Posturi vacante curente | Registrul experților și al formatorilor

Oferte de muncă în cadrul ATS | Program de stagii

Entitatea ONU pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor (UN Women) este la moment în căutare de experţi practicieni pentru următoarele funcții.

Notă: Completarea Formularului cu date personale (P11) al UN Women este obligatorie la depunerea aplicaţiei pentru toate posturile vacante și trebuie să fie ataşat la cererea de angajare on-line în loc de CV.

Posturi vacante curente

UN Women vacancies

Login instructions for internal (UN Women) candidates.

Posturi vacante locale

Notă: Atunci când UN Women dispune de posturi vacante care necesită candidaturi externe, acestea sunt indicate pe site-ul de recrutare al PNUD, în același mod cum sunt indicate mai sus. Făcând clic pe un anunț referitor la un post vacant indicat mai sus, solicitanții vor fi redirecționați automat spre anunțul relevant pe site-ul de recrutare al PNUD, unde își pot depune candidatura. UN Women va analiza doar cererile care vor fi depuse on-line pe site-ul de recrutare al PNUD. Aceste cereri vor primi o confirmare automată. Din cauza numărului mare de cereri, UN Women va contacta doar candidaţii care au fost selectaţi pentru interviu.


 

Registrul experților și al formatorilor (global)

Registrul experților și al formatorilor UN Women este o platformă on-line care va permite UN Women să identifice și să mobilizeze un număr mare de specialiști și formatori cu experiență în domeniul egalităţii de gen din întreaga lume. Se pot înregistra toți specialiştii în domenii precum egalitatea de gen, abilitarea economică, participarea politică, pace și securitate, HIV și SIDA. Depuneți aplicaţia pentru a fi incluși în registru. Consultați registrul.

Oferte de muncă în cadrul Asociaţiei tinerilor specialiști (ATS) (global)

Programul ATS este un program finanțat de donatori, care oferă specialiştilor din țările donatoare posibilitatea de a dobândi experienţă în cadrul unei organizații internaționale. Candidații interesați trebuie să contacteze direct agențiile relevante din țările lor. Vă rugăm, nu contactați UN Women în privința acestor oportunități. Pentru mai multe informații despre Programul ATS și despre modul de depunere a aplicaţiilor, accesați site-ul.

Program de stagii

Programul de stagii al UN Women oferă unui număr mic de absolvenți, de curând înmatriculați la studii de masterat, post-masterat și programe de doctorat, posibilitatea de a obține o experiență directă în activitățile UN Women. Acest program vizează completarea studiilor axate pe promovarea femeilor cu experienţe practice în diverse domenii ale cooperării tehnice și completează alte studii internaționale, inclusiv dreptul. Pentru mai multe informaţii, accesaţi»