Documentele de referință

Activitatea UN Women este ghidată prin mai multe acorduri internaționale:

Planul strategic al UN Women pentru anii 2014–2017 descrie viziunea organizației, obiectivele și planul de acțiuni în mai multe domenii critice de promovare a egalității de gen și abilitării femeilor la nivel global. Aceste domenii includ: leadership și participarea în politică, abilitarea economică, eliminarea violenței față de femei și fete, pace și securitate, guvernare și planificare națională, suport interguvernamental, și coordonarea sistemului ONU.

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW) și protocolul opțional. „Declaraţia Drepturilor Femeilor” este piatra de temelie a tuturor programelor UN Women. Mai mult de 185 de țări fac parte din această Convenție.

Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune (PA). Adoptat de către guverne în cadrul celei de-a patra Conferinţă mondială privind femeile din anul 1995, acest document stabileşte angajamentele guvernelor întru consolidarea drepturilor femeilor. Statele membre au reafirmat și au consolidat platforma în anul 2000 în cadrul conferinţei de revizuire Beijing +5, și au promis să accelereze implementarea sa în cadrul Beijing +10 (2015), Beijing +15 (2010) și Beijing +20 (2015).

Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii (2000) a recunoscut că războiul afectează femeile într-un mod diferit și a reafirmat necesitatea de a spori rolul pe care îl au femeile în procesele decizionale care vizează prevenirea și soluţionarea conflictelor. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat ulterior 7 rezoluţii privind femeile, pacea și securitatea: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) şi 2242 (2015). Cele 8 rezoluţii reprezintă un cadru esenţial pentru îmbunătăţirea situaţiei femeilor din ţările afectate de conflicte.

În septembrie 2015, guvernele și-au unit forţele în cadrul unei agende ambiţioase care prevede 17 noi Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de scopuri orientate spre eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și promovarea prosperităţii și protejarea mediului înconjurător până în anul 2030. Acestea au fost precedate de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) din 2000 până în 2015.

Activitatea UN Women este ghidată prin mai multe acorduri internaționale:

Planul strategic al UN Women pentru anii 2014–2017 descrie viziunea organizației, obiectivele și planul de acțiuni în mai multe domenii critice de promovare a egalității de gen și abilitării femeilor la nivel global. Aceste domenii includ: leadership și participarea în politică, abilitarea economică, eliminarea violenței față de femei și fete, pace și securitate, guvernare și planificare națională, suport interguvernamental, și coordonarea sistemului ONU.

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW) și protocolul opțional. „Declaraţia Drepturilor Femeilor” este piatra de temelie a tuturor programelor UN Women. Mai mult de 185 de țări fac parte din această Convenție.

Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune (PA). Adoptat de către guverne în cadrul celei de-a patra Conferinţă mondială privind femeile din anul 1995, acest document stabileşte angajamentele guvernelor întru consolidarea drepturilor femeilor. Statele membre au reafirmat și au consolidat platforma în anul 2000 în cadrul conferinţei de revizuire Beijing +5, și au promis să accelereze implementarea sa în cadrul Beijing +10 (2015), Beijing +15 (2010) și Beijing +20 (2015).

Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii (2000) a recunoscut că războiul afectează femeile într-un mod diferit și a reafirmat necesitatea de a spori rolul pe care îl au femeile în procesele decizionale care vizează prevenirea și soluţionarea conflictelor. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat ulterior 7 rezoluţii privind femeile, pacea și securitatea: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) şi 2242 (2015). Cele 8 rezoluţii reprezintă un cadru esenţial pentru îmbunătăţirea situaţiei femeilor din ţările afectate de conflicte.

În septembrie 2015, guvernele și-au unit forţele în cadrul unei agende ambiţioase care prevede 17 noi Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de scopuri orientate spre eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților și promovarea prosperităţii și protejarea mediului înconjurător până în anul 2030. Acestea au fost precedate de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) din 2000 până în 2015.