Discurs: Solidaritatea intergenerațională – Crearea unei lumi pentru toate vârstele

Data:

Ageism-ul este o problemă de inegalitate, discriminare și nedreptate. Fără a aborda acest aspect, nu vom realiza egalitatea de gen până în 2030. Ageism-ul îi afectează pe toți - tineri și bătrâni. Prejudecățile ce se referă la vârstă sunt larg răspândite și necontestate - în atitudinile, credințele, politicile și societățile noastre, creând o barieră extraordinară în calea participării depline a tinerelor femei în comunitățile lor. Stereotipurile negative pot exacerba normele și stigmatele dăunătoare care împiedică participarea deplină a femeilor tinere în comunitățile lor din întreaga lume. Este esențial să schimbăm aceste narațiuni distructive, să încurajăm și să facilităm leadership-ul și implicarea deplină a tinerelor femei în procesul decizional, astfel încât viitorul să fie marcat de opiniile și cunoștințele lor.

Este nevoie de o schimbare radicală în răspunsurile noastre colective față de tineri și față de măsurile care fie îi exclud, fie îi sprijină. Avem nevoie de o abordare intersectorială, sensibilă la gen și care să recunoască impactul pe termen lung al ageism-ului, pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă.

Pentru a realiza solidaritatea intergenerațională, trebuie să ne gândim mai profund la angajamentele noastre față de demnitate și libertate colectivă, în solidaritate în cadrul mișcărilor feministe. Avem nevoie de schimbări practice care să transforme tiparele de excludere în tipare de implicare. Acestea ar putea include măsuri speciale și cote de reprezentare, integrarea perspectivei de gen în toate politicile și programele legate de tineret și îmbătrânirea populației, precum și consolidarea bazei de cunoștințe privind impactul discriminării care rezultă din intersectarea dimensiunilor de sex și vârstă. Pentru a avea un viitor mai pozitiv, trebuie să acționăm cu îndrăzneală, mână în mână cu tinerii lideri și să ne angajăm să găsim soluții durabile.

Facem apel la toate părțile interesate să acționeze în solidaritate pentru a adopta practici de conducere transformaționale care să combată ageism-ul și să sprijine tinerii la toate etapele. Trebuie să urmăm dovezile care evidențiază cele mai bune practici în acest sens. Trebuie să consolidăm organul de cercetare existent, astfel încât să acoperim pe deplin amploarea ageism-ului. În același timp, trebuie să avansăm în ceea ce privește solidaritatea intergenerațională și unitatea cu mișcarea feministă, pentru a îndeplini obiectivele Agendei 2030 pentru toți.

Accesați site-ul ONU pentru mai multe informații despre Ziua Internațională a Tineretului.