Editorial: „Acum este timpul pentru dreptate și egalitate dintre femei și bărbați”

Data:

Op-ed: Time is now for justice and gender equality
Asya Varbanova, reprezentantă interimară de țară UN Women Moldova. Credit: UN Women Moldova

Anul acesta, Ziua Internațională a Femeilor e marcată în contextul unei mobilizări globale fără precedent în susținerea drepturilor, egalității și dreptății pentru femei. Hărțuirea sexuală, violența și discriminarea față de femei au captat atenția presei și publicului pe fundalul unei determinări globale de a schimba această situație. Prin marșuri de solidaritate, declarații inspiraționale și discuții virale în rețelele sociale, cum ar fi #Metoo, #TimesUp, Ni una menos, BalanceTonPorc, activiștii de toate vârstele, din întreaga lume, au arătat clar că a venit timpul ca lumea să devină mai egală. Ziua Internațională a Femeilor este o oportunitate pentru a ne solidariza cu toate femeile și fetele care au jucat un rol important în această mișcare globală de a pune capăt discriminării de gen și pentru a chema la acțiuni urgente ce vor aduce schimbări de durată.

Astăzi, în pofida unor progrese, drepturile și abilitarea femeilor în majoritatea țărilor nu sunt nici pe departe o realitate. Moldova nu este o excepție. Deși constituie 52% din populația țării, femeile dețin doar 22% din mandatele de deputat, 21% din cabinetul de miniștri, 21% din primari, 30% din consilieri locali și 19% din cei raionali. Atunci când reușesc să ajungă în funcții înalte în ramura legislativă și executivă, femeile sunt implicate, în principal, în domeniul social, în timp ce economia, bugetul, aplicarea legii sau securitatea sunt dominate de bărbați.

Deși în sistemul educației secundare și terțiare numărul fetelor este mai mare decât cel al băieților, acest fapt nu se traduce în oportunități egale de angajare. Rata de ocupare a femeilor este de 39%, comparativ cu 43% în cazul bărbaților, iar salariul mediu anual al unei femei este cu 14,5% – sau cu 11.417 lei – mai mic decât al unui bărbat. Diferența de salarizare crește semnificativ în sectoarele mai bine plătite, cum ar fi finanțele și tehnologiile informaționale. Anumite grupuri de femei, cum ar fi femeile rome sau femeile cu copii mici, înregistrează o rată de ocupare semnificativ mai scăzută decât restul populației. Participarea mai redusă a femeilor la luarea deciziilor în viața politică, economică și publică, precum și pe piața muncii înseamnă pierderi pentru societatea Moldovei, deoarece capacitățile, talentele și perspectivele lor rămân nevalorificate. Unul dintre factorii care se răsfrâng asupra posibilităților femeilor de a-și găsi o slujbă, de a și-o păstra și de a fi avansate este legat de „cealaltă față a monedei” – responsabilitățile familiale.

Atunci când femeilor le revine o parte disproporționat de mare a muncii în familie, cum ar fi îngrijirea copiilor sau a membrilor vârstnici, unde femeile alocă zilnic muncii neremunerate de îngrijire aproape 5 ore, în timp ce bărbații – doar 2,6 ore – , iar statul nu oferă servicii calitative de îngrijire, șansele femeilor de a avea o muncă remunerată vor fi, în mod inevitabil, mult mai mici. În aceste condiții, introducerea concediului paternal de 14 zile în 2016 pentru tații nou-născuților este un pas important spre o distribuire mai echitabilă a responsabilităților familiale între părinți. Să nu uităm că toți trebuie să acționăm pentru a  elimina una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului  – violența față de femei și fete. Într-un studiu comun al Biroului Național de Statistică și al Organizației Națiunilor Unite, 63% dintre femei au declarat că, pe parcursul vieții, au fost supuse cel puțin unei forme de violență (psihologice, fizice, sexuale) de către soț sau partener. În același timp, multe femei nu denunță  actele de violență prin care trec sau nu caută ajutor, atunci când sunt hărțuite sau agresate acasă, în stradă, la locul de muncă, pe internet sau în alte împrejurări. Violența împotriva femeilor și fetelor nu este ceva inevitabil.

Există multe modalități de a preveni și de a opri repetarea ei. Moldova a adoptat legi importante în acest sens, iar luna trecută guvernul a aprobat prima Strategie națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018 – 2023. Pentru ca acestea să producă schimbări spre bine și să nu rămână doar la nivel de declarativ, fiecare dintre noi, bărbați și femei, trebuie să ne implicăm activ atunci când suntem martorii hărțuirii și violenței în stradă, acasă, la locul de muncă, în instituțiile publice, în cercurile noastre sociale și în mass-media. Să insuflăm principiile egalității, respectului pentru drepturi și stimei reciproce fiilor și fiicelor noastre acasă și la școală. Iar cei care elaborează și monitorizează politici publice sau lucrează în domeniile sănătate, asistență socială, poliție și justiție să asigure accesul victimelor violenței la servicii multisectoriale, calitative și accesibile tuturor, fără excepție. Acum e timpul ca fiecare femeie și fată să aibă o viață mai fericită, fără orice formă de violență!

UN Women va continua să susțină guvernul, societatea civilă și cetățenii Moldovei în realizarea tuturor acestor obiective. În această săptămână, am lansat o campanie care celebrează femeile ce au „intrat în istoria” țării prin faptul că au fost primele, pioniere, în domenii dominate de bărbați. Cu ani în urmă, atunci când au pătruns în sfere netradiționale  cum ar fi știința, sportul, politica, afacerile și altele, multe dintre ele au înfruntat provocări fără precedent. În anul 2018 situația este diferită. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut, dacă dorim ca în 2030 – anul în care se planifică realizarea deplină a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – să avem o lume în care toți să aibă șanse egale și nimeni să nu fie lăsat în urmă.

De Ziua Internațională a Femeilor salutăm activistele a căror pasiune și angajament au dus la recunoașterea drepturilor femeilor de-a lungul generațiilor, reușind să producă schimbări importante. Sperăm că și mai mulți bărbați și femei se vor alătura în mod activ mișcării globale de promovare a drepturilor, egalității, siguranței și justiției pentru femei, deoarece #AcumETimpul.

Cu cele mai bune urări de Ziua Internațională a Femeilor!