UN Women și UNFPA, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, lansează a doua ediție a programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”

Data:

În cadrul celei de-a doua ediții a programului „EU4GenderEquality: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen", Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, continuă eforturile de consolidare a drepturilor și oportunităților egale pentru femei și bărbați în Republica Moldova. 

EU4GE

Programul este desfășurat simultan în șase țări din Parteneriatul Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Această inițiativă contribuie la promovarea normelor sociale pozitive, la combaterea stereotipurilor de gen, dar și la prevenirea și eliminarea violenței în bază de gen. În Moldova, programul va fi implementat în cel puțin cinci regiuni: Orhei, Ialoveni, Ștefan Vodă, Căușeni și Fălești, inclusiv municipiul Chișinău.

Deși Republica Moldova a trecut prin transformări semnificative în ultimele trei decenii în promovarea și asigurarea egalității de gen, femeile și fetele se confruntă cu numeroase provocări care le limitează drepturile umane, inclusiv accesul limitat la oportunități economice și o prevalență ridicată a violenței în bază de gen. Datele Indexului Egalității de Gen pentru anul 2024 arată că sectoarele „Acces la resurse” și „Percepții și stereotipuri” au înregistrat un regres față de anul precedent, acesta din urmă înregistrând o scădere cu două puncte procentuale. Stereotipurile de gen și normele sociale existente continuă să mențină aceste inegalități, subliniind necesitatea unei abordări coordonate și durabile pentru a le combate.

Cea de-a doua etapă a programului se desfășoară timp de doi ani, în perioada ianuarie 2024 - iunie 2026, într-un format revăzut. Bugetul total alocat pentru această etapă este de 5 milioane de euro, din care 741.000 de euro sunt destinați Republicii Moldova. Activitățile planificate vizează instituțiile guvernamentale, liderii comunitari, societatea civilă și sectorul privat, cu scopul de a contribui la promovarea normelor pozitive în rândul publicului larg. Programul se va concentra în continuare pe eliminarea barierelor de gen, promovarea normelor echitabile și construirea unor comunități mai sigure pentru fete și femei.      

Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat: „Sprijinul UE în eliminarea stereotipurilor de gen în Moldova este o componentă esențială a angajamentului nostru de a promova drepturile omului, democrația și egalitatea de gen în țară și în regiune. În următoarea fază a proiectului, vor fi acordate granturi finanțate de UE organizațiilor societății civile pentru a crea parteneriate puternice cu actorii locali pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor. Prin această acțiune, ne propunem să contribuim la construirea unei societăți incluzive și echitabile care să aducă Moldova și mai aproape de familia UE.”

Dominika Stojanoska, Reprezentantă de țară UN Women Moldova, susține: „Prin colaborarea cu organizațiile locale și partenerii de dezvoltare, UN Women continuă să încurajeze tinerii și tinerele în combaterea stereotipurilor de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor. Aceasta se va realiza prin inițiative digitale și sociale menite să promoveze înțelegerea egalității de gen, masculinității pozitive și toleranței zero față de violența în bază de gen. De asemenea, vom susține în continuare abilitarea femeilor din grupurile subreprezentate, prin sporirea cunoștințelor despre drepturile lor și încurajarea participării lor active, contribuind astfel la crearea unei societăți incluzive.”

Karina Nersesyan, Reprezentantă Rezidentă UNFPA Moldova, a menționat: „UNFPA este alături de partenerii săi pentru a promova egalitatea de gen în Moldova, susținând incluziunea socială, dialogul între generații și reziliența comunitară. Toate acestea contribuie la valorificarea întregului potențial uman și construirea unui mediu mai prosper, mai pașnic și mai durabil pentru fiecare. Prevenirea violenței bazate pe gen se află în inima mandatului UNFPA, atât la nivel global, cât și în Republica Moldova. Ne-am propus să atingem zero cazuri de violență bazată pe gen și practici dăunătoare împotriva femeilor și fetelor, unul dintre obiectivele noastre majore, și avem încrederea că împreună cu partenerii noștri vom reuși.”

 În această etapă, vor fi derulate campanii de informare și activități comunitare pentru combaterea stereotipurilor de gen. Prin colaborarea cu organizațiile neguvernamentale, programul va sprijini femeile și fetele din grupuri subreprezentate, inclusiv cele cu dizabilități sau de etnie romă, pentru a-și consolida cunoștințele despre drepturile lor, cum ar fi drepturile sexuale și reproductive, cunoștințele despre violența în bază de gen și serviciile disponibile în apropierea lor. De asemenea, vor fi încurajate să-și dezvolte abilitățile în lupta împotriva stereotipurilor de gen, dintr-o perspectivă intersecțională. Scopul programului este să promoveze schimbări durabile și să susțină egalitatea de gen în toate aspectele societății.

EU4GE

La fel, programul va susține și desfășurarea inițiativei Clubul Taților, un spațiu dedicat actualilor și viitorilor tați, unde pot primi sprijin și resurse pentru a se implica activ în creșterea și educarea copiilor, dar și în alte activități considerate în mod tradițional ca fiind doar pentru femei. Activitățile Cluburilor vor fi conduse de specialiști și specialiste în politici prietenoase familiei, conectând experiența UE cu realitatea din Republica Moldova și aducând bune practici de promovare a paternității. O altă inițiativă din cadrul programului este „Voices Against Violence”, care presupune implementarea unui curriculum de educație non-formală pentru a ajuta copiii și tinerii să conștientizeze dreptul lor de a trăi într-un mediu lipsit de violență și discriminare, dar și să dobândească abilitățile necesare pentru a-și exprima opiniile și a acționa în vederea prevenirii violenței în comunitatea lor.

În prima etapă a programului, desfășurată în intervalul 1 martie 2020 - 30 iunie 2023, locuitorii/toarele din Strășeni, Fălești și alte regiuni ale țării au fost sensibilizați/-te prin intermediul campaniei „Se poate și altfel. Fără stereotipuri”, ce vizează combaterea stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen. Patru organizații ale societății civile au implementat proiecte de grant, abordând combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de gen. Peste 2.900 de persoane din 12 localități au participat la diverse activități, inclusiv spectacole de teatru social și inițiative locale. De asemenea, peste 300 de băieți și bărbați au fost implicați în activitățile Cluburilor Taților, conștientizând importanța implicării lor în responsabilitățile casnice și în îngrijirea copiilor.

Schimbările pozitive din prima etapă a programului au fost surprinse în istoriile umane despre femei și bărbați, băieți și fete, ale căror vieți s-au îmbunătățit prin noile experiențe și cunoștințe pe care le-au dobândit datorită programului.

În Republica Moldova, programul se aliniază cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU, parte a Agendei 2030 și cu Planul de Acțiuni  al UE "Egalitatea de gen și abilitarea femeilor: Transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020". 

***

Despre Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică formată din 27 de țări europene. Valorile esențiale pe care se întemeiază Uniunea sunt: respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceasta acționează la nivel global pentru a promova dezvoltarea durabilă a societăților, mediului și economiilor, astfel încât toată lumea să poată beneficia.

Despre UN Women:
UN Women este agenția ONU dedicată egalității de gen și abilitării femeilor. Campioană globală pentru femei și fete, UN Women a fost înființată cu scopul de a accelera progresul pentru a răspunde nevoilor femeilor și fetelor din întreaga lume. În Republica Moldova, UN Women se concentrează pe cinci domenii prioritare, unul dintre care este eliminarea violenței față de femei și fete. Biroul regional al UN Women pentru Europa și Asia Centrală a fost înființat la Istanbul în 2014. Pentru mai multe informatii, vă rugăm să accesați: https://eca.unwomen.org/en.

Despre UNFPA:
UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, activează la nivel global pentru a obține trei rezultate transformatoare, o misiune  care promite să schimbe lumea pentru fiecare bărbat, femeie și tânăr/ă: să construiască o lume în care fiecare sarcină este dorită, fiecare naștere este sigură, fiecare tânăr/ă își poate realiza pe deplin potențialul și să elimine violența în bază de gen și practicile dăunătoare. Activitatea UNFPA în Europa de Est și Asia Centrală este coordonată de Biroul Regional cu sediul la Istanbul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați: https://eeca.unfpa.org/en