Răspunsul la Nevoile Persoanelor Refugiate în Moldova: Analiza activităţii Grupului de Lucru pe Dimensiunea de Gen în Anul 2022

Imagine
front page GTF Report

Grupul de lucru pe dimensiunea de gen (GTF) este o rețea de actori care lucrează în vederea integrării aspectelor de gen în acţiunile de răspuns la nevoile persoanelor refugiate în Republica Moldova (Moldova), care are drept scop asigurarea accesului tuturor persoanelor afectate de criza refugiaților din Ucraina la asistență umanitară de calitate și de specialitate, precum şi posibilitatea de a participa în mod semnificativ la acțiuni de răspuns echitabile, eficiente și efective.

GTF operează în cadrul Forumului de Coordonare a Persoanelor Refugiate, condus de către Guvernul Republicii Moldova și UNHCR conform Modelului de coordonare pentru refugiați, care oferă cadrul general pentru coordonarea umanitară. Actorii umanitari au obligația de a promova egalitatea de gen prin intermediul acțiunilor umanitare, în conformitate cu „Declarația de politică privind egalitatea de gen” (2008) a Comitetului Permanent Interagenții (IASC), Cadrul de politici și responsabilitate al IASC privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor și fetelor în acțiunile umanitare (2017), Agenda pentru umanitate de la Summitul umanitar mondial (2016) și cu „Marea înțelegere” (the Grand Bargain), politica UNHCR privind vârsta, genul și diversitatea (2019). Actorii umanitari au, de asemenea, obligația de a susține protecția, participarea și abilitarea femeilor și fetelor prin acțiuni specifice, după cum este stipulat în agenda tematică privind femeile, pacea și securitatea, așa cum este prezentată în rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Scopul prezentului raport anual este de a prezenta un bilanț al rezultatelor obținute de GTF, de a descrie impactul pe care l-au avut membrii GTF, la nivel individual și colectiv, asupra acțiunilor de răspuns, precum şi de a recunoaşte lacunele existente și a identifica cel mai eficient mod de direcţionare a eforturilor ulterioare

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Note informative
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2023
Numărul paginilor
2