile disponibile, precum și bărbaților și băieților pentru a pune la îndoială masculinitatea patriarhală. De asemenea, UN Women susține înființarea unui serviciu specializat pentru victimele violenței sexuale în raionul Ungheni, primul de acest gen din Moldova.

Prioritățile noastre se vor axa pe:

  • Acordarea de asistență tehnică și specializată Guvernului, în scopul implementării angajamentelor ce derivă din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
  • Susținerea Guvernului în consolidarea eforturilor de prevenire a violenței împotriva femeilor și fetelor prin abordarea cauzelor ce stau la baza acesteia.
  • Sprijinirea extinderii și consolidării serviciilor specializate pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen.
  • Implicarea bărbaților și băieților în vederea prevenirii violenței împotriva femeilor și fetelor prin inițiative care pun la îndoială masculinitatea patriarhală.
  • Integrarea dimensiunii de gen în programele școlare, consolidarea capacităților profesorilor și profesoarelor în vederea sporirii cunoștințelor acestora cu privire la prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor.
  • Consolidarea capacităților mișcărilor feministe, a grupurilor de activiste/ști și a organizațiilor pentru drepturile femeilor.
  • Desfășurarea campaniilor de sensibilizare cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor.