Programul naţional pentru egalitate de gen în domeniul pace și securitate a fost aprobat

Data:

Egalitate de gen în domeniul Pace și Securitate
Femei și bărbați asigură ordinea publică de ziua orașului Chișinău. Foto: UN Women Moldova/Ramin Mazur

Astăzi, 21 martie 2018, guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia.

„Planul național de acțiuni recunoaște rolul important pe care îl au femeile în consolidarea păcii și securității și propune pași concreți în vederea înlăturării barierelor identificate care reduc reprezentarea și influența femeilor în sistemul de securitate. Așteptăm cu interes continuarea colaborării cu instituțiile guvernamentale cheie: Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul pentru Reintegrare, precum și cu alte instituții, cât și organizațiile societății civile pentru a asigura implementarea planului”, a declarat Asya Varbanova, reprezentanta interimară de țară a UN Women.

Egalitate de gen în domeniul Pace și Securitate
Foto: UN Women Moldova/Ramin Mazur

Începând cu anul 2015, au avut loc o serie de dialoguri, mese rotunde și întâlniri pentru a spori nivelul de informare a reprezentanților autorităților publice și societății civile privind prevederile Rezoluției 1325, organizate inclusiv de UN Women în Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. Aceste evenimente la care au participat funcționari publici, deputați și deputate, membrele Platformei comune de dialog din Parlamentul Republicii Moldova, activiști și activiste în domeniul egalității de gen, experți naționali și internaționali etc. au creat un cadru oportun pentru inițierea elaborării unui Program național de implementare a Rezoluției 1325.