Semnarea Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie

Data:

În data de 21 iunie 2022 a fost semnat Ordinul cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie. Ordinul a fost semnat de către reprezentanți și reprezentante ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat. Evenimentul de semnare a Ordinului a fost organizat de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova și Centrul de Drept al Femeilor în colaborare cu UN Women și sprijinul financiar al Suediei. 

Semnarea  Ordinului privind mecanismul intersectorial
Evenimentul de semnare a ordinului MMPS/MAI/MS/MJ/CNAJGS cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie. 
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women Moldova 

Violența domestică este un fenomen social complex, cu multiple cauze și consecințe la nivel individual, familial și comunitar. Accentul sporit asupra femeilor în cazurile de violență în familie este determinat de inegalitatea relațiilor de putere între femei și bărbați, care s-a format de-a lungul timpului.

Conform datelor statistice furnizate de Poliția Republicii Moldova, în decursul anului 2020, au existat 38 de cazuri de violență în familie cu răni grave, dintre care 15 cazuri au dus la decesul victimelor (link).

În contextul combaterii fenomenului de violență domestică, în perioada 2018-2021, a fost dezvoltat, consultat, revizuit și pilotat mecanismul de cooperare intersectorială. Scopul principal al acestuia rezidă în a eficientiza procesul de cooperare intersectorială între instituțiile cu competențe prevăzute în prezenta Instrucțiune, în vederea asigurării protecției, siguranței și realizării drepturilor victimelor violenței în familie, precum și eficientizării mecanismului de monitorizare a agresorilor familiali. 

Semnarea  Ordinului privind mecanismul intersectorial
Semnarea Ordinului comun privind aprobarea mecanismului de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie de către Vasile Cușca, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women Moldova

Importanța semnării acestui Ordin a fost subliniată de către Vasile Cușca, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, făcând referire la contribuția ce urmează a fi adusă de fiecare instituție vizată. „Semnarea Convenției de la Istanbul în octombrie 2021, a reprezentat un pas important al țării noastre în vederea diminuării violenței împotriva femeilor și violenței în familie în Republica Moldova. Însă munca asiduă și dedicată abia începe. Iar misiunea noastră, a autorităților publice, este de a elabora politicile, documentele și legile necesare, astfel asigurând cooperarea în vederea prevenirii fenomenului de violență domestică și acordării asistenței victimelor violenței în familie”, a declarat secretarul de stat. 

Semnarea  Ordinului privind mecanismul intersectorial
Discursul secretarei de stat la Ministerul Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women Moldova

Daniela Misail-Nichitin, secretară de Stat la Ministerul Afacerilor Interne, a punctat care sunt prioritățile la nivel central ce necesită a fi dezvoltate și monitorizate. „Mecanismul intersectorial vine să ne ajute să operaționalizăm prevederile care deja există în cadrul legal național al Republicii Moldova, dar și să ghidăm de la nivel central următoarele aspecte ce vizează femeile și copiii care suferă de violență în familie:

- Diversificarea accesului la serviciile oferite victimelor și identificarea categoriilor de persoane care au nevoie de asistență;

- Evaluarea scenariilor pe care urmează să le parcurgem în cazul riscurilor majore; - Asigurarea cu asistență juridică garantată de stat la toate nivelurile;

- Acordarea unui răspuns prompt și eficient la fenomenul violenței în familie;

- Abordarea sistemică din perspectiva abilitării economice a victimelor violenței în familie.”

„Mecanismul de cooperare intersectorială va permite o colaborare eficientă între instituțiile și serviciile competente în vederea asigurării protecției, siguranței și realizării drepturilor victimelor violenței în familie. O comunicare clară și transparentă între instituții va facilita depistarea precoce a cazurilor de violență în familie și acordarea asistenței medicale și medico-sociale timpurii, ceea ce va preveni victimizarea repetată și înrăutățirea sănătății fizice și mintale, în special a categoriilor vulnerabile, cum ar fi copiii, bătrânii și femeile” a menționat Ion Prisăcaru, secretarul de stat al Ministerului Sănătății. 

Semnarea  Ordinului privind mecanismul intersectorial
Discursul secretarei de stat la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women Moldova

Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov, și-a exprimat convingerea privind eficiența colaborării la nivel de instituții, ce va contribui pe termen lung la sporirea încrederii cetățenilor în serviciile și asistența oferite de acestea. „Datorită ratificării Convenției de la Istanbul, fiecare minister își are trasate foarte clar obiective concrete în vederea îmbunătățirii situației în sectorul său în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței în familie. Mecanismul de cooperare intersectorială va asigura o consecutivitate și o logică în eforturile comune de răspuns la fenomenul violenței domestice. Ne exprimăm convingerea că procedurile stabilite în acest act interdepartamental vor asigura o bună conlucrare la nivel de instituții și, în același timp, ne va responsabiliza reciproc. De asemenea, din punctul meu de vedere, pe termen lung, aceasta va contribui și la creșterea încrederii cetățenilor în serviciile și autoritățile publice.” 

Semnarea  Ordinului privind mecanismul intersectorial
Semnarea Ordinului comun privind aprobarea mecanismului de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie, de către Victor Zaharia, președintele Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat Credit foto: Stela Donțu/ UN Women Moldova

Președintele Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Victor Zaharia, s-a expus pe seama asistenței juridice acordate victimelor violenței domestice și asupra importanței instruirii specialistelor și specialiștilor fiecărei instituții, pentru a favoriza buna funcționare a mecanismului. „Ne bucurăm foarte mult că am fost incluși în mecanismul de cooperare intersectorială. În contextul dat, vom continua să asigurăm victimelor violenței domestice asistență juridică de urgență și asistență juridică ordinară, calificată. Aceste servicii se acordă gratuit în cazul victimelor violenței domestice, indiferent de nivelul veniturilor acestora. Totodată, este important să asigurăm ca specialiștii instituțiilor vizate să cunoască, să aplice și să sesizeze eventualele probleme de implementare a acestui acord și a legislației în ansamblu. Aceasta va facilita o cooperare mai bună din punct de vedere operațional, în mod special, la nivel de raion și comunitate.”

Prezentă la eveniment, Mariana Buruiană, directoarea executivă a Centrului de Drept al Femeilor, a menționat importanța implicării supraviețuitoarelor violenței domestice în identificarea acțiunilor rapide și concrete pentru asistența victimelor. „Acest document reprezintă, de fapt, rezultatul multor ani de eforturi, dar și a unui proces multidimensional la care au contribuit profesioniștii și profesionistele din domeniu, întreaga comunitate de servicii care vine să asiste și să protejeze victimele violenței domestice, dar și partenerii de dezvoltare, care asigură expertiza necesară. Însă mi-aș dori să menționez aparte implicarea supraviețuitoarelor violenței în familie. Ele au fost cele care au contribuit la elaborarea unui document care să ne ajute să răspundem prompt și eficient la nevoile acestora. Considerăm că a fost întreprins un pas foarte important, întrucât abordarea intersectorială ne ajută să găsim soluții.” 

Semnarea  Ordinului privind mecanismul intersectorial
Discursul Excelenței Sale, Katarina Fried, ambasadoarea Suediei la Chișinău
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women Moldova

În cadrul evenimentului, Excelența Sa, Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei la Chișinău, a vorbit despre importanța fuzionării eforturilor din partea instituțiilor statului, pentru combaterea violenței în familie. „Apreciem faptul că o serie de instituții ale statului s-au angajat să lucreze împotriva violenței și că de acum înainte este și „formalizat” acest proces, iar mecanismul de cooperare intersectorială este aprobat. Doar având toate instituțiile relevante aliniate și prin eforturi comune – va fi asigurat un răspuns mai bun și consolidat din partea prestatorilor cheie, tuturor femeilor și fetelor care sunt victime ale violenței domestice.” 

Semnarea  Ordinului privind mecanismul intersectorial
Discursul reprezentantei de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women Moldova

La rândul său, Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova, și-a exprimat convingerea că prin prisma mecanismului de cooperare intersectorială, vor fi implementate prevederile Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ceea ce va spori susținerea calitativă a victimelor. ,,Coordonarea între diferite sectoare și niveluri este esențială pentru a ajuta femeile care supraviețuiesc violenței, să aibă acces la servicii legale, de sănătate, și sociale eficiente, imediate și consecvente, precum și pentru a îmbunătăți activitatea de prevenire. Mecanismul se va baza pe eforturile naționale de implementare calitativă a Convenției de la Istanbul, oferind victimelor violenței un sprijin bine integrat ceea ce le va maximiza siguranța și bunăstarea.”

Cooperarea intersectorială între instituțiile cu competențe prevăzute în Instrucțiune, va permite protejarea victimelor și a persoanelor indirect afectate de violență, dar și asigurarea unor soluții și servicii corespunzătoare.