Susținerea interguvernamentală

Foto: ONU/João Araújo Pinto

În cadrul forumurilor interguvernamentale ale Organizației Națiunilor Unite, statele membre se reunesc pentru a dezbate și conveni asupra normelor și standardelor universale privind egalitatea de gen. Angajamentele asumate în cadrul acestor forumuri asigură o bază pentru acțiunile guvernelor și ale altor părți interesate în vederea promovării egalității de gen și împuternicirii femeilor pe plan global, regional și național. Aceste angajamente dau un impuls pentru adoptarea și perfecționarea legilor, politicilor și programelor care contribuie la egalitatea între femei și bărbați.

Principalul forum interguvernamental în cadrul căruia este abordată egalitatea de gen și abilitarea femeilor este Comisia ONU pentru statutul femeii. De asemenea, acest subiect este dezbătut în cadrul Adunării Generale a ONU, al Consiliului de Securitate, al Consiliului Economic și Social (ECOSOC) și în cadrul principalelor conferințe internaționale.

Ca parte a mandatului său, UN Women susține activitatea de reglementare a statelor membre, inclusiv prin cercetări și colectarea de dovezi, bune practici și lecții din experiență, ce informează dezbaterile și deciziile interguvernamentale. Prin intermediul programelor de țară, noi oferim asistență pentru implementarea normelor și standardelor. În plus, UN Women conduce și coordonează activitatea sistemului ONU în susținerea egalității de gen și a abilitării femeilor.

Discuțiile interguvernamentale cu privire la activitățile la nivel de țară ale UN Women se desfășoară în cadrul Comitetului executiv, în care statele membre ale ONU contribuie, prin rotație, la stabilirea direcțiilor strategice.