Oportunități de intensificare a conlucrării pe componenta de dezvoltare a serviciilor pentru victimele violenței în familie și în bază de gen

Data:

Imagine
sa
Credit foto: Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut o întrevedere cu reprezentantele Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor din Moldova (UN Women Moldova) – Simona Voicescu, experta internațională în domeniul eliminării violenței în bază de gen, Svetlana Andrieș, specialistă de programe UN Women Moldova, Laura Grecu, managera programului EVA și Veronica Dobrioglo, ofițeră în domeniul eliminării violenței.

Discuțiile s-au axat pe aspecte ce țin de dezvoltarea și crearea primului serviciu specializat pentru victimele infracțiunilor de violență sexuală în Ungheni, bazat pe bunele practici identificate atât la nivel local, dar și european (în urma vizitelor de studiu în România și Suedia), din perspectiva cadrului normativ, experienței și atribuțiilor Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, secretarul de stat a făcut o retrospectivă a obiectivelor obținute și priorităților stabilite în continuare de către MAI, privind dezvoltarea mecanismului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și în bază de gen.

„În momentul în care am ratificat Convenția de la Istanbul, ne-am asumat și mai multe responsabilități spre dezvoltarea multidimensională a serviciilor specializate pentru victimele violenței în familie, infracțiunilor sexuale dar și altor categorii de victime a violenței în bază de gen. Astfel, ca și activități realizate de MAI, a fost elaborată o metodologie a echipei de intervenție pe cazuri de violență sexuală și un proiect cu instrucțiuni pentru aceleași echipe, care au fost pilotate în 8 localități”, a menționat Daniella Misail-Nichitin.

Totodată, printre măsurile întreprinse, secretara de stat a specificat și crearea Centrului de Justiție Familială, care va deveni funcțional până la sfârșitul anului curent. Acest centru va asigura accesul imediat al victimelor violenței la servicii urgente și specializate, într-un singur sediu. Astfel, persoanele care au fost supuse violenței vor beneficia, în aceeași locație, de servicii de informare juridică primară și calificată, servicii psihologice, servicii medicale urgente și de consultare primară, examinarea medico-legală, orientare personală spre recuperare pentru victime prin consultare și alte servicii.

Reprezentantele UN Women Moldova au apreciat suportul și feedbackul oferit, subliniind importanța informației obținute în procesul de consolidare a răspunsului coordonat la cazurile de violență sexuală, menționând buna cooperare între instituții, în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”.

Apreciem colaborarea cu MAI în domeniul prevenirii și combaterii violenței, iar crearea serviciilor specializate în contextul prevederilor Convenției de la Istanbul este un element cheie în acest demers. Asigurarea unei colaborări intersectoriale între profesioniștii din toate domeniile, chemați să intervină în cazurile de violență sexuală (organe de drept, servicii medicale, servicii psihologice, sociale) este primordială pentru asigurarea răspunsului prompt și profesionist la cazurile de violență”, a menționat Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women Moldova.

La final, secretara de stat a subliniat prioritatea MAI de a reduce numărul de cazuri de infracțiuni împotriva omului – cazuri de violență în familie, în bază de gen, inclusiv de a dezvolta programe de instruiri dedicate și instituționalizate pe platforma sistemului educațional al MAI. Respectiv, a fost stabilită posibilitatea de a organiza cursuri de instruire a angajaților MAI, pe componenta menționată.

Înființarea serviciului este un obiectiv ce va fi realizat în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de UN Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF Moldova.