Raport de Evaluare a Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței Față de Femei și Violenței în Familie

Imagine
Raport de Evaluare a Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței Față de Femei și Violenței în Familie

Prezenta evaluare a urmărit analiza gradului de realizare a obiectivelor stabilite în Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru perioada 2018 -2023, identificarea rezultatelor și a impactului determinat de implementarea acesteia.

Scopul Strategiei constă în asigurarea unei abordări sistemice a fenomenelor violenței față de femei și violenței în familie în vederea diminuării acestor fenomene și asigurării unui răspuns efficient al organelor de resort în cazurile de violență.

Strategia a intrat în vigoare la 13 aprilie 2018.

Structura și obiectivele generale ale Strategiei derivă din structura bazată pe cei patru piloni ai Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice. Pentru a eradica fenomenele violenței față de femei și violenței în familie Strategia și-a propus realizarea a patru obiective generale: prevenire, protecție, investigare și urmărire în justiție și politici integrate și colectarea datelor.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Rapoarte de evaluare
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2023
Numărul paginilor
76