[APEL] UN Women Moldova invită la un program de instruire privind Bugetarea Sensibilă la Gen

Data:

[APEL] UN Women Moldova invită la un program de instruire privind Bugetarea Sensibilă la Gen
Cursul Bugetare Sensibilă la Gen a fost introdus în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei. Foto: UN Women Moldova/Ramin Mazur

UN Women Moldova invită organizațiile societății civile să participe la Programul de instruire privind elaborarea Rapoartelor de Monitorizare a Bugetelor Sensibile la Gen

În anul 2018, UN Women Moldova va susţine implementarea primului program de instruire privind elaborarea Rapoartelor de Monitorizare a Bugetelor Sensibile la Gen dedicat organizațiilor societății civile (OSC) care activează în Republica Moldova și care sunt interesate să-și dezvolte cunoștințele și competențele de monitorizare a impactului politicilor publice și al cheltuielilor publice asupra femeilor și bărbaților. Programul de instruire pentru OSC-uri privind elaborarea Rapoartelor de Monitorizare a Bugetelor Sensibile la Gen va fi structurat în două module și va include: o instruire de 3 zile, dedicată bugetării sensibile la gen și monitorizării bugetelor, și un atelier de lucru de 3 zile, dedicat finalizării rapoartelor de monitorizare a bugetelor sensibile la gen. Acestea urmează să fie organizate în luna iunie și septembrie 2018, cu implicarea a peste 15 OSC-uri, care vor beneficia de suport în elaborarea rapoartelor de monitorizare a bugetelor sensibile la gen, în baza celor mai bune practici internaționale.

Programul de instruire pentru OSC-uri privind elaborarea rapoartelor de monitorizare a bugetelor sensibile la gen va fi adaptat conform capacităților și necesităţilor de instruire ale OSC-urilor, evaluate de o echipă de consultanți internaționali și locali responsabili de elaborarea și implementarea acestui program de instruire. După instruire, experții vor oferi sprijin OSC-urilor pentru (1) analiza bugetelor locale și elaborarea rapoartelor de monitorizare a bugetelor sensibile la gen și (2) organizarea discuțiilor locale pe marginea concluziilor rapoartelor și utilizarea acestora la bugetarea și elaborarea politicilor sensibile la dimensiunea gen în municipiile și orașele selectate din Moldova. Localitățile pilot vor fi selectate de OSC-urile participante, în parteneriat cu UN Women în Moldova.

UN Women va asigura aranjamentele administrative și logistice pentru organizarea acestui program de instruire.

Instruirile vor fi organizate în limba engleză. Traducerea în limba română va fi asigurată.

Participanții vor primi certificate de participare.

ELIGIBILITATE

UN Women invită OSC-urile/ONG-urile calificate, care activează în Moldova și care implementează programe și/sau proiecte menite să promoveze egalitatea de gen și drepturile femeilor, buna guvernare, transparența, participarea și incluziunea, (b) care împărtăşesc viziunea și valorile fundamentale ale UN Women; (c) care au programe/proiecte în desfăşurare, finanțate integral sau parțial din alte surse; și (d) care sunt dispuse să încheie parteneriate cu UN Women în Moldova și să contribuie la consolidarea rolului și implicării OSC-urilor, inclusiv a reţelelor și organizaţiilor de femei din regiuni mai puțin dezvoltate ale Moldovei, să influenţeze politicile locale și să pledeze pentru procese și bugete mai transparente și sensibile la dimensiunea de gen.

MODUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE PARTICIPARE

Organizaţiile interesate, sunt rugate să expedieze la adresa de e-mail irina.cozma@unwomen.org o Scrisoare de motivaţie și Formularul de aplicare, cu mențiunea „Program de instruire pentru OSC privind elaborarea rapoartelor de monitorizare a BSG” în subiectul e-mailului, până pe 14 mai 2018.

Scrisoarea de motivaţie și Formularul de aplicare completat (Anexa I) vor fi prezentate în limba română sau engleză, împreună copia certificatului de înregistrare a OSC-ului în Moldova și copiile celui mai recent raport narativ de activitate și raportul financiar anual (după caz), anexate separat la e-mail.

Descărcați documentul cu informația completă și formularul de participare aici.