UN Women și Centrul „Resonance” din stânga Nistrului organizează discuții ce vizează abordarea perspectivei de gen în procesele de consolidare a păcii

Data:

Reprezentarea și participarea egală și deplină a femeilor la procesele de consolidare a păcii și eforturile depuse de acestea pentru dezvoltarea durabilă la nivel local, constituie o abordare esențială în vederea sporirii încrederii între comunitățile celor două maluri ale Nistrului. 

Crearea și consolidarea unor platforme de discuții în 3 localități de pe malul stâng al Nistrului
Întrunirea membrelor Platformei de Discuții a Femeilor și a reprezentantelor și reprezentanților UN Women Moldova și Centrului „Resonance”, satul Roghi, raionul Dubăsari
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women

Având în vedere mandatul său, de a milita pentru respectarea drepturilor femeilor și promovarea egalității de gen, UN Women facilitează o serie de activități cu promotorii/oarele egalității de gen, pentru a identifica cauzele inegalităților de gen persistente și, ulterior, pentru a face recomandări ca vocea femeilor din comunități să fie auzită, inclusiv în procesele de pace.

Astfel, UN Women colaborează cu Centrul de Dezvoltare și Susținere a Inițiativelor Cetățenilor „Resonance” în scopul implementării unor activități de promovare și consolidare a participării femeilor la procesele decizionale, pentru a spori reziliența economică și socială a comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Crearea și consolidarea unor platforme de discuții în 3 localități de pe malul stâng al Nistrului
Participante la întrunirea membrelor Platformei de Discuții a Femeilor din satul Roghi, raionul Dubăsari
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women

În vederea implementării agendei ce vizează îndeplinirea obiectivelor comune de dezvoltare durabilă, inclusiv de consolidare a păcii din perspectiva de gen, și integrând recomandările Comitetului ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), Centrul „Resonance”, în colaborare cu UN Women și sprijinul financiar al Suediei, facilitează crearea și consolidarea a 3 platforme de discuții pentru femei. Astfel, femeile vor avea posibilitatea să discute diverse subiecte legate de problemele și impedimentele cu care se confruntă zi de zi, dar și să le adreseze prin prisma drepturilor femeilor, promovând totodată rolul femeilor și participarea acestora în procesele de consolidare a păcii din perspectiva economică și socială.

Inițiativa lansată prevede crearea și consolidarea unor platforme de discuții în 3 localități de pe malul stâng al Nistrului - satul Roghi din raionul Dubăsari, orașele Rîbnița și Bender, având ca obiective:

- Identificarea problemelor locale, dar și a soluțiilor din perspectiva de gen și a securității umane;

- Promovarea drepturilor, rolului şi participării femeilor în procesul decizional și de soluționare a conflictelor din punct de vedere economic şi social;

- Asigurarea participării egale și cu impact a femeilor la procesele publice, devenind astfel exemple demne de urmat, inclusiv prin împărtășirea bunelor practici și a lecțiilor învățate;

- Promovarea incluziunii sociale și soluționarea problemelor cu care se confruntă femeile din grupurile vulnerabile;

- Dezvoltarea unei cooperări fructuoase cu structurile locale, organizațiile internaționale, organizațiile societății civile și sectorul privat;

- Schimb de experiență între cluburile de femei, asociații formale și informale, de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Crearea și consolidarea unor platforme de discuții în 3 localități de pe malul stâng al Nistrului
Discursul susținut de Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, în contextul întrunirii membrelor Platformei de Discuții a Femeilor din satul Roghi, raionul Dubăsari.
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women

Astfel, la 29 iunie 2022, în satul Roghi din raionul Dubăsari, a avut loc întrunirea membrelor Platformei de Discuții a Femeilor și a reprezentantelor și reprezentanților UN Women Moldova și Centrului „Resonance”. În cadrul evenimentului Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, a accentuat rolul esențial al acestor dialoguri pentru comunitate. „Reprezentarea și implicarea egală a femeilor și bărbaților, inclusiv a celor din grupurile vulnerabile, în procesele de identificare și soluționare a problemelor locale, va contribui în mod eficient la dezvoltarea economică și socială durabilă și pașnică a comunității.”

Crearea și consolidarea unor platforme de discuții în 3 localități de pe malul stâng al Nistrului
Alexandr Gonchar, directorul executiv al Centrului „Resonance” în contextul întrunirii membrelor Platformei de Discuții a Femeilor din satul Roghi, raionul Dubăsari.
Credit foto: Stela Donțu/ UN Women

„Astfel de platforme de discuții ale femeilor sunt deosebit de importante pentru promovarea unor inițiative cu impact, care vor consolida securitatea socială și economică în localitățile lor, răspunzând problemelor locale din perspectiva dimensiunii de gen și contribuind totodată, la îmbunătățirea statutului femeilor în societate” a menționat Alexandr Gonchar, directorul executiv al Centrului de Dezvoltare și Susținere a Inițiativelor Cetățenilor „Resonance”.

Pe termen lung, crearea platformelor de discuții urmărește asigurarea continuității întrunirilor între membrele acestora în mod regulat, pentru a fi dezbătute problemele cu care se confruntă locuitorii comunităților respective și identificarea unor soluții fezabile. De asemenea, se dorește implementarea unor măsuri eficiente pentru sporirea implicării participantelor în procesele decizionale, cât și pentru a asigura sustenabilitatea platformei în ansamblu, contribuind astfel la consolidarea încrederii și cooperări între cele două maluri ale Nistrului.