Dialog comun privind implementarea Convenției de la Istanbul organizat de Parlamentul Republicii Moldova

Data:

Un eveniment dedicat Convenției de la Istanbul a avut loc la Parlamentul Republicii Moldova. Cu genericul „Dialog comun – Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violentei față de femei și a violenței în familie de la ratificare la implementare” a fost organizat pe platforma Comisiei politică externă și integrare europeană în colaborare cu UN Women Moldova, Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” și sprijinul financiar al Suediei.

Dialog privind implementarea Convenției de la Istanbul
Evenimentul „Dialog comun – Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violentei față de femei și a violenței în familie de la ratificare la implementare”
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women

Evenimentul a fost organizat cu ocazia intrării în vigoare a Convenției de la Istanbul în Republica Moldova la data de 1 mai 2022. Astfel, dialogul a reunit deputate și deputați, reprezentante și reprezentanți ai Guvernului, ai partenerilor de dezvoltare și comunității internaționale precum și ai organizațiilor societății civile. Dialogul a subliniat necesitatea unor eforturi comune pentru implementarea Convenției de la Istanbul astfel încât fetele și femeile din Moldova să trăiască o viață fără violență.

Dialog privind implementarea Convenției de la Istanbul
Evenimentul „Dialog comun – Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violentei față de femei și a violenței în familie de la ratificare la implementare”. În prim plan: Doina Gherman - președinta Comisiei politică externă și integrare europeană
Credit foto: Stela Donțu/ Un Women

„Cea mai importantă este coordonarea tuturor eforturilor. De asta am considerat că este necesar să ne adunăm la această masă rotundă, pentru a face un schimb de opinii, să vedem care sunt viziunile și angajamentele pe care urmează să le asumăm cu toții. Din păcate, violența este o realitate în țara noastră. Potrivit datelor statistice, fiecare a treia femeie este supusă acestei forme de abuz în propria casă. În acest context, este de datoria noastră să acționăm prin legi, prin politici publice și prin sensibilizarea societății ca să prevenim și să combatem acest fenomen”, a declarat președinta Comisiei politică externă și integrare europeană, Doina Gherman.

Dialog privind implementarea Convenției de la Istanbul
De la dreapta la stânga: Veronica Teleucă - președinta Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”, Excelența Sa, Katarina Fried - Ambasadoarea Suediei la Chișinău, Dima Al-Khatib - coordonatoare rezidentă a.i. a ONU Moldova, William Massolin - șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău
Credit foto: Stela Donțu/ Un Women

„În ceea ce privește Convenția de la Istanbul, acum începe munca asiduă, care presupune trecerea de la etapa de ratificare către etapa de implementare. Cu toții înțelegem că acest lucru reprezintă un proces de durată. Totuși, este foarte important să avem un proces ce vizează necesitățile locale reale și o abordare incluzivă și multisectorială de-a lungul întregii etape de elaborare și implementare. Avem nevoie de un cadru legal instituțional eficient, un sistem de monitorizare bun și participativ, precum și de date statistice naționale actualizate pentru a asigura o apropriere națională și că nimeni nu va fi lăsat în urmă” a afirmat Excelența Sa, Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei la Chișinău.

Dialog privind implementarea Convenției de la Istanbul
De la dreapta la stânga: Excelența Sa, Katarina Fried - Ambasadoarea Suediei la Chișinău, Dima Al-Khatib - coordonatoare rezidentă a.i. a ONU Moldova, William Massolin - șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Valentina Bodrug - Lungu - președinta și fondatoarea organizației non-guvernamentale „Gender-Centru”, Stela Gheorghiță, Valeriu Sava - reprezentanți ai Biroului OMS din Republica Moldova
Credit foto: Stela Donțu/ Un Women

”Indiferent de cât de puternică poate fi convenția ca și standard, semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul nu reprezintă un obiectiv dar mai degrabă un îndemn la acțiuni: către guverne să elaboreze și să implementeze politici eficiente, către parlamente de a fi mereu implicate în revizuirea legislației și monitorizarea eficienței măsurilor luate, și către autoritățile locale, societatea civilă, media, sectorul privat și mulți alți actori să participe activ la eforturile de prevenire și răspunsul adecvat la violența împotriva femeilor”, a menționat William Massolin, șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Dialog privind implementarea Convenției de la Istanbul
Evenimentul  „Dialog comun – Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violentei față de femei și a violenței în familie de la ratificare la implementare”
Credit Foto: Stela Donțu/ UN Women

„Echipa de țară ONU Moldova susține ratificarea Convenției de la Istanbul precum și implementarea acesteia pe toate cele patru dimensiuni: prevenire, protecție, pedepsire și politici integrate" a menționat Dima Al-Khatib, coordonatoare rezidentă a.i. a ONU Moldova.

Dialog privind implementarea Convenției de la Istanbul
De la stânga la dreapta: Excelența Sa, Katarina Fried - Ambasadoarea Suediei la Chișinău, Veronica Teleucă - președinta Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”, Svetlana Andrieș - specialistă programe UN Women Moldova, Nighina Azizov - analistă programe EVAW, UN Women Moldova, Viorica Culeac -  ofițeră programe EVAW, UN Women Moldova, Olga Stoler - ofițeră coordonare UN Women Moldova
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women

„Un element esențial în implementarea Convenției de la Istanbul este investiția în organizațiile feministe și apreciem acest dialog extrem de important. Credem ferm că abordarea centrată pe necesitățile reale ale femeilor victime și supraviețuitoare, precum și a prestatorilor de servicii va asigura o implementare eficientă.” a declarat Veronica Teleucă, președinta Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cunoscută și sub numele de Convenția de la Istanbul este cel mai amplu instrument juridic internațional care stabilește angajamente obligatorii pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei. Convenția de la Istanbul recunoaște violența față de femei ca o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare a femeilor. Bazată pe o abordare axată pe necesitățile victimelor, Convenția oferă instrumente practice pentru a asigura protecția femeilor și fetelor, siguranța și abilitarea acestora. Aceasta se încadrează în obiectivul mai larg de realizare a egalității între femei și bărbați. Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul în octombrie 2021, Convenția intrând în vigoare la 1 mai 2022.