Lansarea cursului digital „Gestionarea cazurilor de violență în familie"

Data:

La data de 6 octombrie 2022 a fost lansat cursul digital „Gestionarea cazurilor de violență în familie” pe platforma https://elearn.anas.md/, fiind dezvoltat de către Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Asistență Socială, la inițiativa UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei. Cursul este un instrument de formare profesională cu un conținut teoretic și practic, link-uri și resurse bibliografice utile încorporate într-un complex metodologic și informațional, ce vizează fenomenul violenței domestice, precum și aspectele specifice intervențiilor în aceste cazuri.

Curs digital EVAW
Evenimentul de lansare a cursului de învățare la distanță „Gestionarea cazurilor de violență în familie". De la stânga la dreapta: Alexandru Donos, directorul Centrului Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova, Felicia Bechtoldt, secretară de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Excelența Sa, Katarina Fried, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Cursul este destinat profesioniștilor și profesionistelor din domeniul social și/sau domeniile conexe, asistenților/-telor sociali/-e comunitari/-e, precum și celor care lucrează cu victime și supraviețuitoare ale violenței domestice sau gestionează cazuri de violență domestică. Cursul este gratuit și oferă un curriculum cuprinzător pentru a îmbunătăți calitatea răspunsului oferit din partea asistenței sociale în cazurile de violență împotriva femeilor și pentru a sprijini sesizările într-un mod corespunzător și axat pe necesitățile supraviețuitoarelor violenței. 

Evenimentul de lansare a evidențiat nevoile prioritare, lecțiile învățate și viziunea specialiștilor/-telor în procesul de testare a cursului, reunind reprezentanții și reprezentantele organizațiilor partenere implicate în elaborarea cursului, precum și asistente și asistenți sociali care vor beneficia nemijlocit de acest curs.

Irina Banova, directoarea Agenției Naționale de Asistență Socială, a menționat în discursul său: „Cursul elaborat va servi drept un instrument digital tematic de învățare la distanță pentru specialiștii din domeniul asistenței sociale care instrumentează direct sau indirect cazurile de violență, care în prim plan vor aborda particularitățile de soluționare a cazurilor de violență asupra femeilor”. 

Curs digital EVAW
Irina Banova, directoarea Agenției Naționale de Asistență Socială
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Felicia Bechtoldt, secretară de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a remarcat, în cadrul evenimentului că: „Odată cu ratificarea Convenției de la Istanbul, s-a intensificat și necesitatea instruirii profesionale a specialiștilor care se ocupă de asistența și protecția victimelor violenței în familie, precum și de consilierea agresorilor familiali. Apreciem contribuția partenerilor pentru suportul financiar, logistic și de expertiză oferit în conceptualizarea acestui curs. Platforma e-learning este una flexibilă ce va permite ulterior actualizarea cursului și integrarea noilor module".

Excelența Sa, Katarina Fried, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, a menționat că: „Violența împotriva femeilor este o încălcare gravă a drepturilor omului și o formă de discriminare împotriva femeilor. Aceasta poate lua multe forme și, în ciuda unor evoluții pozitive ale legilor, politicilor și practicilor naționale/internaționale, violența împotriva femeilor, inclusiv violența domestică, are loc peste tot. Suedia și Moldova nu fac excepție. Este o problemă complexă, mai ales atunci când se întâmplă acasă, și poate fi agravată de răspunsul autorităților la care femeile apelează pentru ajutor. Prin urmare, a fost foarte necesar un curs on-line cuprinzător pe această temă pentru o mai bună înțelegere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice de către asistenții/-tele sociali/-e, inclusiv de către profesioniștii/tele din domeniu. "

Curs digital EVAW
Evenimentul de lansare a cursului digital „Gestionarea cazurilor de violență în familie", participante din partea Direcției asistență socială a sectorului Buiucani, mun. Chișinău
Credit foto: Aurel Obreja/ UN Women

Acest curs online acoperă într-un mod interactiv conceptele esențiale, cadrul juridic internațional și național și elementele-cheie privind rolul asistenților/-telor sociali/-e în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor. De asemenea, conținutul este combinat cu cazuri practice, definiții despre normele de gen și semnele de depistare timpurie a cazurilor de violență, inclusiv gestionarea acestora.

„Violența împotriva femeilor este un fenomen global și trebuie să facem tot posibilul pentru a sprijini femeile să iasă din cercul violenței și al abuzului. Avem nevoie de instrumente cuprinzătoare adaptate la necesitățile supraviețuitoarelor violenței. Cursul este un exemplu de astfel de instrumente, deoarece are un conținut interactiv relevant, bazat pe exemple specifice și pe legislația modificată. Reprezintă un efort colectiv în acțiunile noastre de eliminare a violenței în bază de gen", a menționat Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women.

Alexandru Donos, directorul Centrului Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova, a afirmat: „Consolidarea capacităților profesionale ale specialiștilor este o necesitate vitală, întrucât colegii care lucrează în teritoriu o fac în diferite circumstanțe și condiții, însă capacitățile lor profesionale nu pot fi schimbate. Este o realizare majoră, fie că este vorba de instruire inițială sau continuă, este un instrument lucrativ, clar și pe înțeles."

Cursul este accesibil pe site-ul ANAS (https://elearn.anas.md/) și poate fi accesat nu doar de specialiști/te, dar și de orice persoană care dorește să-și aprofundeze cunoștințele despre metodologia, tehnicile și instrumentele de identificare și combatere a cazurilor de violență.