Convenția de la Istanbul. Întrebări și răspunsuri

Violența împotriva femeilor este un fenomen structural și global, care nu cunoaște granițe sociale, economice ori naționale. Este o încălcare gravă a drepturilor omului, care rămâne în mare măsură nesancționată. În 2011, Consiliul Europei a adoptat Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

Data:

Convenția nu caută să „elimine diferențele” dintre bărbați și femei, sau să sugereze că bărbații și femeile sunt, sau ar trebui să fie „la fel”. Totuși, Convenția solicită măsuri care să infirme ideea că femeile sunt inferioare bărbaților. Prejudecățile, stereotipurile, obiceiurile și tradițiile încă îi favorizează pe bărbați în multe situații. Toate acestea îngreunează efortul femeilor de a dezvălui și raporta cazurile de violență și de a obține respectarea drepturilor lor.