Societatea civilă își consolidează eforturile pentru a promova Bugetarea Sensibilă la Gen

Data:

Circa 30 de membrii ai organizațiilor societății civile, care reprezintă 20 de organizații din 9 raioane, au creat, în premieră, Platforma Civică pentru Bugetare Sensibilă la Gen (BSG), cu scopul de a-și uni eforturile în monitorizarea și promovarea bugetelor din prisma egalității de gen.

GRB Watchdog reporting training for civil society in Moldova
Organizațiile societății civile în timpul instruirii despre monitorizarea bugetelor locale din perspectiva de gen. Foto: UN Women Moldova/ Ramin Mazur

Primul obiectiv al membrilor platformei este de a analiza unele bugete locale pentru a vedea dacă acestea iau în considerație atât nevoile femeilor, cât și ale bărbaților și dacă femeile și bărbații beneficiază în mod egal de repartizarea banilor publici.

Cei 30 de membri ai societății civile analizează bugetele locale din raioanele Bălți, Sângerei, Hâncești, Basarabeasca, Nisporeni, Fălești, Ștefan Vodă și municipiul Chișinău.

Fiecare organizație și-a ales să analizeze din perspectiva de gen anumite aspecte din bugetele locale, precum: alocarea resurselor publice pentru școli și grădinițe, cum au fost bugetate alocațiile pentru persoanele cu dizabilități, alocarea banilor publici pentru edificii sportive, cheltuielile pentru resursele energetice, resursele alocate pentru angajarea vârstnicilor, și alte compartimente ale bugetelor locale.

„Este foarte important ca societatea civilă să monitorizeze cum sunt cheltuiți banii publici, să vedem cine sunt beneficiarii finali ai acestor fonduri, și dacă s-au luat în considerație nevoile diferitor categorii sociale. Noi am monitorizat bugetul municipiului Bălți, și anume a școlilor sportive. Am observat, de exemplu, că beneficiarii finali ai banilor publici alocați sunt mai mult bărbații, pentru că sunt mai mulți bărbați antrenori, dar și beneficiari. Mai puțini bani sunt alocați domeniilor sportive mai populare printre femei. Totodată observăm că în grupele sportive unde sunt antrenoare femei, sunt mai multe beneficiare femei, și invers, unde antrenorii sunt bărbați, se antrenează mai mult bărbații. Și la angajare trebuie să se țină cont de aspectul de gen. Este important să monitorizăm bugetele publice și să spunem lucrurilor pe nume, doar așa se va mișca ceva”, a spus Diana Grosu, președinta Asociației pentru drepturile omului LEX XXI, una dintre membrele Platformei Civice pentru Bugetare Sensibilă la Gen.

În baza acestor analize, organizațiile societății civile vor elabora rapoarte care vor include concluziile referitor la cât de echitabile sunt bugetele publice respective din punct de vedere a egalității de gen, dacă acestea iau în calcul atât nevoile femeilor, cât și ale bărbaților, și în ce măsură femeile și bărbații beneficiază egal de alocarea banilor publici.

„Platforma civică BSG joacă un rol important în responsabilizarea administraţiilor publice locale și centrale față de angajamentele de asigurare a egalității de gen, iar dialogul și eforturile organizațiilor societății civile de pledoarie sunt esențiale pentru includerea aspectelor de gen în planificarea politicilor și a programelor la nivel național și local”, a spus Viorica Ghimpu, coordonatoare de programe, UN Women Moldova.

Rapoartele vor fi apoi discutate în comunitățile locale respective și cu administrația locală. De asemenea, în cadrul Platformei Civice pentru Bugetare Sensibilă la Gen, societatea civilă va face schimb de cunoștințe și bune practici în promovarea bugetării sensibile la gen.

Cei 30 de reprezentanți și reprezentante ale societății civile au fost instruite în domeniul Bugetării Sensibile la Gen după metodologia UN Women și în baza experienței altor țări din regiune. Această activitate are loc în cadrul proiectului regional „Promovarea politicilor responsabile de gen în Europa de Sud-Est și R. Moldova”, susținut financiar de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.