Discuție publică despre accesul la justiție al supraviețuitoarelor violenței în bază de gen

Data:

Pe 29 noiembrie la Institutul Național al Justiției a avut loc evenimentul „Accesul la justiție al femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței în bază de gen”, organizat în cadrul campaniei „16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor”.

Accesul la justiție are un rol important în lupta pentru eliminarea violenței în bază de gen. Un răspuns coordonat și integrat al justiției duce la condamnarea agresorilor, contribuind la siguranța și bunăstarea supraviețuitoarelor, prevenind revictimizarea acestora. În același timp, există multe obstacole care împiedică accesul la justiție: stereotipurile și prejudecățile din societate, precum și lipsa informației cu privire la drepturi și cadrul legal, disponibilitatea și accesibilitatea asistenței legale, lipsa unor instruiri specifice în domeniul eliminării violenței în bază de gen pentru judecători, procurori, un răspuns necoordonat, ceea ce duce la revictimizare și scăderea încrederii în sistemul de justiție.

Access to Justice
Foto: Privesc.eu

Conform raportului Grevio din 3 octombrie 2022, din 1673 de victime ale cazurilor de violență domestică în anul 2021, 1404 au fost femei, adică aproape 84%, iar din 1673 de persoane agresoare, 1571 au fost bărbați, ceea ce reprezintă aproape 94%.

În deschiderea evenimentului, directoarea interimară a Institutului Național al Justiției (INJ), Ecaterina Popa a afirmat: „Misiunea INJ este de a consolida capacitățile profesionale ale beneficiarilor noștri, prin oferirea formărilor de calitate. În cadrul activității noastre, încercăm și să schimbăm anumite atitudini și stereotipuri. Deja de doi ani, în colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor, Centrul „La Strada” și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, organizăm seminare pentru beneficiarii noștri. Cu prilejul lansării campaniei ‘16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor’, pe 25 noiembrie, am lansat cursul ‘Accesul femeilor la justiție în cazurile de violență în familie’. În continuare, vom face tot posibilul ca beneficiarii noștri să poată oferi un răspuns cât mai eficient la cazurile de violență, iar femeile și fetele să nu mai fie supuse acestui fenomen”. 

Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, a subliniat că „dacă ne dorim să vorbim despre prevenirea fenomenului violenței în bază de gen, trebuie să pornim de la educație. Și aici vorbim despre educația viitorilor/oarelor judecători/oare, polițiști/ste, avocați/te, psihologi/e, fiecare om care va avea tangență cu victimele violenței. Este nevoie să investim în educație, dacă ne dorim o societate modernă, o societate stabilă în care fetele și femeile sunt considerate drept valori, care contribuie la dezvoltarea țării. Iar pentru aceasta, trebuie să punem umărul cu toții. În același timp, vă asigur că, pe lângă grija de a păstra pacea în țară în contextul războiului din regiune, Ministerul Afacerilor Interne își păstrează și angajamentul ferm de a-i aduce în fața justiție pe cei ce se fac vinovați de violența față de femei și fete, și de a preveni revictimizarea acestora”. 

Access to Justice
Foto: Privesc.eu

„Deși avem anumite progrese în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, cu regret, acest fenomen nu este în scădere, iar drepturile victimelor, inclusiv la etapa de contact cu organele de drept, nu sunt asigurate pe deplin. Însă, nu întotdeauna aceste lacune au caracter legislativ. Contează și aplicarea normelor legale în cazuri concrete. De asemenea, pentru a ne asigura că femeile au un acces egal la justiție, este extrem de important ca practicienii în domeniul dreptului să adopte o abordare sensibilă la dimensiunea de gen și să se asigure că interpretează legea în conformitate cu noțiunile de egalitate și drepturile internaționale ale omului. Noi, Ministerul  Justiției, ne bucurăm să fim activ implicați în eficientizarea sistemului de justiție din țară. Consider că pentru atingerea obiectivelor propuse în vederea eliminării violenței în bază de gen, eforturile trebuie conjugate și recunoscute în comun”, a menționat Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Kent D. Logsdon, Ambasadorul SUA în Moldova, a afirmat că: „În acest an, campania de 16 zile are o conotație specială, pentru că sărbătorim un an de la ratificarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova. Mi-aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți cei care au lucrat pentru a promova drepturile omului și pentru a proteja fetele și femeile de violență. Prioritatea noastră trebuie să fie prevenirea violenței în bază de gen, dar atunci când aceasta, totuși, se întâmplă, să ne asigurăm că victimele sunt tratate cu compasiune și respect, și că acestea au acces la justiție. Noi, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova, suntem mândri să fim alături de voi în lupta împotriva violenței domestice și în bază de gen”. 

Dominika Stojanoska, Reprezentanta de țară UN Women, a declarat că: „Războiul din Ucraina, criza energetică, criza economică duc la sporirea violenței față de fete și femei. Aceeași situație a fost atestată și pe timp de pandemie. Violența împotriva femeilor și a fetelor este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului. Aceasta distruge familii, comunități și vieți omenești. În ultimul timp, au fost adoptate un șir de amendamente legale foarte importante, însă urmează să vedem cum facem ca implementarea lor să fie cât mai eficientă, astfel încât victimele să aibă acces egal la justiție și să fie mai dispuse să raporteze cazurile de violență”. 

„Asigurarea accesului la justiție este esențială pentru a răspunde la violența în bază de gen. Fără remedii juridice eficiente, eforturile pe multe alte dimensiuni sunt insuficiente. Dialogul de azi vine să abordeze lacunele la nivel de legi, proceduri, capacități, prin preluarea bunelor practici, inclusiv la nivel internațional și prin co-crearea de soluții viabile, pentru a depăși barierele în accesul la justiție”, a afirmat Andrea Cuzyova, Reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD în Republica Moldova.

Access to Justice
Foto: Privesc.eu

Evenimentul „Accesul la justiție al femeilor victime și supraviețuitoare ale violenței în bază de gen” a fost organizat de UN Women și PNUD, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Institutul Național al Justiției, Coaliția Națională „Viața fără violență în familie”, cu sprijinul financiar al Suediei și al Departamentului de Stat al SUA.