Achiziții

UN Women achiziționează bunuri și servicii de la furnizori într-un mod eficient, corect și transparent pentru a susține executarea programelor organizației: promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor. De asemenea, organizația oferă instrumente pentru ca alții să-și atingă obiectivele socio-economice prin utilizarea și încurajarea achizițiilor sensibile la gen.

Solicitări curente

 

Solicitări locale

Contract awards: 201620152014 | 2013