Rezultatele primei ediții a programului regional „Uniunea Europeană pentru Egalitatea de Gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”

Data:

La 9 iunie 2023, a avut loc evenimentul de totalizare a primei ediții a programului regional „Uniunea Europeană pentru Egalitatea de Gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova și UNFPA Moldova.

EU4GE final event
Rezultatele primei ediții a programului regional „Uniunea Europeană pentru Egalitatea de Gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

Programul a avut ca scop promovarea egalității de gen, combaterea stereotipurilor privind rolul femeilor și bărbaților în familie și societate, sporirea implicării bărbaților în îngrijirea copiilor și prevenirea violenței în bază de gen. Anumite bune practici ale programului au fost preluate și în alte regiuni ale țării, precum Ialoveni, Rezina, Drochia, Dondușeni.

La evenimentul final, participanții și participantele acestui program, reprezentanți și reprezentante ale autorităților publice centrale și locale, organizațiilor societății civile, precum și ale comunității internaționale, s-au reunit într-un schimb de opinii și concluzii privind activitățile programului.

Excelența Sa, Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a vorbit despre rezultatele programului și a accentuat rolul femeilor și al bărbaților în promovarea egalității de gen. „Uniunea Europeană va continua să sprijine promovarea egalității de gen și combaterea stereotipurilor de gen. Experiența ne arată că acele comunități în care femeile se implică activ în diverse activități, sunt mai prospere și mai dezvoltate. Sperăm că bunele practici acumulate în raioanele Fălești și Strășeni, vor fi replicate și în alte regiuni ale țării.”

EU4GE final event
Excelența Sa, Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

Totodată, Reprezentanta de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska și-a exprimat recunoștința pentru eforturile depuse pe parcursul celor 3 ani de desfășurare a programului. „Astăzi este o ocazie bună să facem o introspecție pentru a analiza rezultatele obținute și lecțiile învățate în cadrul programului. Țin să vă mulțumesc pentru că împreună am contribuit la combaterea stereotipurilor de gen legate de profesii, de partajare a treburilor casnice, educarea copiilor, de implicarea în procesele de luare a deciziilor și de combatere a violenței în bază de gen. A fost un efort comun și ne doresc nouă succes în următoarea ediție a programului.”

EU4GE final event
Reprezentanta de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

Despre importanța continuării acestui program a vorbit și Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA în Moldova: „Cei trei ani de muncă asiduă în scopul promovării implicării egale a bărbaților și femeilor în familie, combaterea stereotipurilor și consolidarea unei societăți bazate pe drepturi și alegeri egale au dat rezultate. Ne bucurăm că aceste progrese vor continua în cadrul ediției a doua a Programului, unde vom oferi noi inițiative și oportunități, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, tineri și tinere - toți trebuie să fim implicați în promovarea unor norme sociale bazate pe drepturile omului”.

e
Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA în Moldova
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

Rezultatele programului sunt ilustrate prin cifre ce reflectă implicarea și impactul pozitiv al activităților desfășurate. Astfel, patru organizații ale societății civile au implementat proiecte de grant, acoperind o varietate de activități privind combaterea stereotipurilor de gen și promovarea principiilor egalității de gen.

Peste 2.900 de persoane din 12 localități (raioanele Ialoveni, Rezina, Fălești, Strășeni) au participat la teatrul social, ce abordează stereotipurile referitoare la rolurile femeilor și bărbaților în societate, în cadrul proiectului „Tinerii și tinerele pentru egalitate și nediscriminare” implementat de A.O. „Institutum Virtutes Civilis”. Prin intermediul aceluiași proiect, 9 inițiative locale de promovare a egalității de gen și combatere a stereotipurilor au fost implementate de grupuri de tineri și tinere din cele două raioane.

„Vă mulțumesc pentru activitățile realizate în Strășeni și Fălești și consider că aceste practici trebuie multiplicate și în alte regiuni ale țării, dat fiind faptul că au pus accentul pe rolul bărbaților în promovarea egalității de gen și prevenirea și combaterea violenței față de femei. Astfel de proiecte necesită a fi susținute și continuate, căci ne ajută să implicăm mai mult populația, mai ales din mediul rural, și să o informăm pe dimensiunea dată,” a menționat Lilia Pascal, șefa Direcției politici de asigurare a egalității de gen în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Lilia Pascal
Lilia Pascal, șefa Direcției politici de asigurare a egalității de gen în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

În urma proiectului „Acceptă dizabilitatea, nu și violența!”, implementat de A.O. „Motivație”, 40 de femei cu dizabilităţi şi mame de copii cu dizabilităţi din cele două raioane, și-au consolidat cunoștințele despre drepturile și abilitățile lor, despre aspectele ce țin de egalitatea de gen și violența în bază de gen, prin intermediul unei serii de instruiri, consilieri psihologice și grupuri de sprijin.

EU4GE final event
Elena Crîșmari, consilieră locală în satul Dolna, raionul Strășeni
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

Un alt proiect, implementat de A.O. „Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale”, a permis cuplurilor tinere să aibă acces la o platformă și un curs online de consiliere premaritală și de cuplu, sensibil la aspectele de gen. În contextul aceluiași proiect, 22 preoți din raioanele Strășeni și Orhei și-au sporit cunoștințele despre violența în familie și importanța consilierii premaritale ca măsură de prevenire.

39 de fete și 1 băiat din Strășeni și Fălești au beneficiat de un curs de orientare în carieră în domeniul TIC și STEM, prin intermediul proiectului implementat de A.O. „ADTI EDUCAT” (TEKEDU).

EU4GE final event
Viorel Jardan, președintele raionului Strășeni.
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

„Este necesar de a trece la o nouă etapă, în care să implicăm și instituțiile de învățământ, pentru a transmite informația cât mai amplu și mai corect. Egalitatea de gen este despre valori egale și drepturile fiecărei persoane, iar prin informarea corectă și prin activități concrete putem ajuta societatea să înțeleagă mai bine aceste aspecte. Avem toată deschiderea și ne vom implica în continuare,” a afirmat cu încredere Viorel Jardan, președintele raionului Strășeni.

Au fost create pentru prima oară în Moldova Cluburile Taților, o platformă care învață tații și viitorii tați cum să se implice mai mult în educația și îngrijirea copiilor. Astfel, peste 300 de băieți și bărbați au participat în cadrul activităților celor 19 Cluburi ale Taților create în raioanele programului, conștientizând necesitatea implicării bărbaților în partajarea treburilor casnice și îngrijirea copiilor. Cluburile au fost dezvoltate în colaborare cu A.O. „Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)”.

EU4GE final event
Sergiu Fîntînă, președintele raionului Fălești.
Credit foto: Aurel Obreja/UN Women

„Ne dorim copiii noștri să aibă o înțelegere corectă asupra rolului mamei și rolului tatălui în familie și acest program ne-a ajutat să lucrăm asupra acestui aspect. Ambii părinți trebuie implicați în educarea copiilor,” a accentuat, în cadrul evenimentului, Sergiu Fîntînă, președintele raionului Fălești.

Nu în ultimul rând, este important de menționat faptul că peste 87 de membri și membre ale echipelor multidisciplinare din raioanele Strășeni și Fălești și-au consolidat cunoștințele și abilitățile de lucru cu agresorii, în urma sesiunilor de instruire realizate în colaborare cu A.O. „Artemida”.

La nivel regional, programul „Uniunea Europeană pentru Egalitatea de Gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen” finanțat de Uniunea Europeană, implementat de UN Women și UNFPA, s-a desfășurat în 6 țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina.