Comunicat de presă: În conformitate cu un nou raport al ONU, lumea dă greș în ceea ce privește susținerea fetelor și femeilor.

Data:

Noile date indică necesitatea unor investiții suplimentare în valoare de 360 de miliarde de dolari americani pe an, pentru a atinge egalitatea de gen și abilitarea femeilor până în 2030.

New York – În ciuda eforturilor globale, egalitatea de gen nu este atinsă. Ediția din acest an a raportului elaborat de UN Women și UN DESA „Progresul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Sinteza anului 2023 privind dimensiunea de gen” (“Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023”), lansată astăzi, prezintă o imagine îngrijorătoare la jumătatea perioadei de implementare a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

„Sinteza anului 2023 privind dimensiunea de gen" avertizează că, dacă tendințele actuale vor continua, peste 340 de milioane de femei și fete – aproximativ 8% din populația feminină a lumii – vor trăi în sărăcie extremă până în 2030 și aproape una din patru se va confrunta cu insecuritate alimentară moderată sau severă. Disparitatea de gen în ceea ce privește pozițiile de conducere rămâne înrădăcinată și, la ritmul actual de progres, următoarea generație de femei va petrece în continuare în medie cu 2,3 ore pe zi mai mult decât bărbații îndeplinind activități de îngrijire și casnice neremunerate.

Publicația anuală oferă o analiză cuprinzătoare a situației actuale în ceea ce privește egalitatea de gen în toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și evidențiază tendințele, lacunele și regresele recente în calea atingerii egalității de gen până în 2030.

Raportul din acest an include, pentru prima dată, date dezagregate pe sexe privind intersectările dintre gen și schimbările climatice și anticipează că, până la jumătatea acestui secolului, în cel mai nefavorabil scenariu, schimbările climatice ar putea conduce la situația în care alte 158,3 milioane de femei și fete să trăiască în sărăcie (cu 16 milioane mai mult decât numărul total de bărbați și băieți).

Sarah Hendriks, Directoare executivă adjunctă interimară a UN Women, a declarat: „În acest moment critic, la mijlocul perioadei de implementare a ODD-uri, raportul din acest an este un apel răsunător la acțiune. Trebuie să acționăm colectiv și determinat acum pentru a corecta cursul pentru o lume în care fiecare femeie și fată are drepturi, oportunități și reprezentare egală. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de un angajament ferm, soluții inovatoare și colaborare între toate sectoarele și părțile interesate."

Cu un accent special în acest an asupra femeilor în vârstă, în raport se constată că femeile în etate se confruntă cu rate mai mari de sărăcie și violență decât bărbații în vârstă. În 28 din cele 116 țări care au oferit date statistice, mai puțin de jumătate dintre femeile în vârstă beneficiază de o pensie; în 12 țări, mai puțin de 10% au avut acces la o pensie. La jumătatea drumului până în 2030, progresele înregistrate în ceea ce privește ODD 5 – egalitatea de gen – sunt vădit departe de un rezultat bun. Raportul arată că lumea eșuează în ceea ce privește femeile și fetele, doar doi indicatori ai Obiectivului 5 fiind „aproape de țintă" și niciun indicator al ODD 5 la nivelul „țintă îndeplinită sau aproape atinsă".

„Sinteza anului 2023 privind dimensiunea de gen" subliniază necesitatea urgentă de eforturi concrete pentru a accelera progresul către egalitatea de gen până în 2030, dezvăluind că sunt necesare încă 360 de miliarde de dolari americani, pe an pentru a realiza egalitatea de gen și abilitarea femeilor în cadrul principalelor obiective globale. Raportul include, de asemenea, apeluri pentru o abordare integrată și holistică, o colaborare mai strânsă între părțile interesate, finanțare susținută și acțiuni politice în vederea abordării disparităților de gen și abilitării femeilor și fetelor din întreaga lume, concluzionând că neacordarea priorității egalității de gen acum, ar putea pune în pericol întreaga Agendă 2030 pentru dezvoltare durabilă.

„Egalitatea de gen nu este doar un obiectiv în cadrul Agendei 2030", a declarat Maria-Francesca Spatolisano, Secretară generală adjunctă pentru coordonarea politicilor și afacerilor inter-agenții a UN DESA. „Este însăși temelia unei societăți echitabile, și un obiectiv pe care trebuie să se bazeze toate celelalte obiective. Prin eliminarea barierelor care au împiedicat participarea deplină a femeilor și fetelor la fiecare aspect al societății, dezvăluim potențialul neexplorat care poate asigura progresul și prosperitatea pentru fiecare."

Alte date și cifre evidențiate în raport, includ:

  • În cel mai nefavorabil scenariu ce vizează schimbările climaterice, se preconizează că insecuritatea alimentară va afecta cu până la 236 de milioane mai multe femei și fete, comparativ cu 131 de milioane de bărbați și băieți.
  • Nicio țară nu este în măsură să elimine violența din partea partenerului intim și doar 27 de țări dispun de sisteme cuprinzătoare de monitorizare și alocare bugetară pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor.
  • Numărul femeilor și fetelor în contexte afectate de conflicte a crescut semnificativ, cu consecințe catastrofale. În 2022, numărul femeilor și fetelor care trăiesc în astfel de contexte, a ajuns la 614 milioane, cu 50% mai mare decât numărul din 2017.
  • La nivel global, la ritmurile actuale de progres, se estimează că aproximativ 110 milioane de fete și femei tinere vor fi în afara sistemului de educație până în 2030.
  • Decalajul dintre forța de muncă și veniturile salariale persistă la un nivel ridicat. Pentru fiecare dolar pe care bărbații îl câștigă prin munca lor, la nivel global, femeile câștigă doar 51 de cenți. Doar 61,4% dintre femeile de vârstă activă participă pe piața forței de muncă, comparativ cu 90% de bărbați de vârstă activă.

Accesați raportul.