UN Women și Universitatea de Stat din Moldova au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor

Data:

Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru a consolida eforturile comune și colaborarea în vederea promovării egalității de gen și combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor.

Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Universității de Stat din Moldova și marchează începutul unei colaborări care se va desfășura pe parcursul următoarelor 13 luni.

mou

În cadrul acestei colaborări, USM și UN Women își propun să implementeze o serie de inițiative menite să crească nivelul de conștientizare a gravității fenomenului de violență față de femei și fete, să consolideze rolul educației în promovarea unei societăți egale, în combaterea stereotipurilor de gen și a normelor sociale dăunătoare, accesul la justiție și să contribuie la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Educația este un instrument fundamental în prevenirea și combaterea violenței în bază de gen. Instituțiile de învățământ joacă un rol esențial în promovarea normelor sociale pozitive și a egalității de șanse fiind un cadru în care atitudinile și comportamentele dăunătoare care contribuie la violență pot fi contestate, iar tinerii și tinerele pot deveni promotori și promotoare ale schimbării, găsind noi soluții pentru a preveni și reduce violența împotriva femeilor.

mou

Astfel, în cadrul Memorandumului, se va contribui la organizarea campaniilor de sensibilizare pentru a crește nivelul de conștientizare a drepturilor femeilor și a modalităților de combatere a violenței împotriva acestora. De asemenea, se va sprijini consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și a actorilor din sectorul justiției pentru a îmbunătăți accesul femeilor supraviețuitoare ale violenței la asistență juridică.

Domnul Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova, a mulțumit pentru inițiativa de a semna acest memorandum, asigurând sprijinul său pentru implementarea activităților planificate. „Acum două săptămâni la universitate a fost făcut un studiu în care unul din componente era și problema violenței dar și percepțiile existente. Ca și conducător al acestei universități eu declar toleranță zero față de acest fenomen și, în acest context, semnarea memorandumului este foarte importantă din punct de vedere practic pentru că vom realiza diferite activități prin care să sensibilizăm studenții asupra gravității acestui fenomen.”

mou

„Colaborarea cu mediul academic este foarte importantă pentru UN Women pentru că educația are un rol crucial în cultivarea normelor sociale pozitive. Astfel, acest memorandum va crea un cadru oportun pentru organizarea diverselor activități cu profesorii/-oarele și studenții/-tele care ne vor ajuta să determinăm cauzele violenței față de femei și fete, să întelegem de ce anumite comportamente persistă și cum le putem adresa.” a menționat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova.

Semnarea acestui memorandum reprezintă o oportunitate deosebită pentru a consolida eforturile mediului academic în domeniul promovării egalității de gen și a abilitării femeilor.