Promovarea la nivel regional și național a unor răspunsuri la criza refugiaților sensibile la dimensiunea de gen

Imagine
US-project factsheet RO

Acest proiect va fi finanțat prin intermediul guvernelor Statelor Unite ale Americii, a Republicii Moldova și a altor două țări din septembrie 2022 până în septembrie 2023. Biroul de țară al UN Women din Moldova va implementa acest proiect în parteneriat cu organizațiile internaționale și neguvernamentale (OI/ONG-uri), organizațiile societății civile (OSC), Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Biroul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), mecanismele naționale de răspuns la criza refugiaților și alte grupuri de lucru și grupuri operative conexe.

Proiectul va promova la nivel regional și național un răspuns la criza refugiaților sensibil la dimensiunea de gen, prin impulsionarea programării, finanțării și coordonării sensibile la dimensiunea de gen în cadrul și între agențiile ONU, organismele interguvernamentale regionale și structurile de răspuns la criza refugiaților. Proiectul va atinge acest obiectiv prin abordarea impactului specific diferențiat în funcție de gen al crizei umanitare și al crizei refugiaților din Ucraina, asigurând în același timp că femeile și persoanele aflate în pericol au un acces sporit la serviciile și resursele de protecție.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Note informative
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2022
Numărul paginilor
2