Ghid de implementare a Principiilor de Abilitare a Femeilor

Imagine
Ghid de implementare a PAF

Ghidul de implementare a Principiilor de Abilitare a Femeilor își propune să mobilizeze atât companiile cât și instituțiile și organizațiile din diverse sectoare pentru a asigura abilitarea femeilor la locul de muncă, în diferite domenii de activitate și în proiecte de responsabilitate socială.

Acest ghid conține informații detaliate privind etapele necesare pentru a pune în aplicare principiile de abilitare a femeilor, oferind și exemple de bune practici menite să inspire companiile din Republica Moldova să se implice mai activ.

Totodată, ghidul nu promovează o abordare unică de a încorpora aceste principii în modelele de management, dar își propune să susțină companiile să adapteze practicile respective la procesele și necesitățile companiei. Prin urmare, acest ghid a fost elaborat pentru a ajuta companiile în configurarea și punerea în aplicare a propriului lor model.

Ghidul de implementare a Principiilor de Abilitare a Femeilor

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2022