Planificarea și bugetarea la nivel național

Foto: UN Women/Alex Iordache

Guvernele încep să transpună în măsuri practice angajamentele privind egalitatea de gen prin planuri, politici, instituţii și bugete naționale. Dar de prea multe ori acestea nu reușesc să asigure răspunsul serviciilor publice la necesităţile și prioritățile femeilor.

Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen (BSDG) este un instrument inovativ de politici publice, utilizat pentru a evalua în mod comprehensiv lacunele de finanțare legate de gen și a identifica acțiunile pentru a le înlătura. Aceasta abordează diferenţierile și discriminarea pe bază de gen, analizând bugetele publice pentru a asigura că angajamentele naționale privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor sunt finanțate în mod adecvat.

Începând cu anul 2008, UN Women în Europa și Asia Centrală a testat iniţiative de bugetare sensibilă la dimensiunea de gen, care au contribuit la planificarea politicilor și bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, fiind utilizate în reformele finanţelor publice și în procesele de aderare la Uniunea Europeană (UE).

UN Women în acțiune în Republica Moldova

Republica Moldova este una din cele patru țări incluse în programul regional UN Women Promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen din Europa de Sud-Est, finanțat de Agenția pentru Dezvoltare a Austriei, în care autorităţile centrale și locale din Albania, Bosnia şi Herţegovina, FRI Macedonia și Republica Moldova sunt sprijinite în implementarea angajamentelor lor privind egalitatea de gen prin integrarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen. În Republica Moldova, proiectul a sprijinit implementarea Programului naţional privind egalitatea de gen, prima strategie „umbrelă” a țării privind egalitatea de gen. 

UN Women acţionează pentru a garanta că atunci când sunt elaborate politici și bugete în diverse sectoare, necesităţile femeilor sunt luate în considerare. Mai concret, UN Women:

  • Consolidează experienţa în domeniul bugetării sensibile la dimensiunea de gen la toate nivelurile administraţiei publice.
  • Susţine unităţile administrativ-teritoriale și grupurile comunitare să promoveze egalitatea de gen prin aplicarea bugetării participative și sensibile la dimensiunea de gen
  • Colaborează cu mediul academic pentru integrarea aspectelor de gen și a bugetării sensibile la dimensiunea de gen în programul de învățământ, pentru a asigura formarea unui grup de experți în acest domeniu