UN Women Moldova - Priorități Strategice 2023-2027

Imagine
Priorități strategice

În Republica Moldova, în ultimii ani, au fost înregistrate progrese importante în domeniul egalității de gen. Conform Indicelui Global al Disparităților de Gen elaborat de Forumul Economic Mondial, Republica Moldova a obținut, în 2021, 0.77 puncte, fiind clasată pe locul 28 din 156 de țări, înregistrând o creștere de 0.55 puncte față de anul 2006.

Femeile și-au crescut treptat, dar constant reprezentarea în procesele de conducere și de luare a deciziilor, inclusiv femeile din grupurile subreprezentate. În 2020, pentru prima dată, o femeie a fost aleasă în calitate de președintă a țării, iar în 2021, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare număr de femei deputate din istoria țării (40,6%). Reprezentarea femeilor în administrația locală a atins 22% în 2019. Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, iar diferite legi și politici sunt amendate pentru a înlătura principalele obstacole care împiedică femeile să participe pe piața muncii.

În pofida acestor progrese, inegalitățile de gen persistă, iar stereotipurile de gen încă predomină în societate. În timpul campaniilor electorale, femeile candidate sunt supuse calomniilor, urii, discursurilor sexiste, discriminării pe criteriu de gen și a violenței împotriva femeilor. Femeile rămân subreprezentate pe piața muncii, din cauza persistenței atitudinilor patriarhale și a stereotipurilor adânc înrădăcinate. Femeile din grupurile subreprezentate (femei din comunitatea romă, femei cu dizabilități, femei din mediul rural) au rate de ocupare și mai mici, din cauza multiplelor forme de discriminare.

Inegalitățile de gen au fost agravate de pandemia COVID-19 precum și de actualele crize: economică, energetică și a refugiaților, cauzate de războiul din Ucraina. Majoritatea femeilor refugiate, departe de familiile lor, se confruntă cu riscuri sporite de violență în bază de gen, trafic de persoane, exploatare sexuală și abuz.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Cataloage / indexuri
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2022
Numărul paginilor
12