Interviu: ‚,Atunci când ai un scop bine definit, toate obiectivele pe care ți le fixezi, sunt realizabile”

Data:

Dr. Lilia Sava, conferențiară universitară, decană a Facultății de Electronică și Telecomunicații de la Universitatea Tehnică a Moldovei  Credit foto: Prin amabilitatea Liliei Sava
Dr. Lilia Sava, conferențiară universitară, decană a Facultății de Electronică și Telecomunicații de la Universitatea Tehnică a Moldovei
Credit foto: Prin amabilitatea Liliei Sava

În era tehnologiilor informaționale, tot mai multe fete și femei aleg să își facă studiile în domeniile STEM/TIC, iar un rol deosebit le revine profesorilor/-oarelor, care pot încuraja și promova acest parcurs. În contextul Zilei Internaționale a Educației, ne-am propus să explorăm modul în care cadrele didactice pot influența tinerele să opteze pentru o carieră într-un domeniu perceput drept masculin. Totodată, împreună cu conf.univ., dr. Lilia Sava, decană a Facultății de Electronică și Telecomunicații de la Universitatea Tehnică a Moldovei, am abordat felul în care educația contribuie la construirea unei societăți egale și incluzive.

Ce v-a motivat să vă dedicați domeniului electronic, ținând cont de faptul că este perceput ca un domeniu predominant masculin? 

Eu, de fapt, am absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din Moldova. Ulterior, am fost delegată să activez în cadrul Universității Tehnice din Moldova (UTM), la Facultatea de Radioelectronică, Catedra Sisteme Optoelectronice. Am început cariera cu predarea disciplinelor de management, micro -macroeconomie și statistică. Decizia de a rămâne la UTM s-a datorat culturii organizaționale și mediului armonios din echipă. M-am dedicat cu mult entuziasm profesiei mele, iar după 24 de ani de activitate în cadrul universității, în martie 2023, am fost desemnată decană a Facultății de Electronică și Telecomunicații (FET). Principalul meu scop în această funcție este să promovez imaginea facultății în industria TIC și să avem o creștere a calității instruirii, respectiv, a numărului de studenți/-te care își fac studiile în domeniul ingineriei în comunicații electronice.

Ce oportunități dar și provocări considerați că întâmpină fetele care doresc să urmeze o carieră în electronică și telecomunicații? 

Ca oportunități, aș menționa faptul că avântul tehnologic rapid, contribuie la o cerere tot mai mare pentru profesioniști/-ste în domeniul comunicațiilor electronice/telecomunicațiilor. Acest lucru oferă oportunități semnificative pentru fete să-și construiască cariere de succes în aceste domeniu. Un aspect important de menționat este tendința recentă din sectorul privat de a promova egalitatea de gen, ceea ce contribuie la creșterea șanselor de angajare pentru fete. Această mișcare spre egalitate în sectorul privat oferă femeilor o platformă echitabilă de acces la oportunități profesionale și de avansare în carieră.

Totodată aș menționa că provocările în carierele femeilor, în general, devin mai evidente după angajare, în special în contextul căsătoriei, sarcinii și perioadelor de concediu de maternitate. Aceste evenimente pot influența traiectoria profesională a femeilor, deoarece necesitatea de a gestiona responsabilitățile familiale poate determina intrarea în perioade de pauză în carieră.

Într-un context de comparație, bărbații prezintă tendința de a menține o continuitate mai mare în activitatea profesională și de a progresa în carieră într-o manieră mai fluentă. Totuși, din analiza pe care am făcut-o, multe din absolventele noastre au ajuns managere de proiecte în companii de frunte, care activează atât în domeniul comunicațiilor electronice, dar și în alte sfere. Este demn de remarcat faptul că, în ultimii ani, observăm o schimbare în perspectiva asupra oportunităților de carieră, fără a face o distincție clară între fete și băieți. Aceasta reflectă o abordare progresistă, susținând ideea că fiecare persoană, indiferent de gen, ar trebui să beneficieze de oportunități egale în domeniul comunicațiilor electronice.

Ce rol credeți că pot avea cadrele didactice în decizia fetelor să acceadă în domenii STEM și ce programe sau inițiative sunt desfășurate în cadrul FET, menite să sprijine și să încurajeze fetele să studieze în acest domeniu? 

Eu cred, că educația sau mai bine zis motivarea fetelor să aleagă domeniul comunicațiilor electronice ar trebui să înceapă din liceu. Un factor de influență este divizarea studiilor liceale, în profilurile umanist și real.

De obicei, în deosebi pentru zonele mai îndepărtate de municipiul Chișinău, prevalează numărul claselor cu profil umanist, din cauza reticenței față de disciplinele exacte. O soluție ar fi ca elevele să fie informate din liceu, de către profesori/-oare, despre beneficiile pe care le au persoanele ce activează în domeniul comunicațiilor electronice, în special, despre faptul, că pe piața forței de muncă din Republica Moldova sunt foarte multe poziții vacante cu salarii competitive pentru specialiștii/-stele din sfera dată.

Referindu-ne la nivelul universitar, în cadrul facultății de Electronică și Telecomunicații, există anumite inițiative care să încurajeze fetele să-și desfășoare studiile în domeniu. Sunt organizate diferite sesiuni de informare și excursii la companii, cu scopul ca studenții, dar mai ales studentele, să se informeze despre activitatea în cadrul acestor companii. La fel, organizăm discuții cu femeile aflate în poziții de conducere pentru ca exemplele lor să motiveze studentele de a face studii în domeniul comunicațiilor electronice și să își fixeze obiective înalte.

În ceea ce privește studiile superioare la Facultatea Electronică și Telecomunicații sunt trei programe de studii, care sunt mai solicitate, dar fetele, de obicei, sunt orientate să aleagă Programul Inginerie și Management în Telecomunicații, fiindcă acest program le oferă posibilitatea să studieze atât discipline inginerești, cât și economice. Astfel, după absolvire, ele pot activa cu succes în diferite domenii, atât de profil cât și adiacente.

Totodată, încurajăm fetele să se implice în activități de cercetare, cum ar fi conferințele științifice ale studenților/-telor, masteranzilor/-telor și doctoranților/-telor, proiecte de cercetare, expoziții, etc. În acest context, oferim absolventelor posibilitatea să activeze ca asistente universitare în cadrul facultății.

Care este rolul educației în general și al universităților, în special, în promovarea și construirea unei societăți egale, incluzive, fără discriminare și cum abordați aspectul egalității de gen în cadrul facultății?

Rolul educației, după părerea mea, este foarte important pentru tineri/-re. În funcție de educația pe care ei o primesc, în primul rând, în familie, apoi în liceu, noi continuăm acest proces pentru a forma viitorii/-oarele specialiști/-ste de calificare înaltă. În cazul în care sunt anumite carențe, la facultate sunt organizate instruiri suplimentare.

Totodată, în procesul de admitere, punem accent pe educația incluzivă și avem ca obiectiv să admitem la studii cât mai multe fete. Ca și tendință, am remarcat că în grupele în care sunt mai multe fete, este o concurență mai transparentă și rezultate mai bune la studii. Fetele au un impact pozitiv asupra băieților și îi responsabilizează să învețe conștiincios și să își îndeplinească sarcinile.

La fel, ne axăm pe promovarea egalității de gen, ca exemplu, pot să aduc organizarea școlilor de vară, pe care le-am planificat pentru anul 2024, în cadrul cărora să instruim și familiarizăm fetele de vârsta gimnazială și liceală, cu domeniul comunicații electronice, dar și cu oportunitățile de angajare în câmpul muncii. Prin intermediul organizării școlilor de vară, sperăm că vom contribui la orientarea profesională în carieră a tinerelor absolvente de liceu care ulterior vor urma studiile superioare la facultate, și ca rezultat va crește ponderea femeilor angajate în domeniul TIC.

De asemenea, aș dori să precizez că la conducerea FET sunt mai multe femei decât bărbați, deci iată, suntem un exemplu elocvent în ceea ce privește egalitatea de gen și de oportunități.

Ce mesaj ați transmite fetelor care se gândesc să urmeze o carieră în electronică și telecomunicații, dar sunt încă nehotărâte sau se confruntă cu incertitudini? 

Aș dori să le recomand fetelor să nu le fie frică să aleagă o profesie din domeniul ingineriei, fiindcă ele sunt capabile, responsabile, ambițioase și au toate șansele să devină specialiste foarte bune în domeniul comunicațiilor electronice, sau să devină managere de companii de frunte. Noi le vom susține. Atunci când ai un scop bine definit, toate obiectivele pe care ți le fixezi, sunt realizabile.

UN Women a sprijinit dotarea laboratorului de electronică, din cadrul FET, cu senzori și utilaj necesar pentru asigura un nivel de educație de calitate, care să răspundă necesitaților actuale de instruire precum și să susțină obiectivele educaționale și de cercetare ale instituției. Dotarea laboratorului nu doar va contribui la dezvoltarea de competențe ale studenților/-telor, conform cerințelor industriei, dar și va permite atragerea a unui număr mai mare de fete studente ale facultății.