Suedia și UN Women au semnat un acord de finațare pentru a susține promovarea egalității de gen în Republica Moldova

Data:

În Republica Moldova, în ultimii ani, au fost înregistrate progrese importante în domeniul egalității de gen. Femeile și-au crescut treptat, dar constant reprezentarea în procesele de conducere și de luare a deciziilor, inclusiv femeile din grupurile subreprezentate. Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, iar diferite legi și politici sunt amendate pentru a înlătura principalele obstacole care împiedică femeile să participle pe piața muncii.

Partner agreement
Excelența Sa Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei la Chișinău și Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

În pofida acestor progrese, inegalitățile de gen persistă, iar stereotipurile de gen încă predomină în societate. În timpul campaniilor electorale, femeile candidate sunt supuse calomniilor, urii, discursurilor sexiste, discriminării pe criteriu de gen și a violenței împotriva femeilor. Femeile rămân subreprezentate pe piața muncii, din cauza persistenței atitudinilor patriarhale și a stereotipurilor adânc înrădăcinate. Femeile din grupurile subreprezentate (femei din comunitatea romă, femei cu dizabilități, femei din mediul rural) au rate de ocupare și mai mici, din cauza multiplelor forme de discriminare. Deși unele progrese au fost înregistrate în ultimii ani, raportarea violenței în bază de gen rămâne a fi diminuată în comparație cu prevalența violenței în general, în principal din cauza stigmatizării, dar și din cauza lipsei de încredere în instituțiile legale și serviciile existente.

În acest context, Suedia și UN Women au semnat un acord de cooperare prin intermediul căruia Suedia va susține implementarea notei strategice a UN Women pentru perioada 2023-2027. Suma acordului constituie 60 mln coroane suedeze, obiectivul esențial fiind promovarea egalității de gen și contribuirea la dezvoltarea unei societăți egale și sustenabile, fără discriminare, în care fiecare fată și femeie să se simtă în siguranță.

„În contextul acordului de cooperare semnat între Suedia și UN Women, în perioada 2023-2027, urmează să fie implementate mai multe activități la nivel național și comunitar, obiectivul general al acestora fiind ca femeile și fetele, inclusiv cele din grupurile subreprezentate, să contribuie și să se bucure în mod egal de drepturile omului într-un mediu sigur și pașnic și să construiască, împreună cu bărbații și băieții, o societate incluzivă, fără violență și norme sociale dăunătoare. Anul trecut, Moldova a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană și s-a angajat să-și alinieze treptat legislația la standardele UE și instrumentele internaționale, inclusiv în domeniul egalității de gen și al nediscriminării. Încurajăm, pe această cale, toți partenerii locali și internaționali să coopereze în acest sens.”, a menționat ES Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei la Chișinău.

Principalele priorități strategice ale UN Women pentru perioada 2023-2027, sunt:

- Guvernarea sensibilă la gen și participarea femeilor la viața publică;

- Abilitarea și reziliența economică a femeilor;

- Eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor;

- Femeile, pacea și securitatea;

- Coordonarea eforturilor sistemului ONU în domeniul egalității de gen și abilitării femeilor;

- Asigurarea conexiunii dintre intervențiile de dezvoltare, de asistență umanitară și de consolidare a păcii și securității.

„Parteneriatul dintre Suedia și UN Women este unul strategic și de lungă durată și îi mulțumim Suediei pentru angajamentul ferm și consecvent pentru promovarea și asigurarea egalității de gen. Recunoaștem rolul și sprijinul crucial pe care Suedia îl oferă fetelor și femeilor din Republica Moldova pentru ca acestea să devină promotoare ale schimbării și să contribuie în mod semnificativ și egal la dezvoltarea unei societăți durabile.”, a afirmat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova.

Inegalitățile de gen continuă să existe în țară. În același timp, datorită susținerii Suediei și a altor parteneri de dezvoltare, într-un context de voință politică puternică din partea Parlamentului și a instituțiilor guvernamentale, cu sectorul societății civile angajat și competent, cu sectorul privat și cu mediul academic din ce în ce mai implicate, există condiții prealabile excelente pentru progrese viitoare în obținerea egalității de gen și abilitarea femeilor.