Progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD): Situația din domeniul egalității de gen 2022

Imagine
The Gender Snapshot 2022

În ritmul actual al progreselor, obținerea egalității de gen ar putea dura aproape 300 de ani, arată raportul „Progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD): Situația din domeniul egalității de gen 2022”. Provocările globale, cum ar fi pandemia COVID-19 și urmările acesteia, conflictele violente, schimbările climatice exacerbează și mai mult diferențele de gen. Noul raport, lansat de către UN Women și Departamentul Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale (UN DESA), subliniază că, în ritmul actual al progreselor, ODD 5 – realizarea egalității de gen – nu va fi îndeplinit până în 2030.

Fără acțiuni rapide, sistemele juridice care nu interzic violența împotriva femeilor, nu protejează drepturile femeilor în căsătorie și în familie, nu le oferă salarii și beneficii egale la locul de muncă, nu le garantează drepturile egale de a deține și de a controla terenuri, pot continua să existe de-a lungul multor ani.

Raportul estimează că, în ritmul actual de progres, va fi nevoie de până la 286 de ani pentru a elimina lacunele în materie de protecție juridică și legile discriminatorii, 140 de ani pentru ca femeile să fie reprezentate în mod egal în funcții de putere și de conducere la locul de muncă și cel puțin 40 de ani pentru a obține o reprezentare egală în parlamentele naționale. 

De asemenea, potrivit raportului, se atestă o inversare îngrijorătoare a reducerii sărăciei, iar creșterea prețurilor este de natură să exacerbeze această tendință. Până la sfârșitul anului 2022, aproximativ 383 de milioane de femei și fete vor trăi în sărăcie extremă (cu mai puțin de 1,90$ pe zi), comparativ cu 368 de milioane de bărbați și băieți. Multe altele vor avea venituri insuficiente pentru a-și satisface nevoile de bază, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea și adăpostul adecvat în majoritatea părților lumii. 

Raportul prezintă faptul că parteneriatele, cooperarea și investițiile în acțiuni privind obținerea egalității de gen, inclusiv prin creșterea finanțării la nivel mondial și național, sunt esențiale în vederea corectării cursului și readucerii egalității de gen pe calea de dezvoltare.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Gender alerts
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2022
Numărul paginilor
31