Șase organizații ale societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru au primit sprijin financiar pentru consolidarea capacității instituționale și promovarea păcii durabile în regiune

Data:

Șase organizații ale societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru au primit peste 58 mii de dolari SUA pentru consolidarea capacităților instituționale și promovarea păcii, coeziunii sociale și a egalității de gen și sporirea participării semnificative a femeilor în procesele de consolidare a păcii. Sprijinul financiar este oferit în cadrul proiectului „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru” finanțat de Fondul Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii și implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD și UN Women.

PBF Grant
Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară a UN Women și reprezentanta de AO "Academia de Creaţie şi Inovaţii Mediatice".
Credit foto: UN Women Moldova / Stela Dontu

Ceremonia de înmânare a Granturilor Mici celor șase organizații beneficiare marchează determinarea și angajamentul conducătorilor/-oarelor organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului, de a acționa ca promotori/-oare ale schimbării, valorificând potențialul femeilor de a participa în procesele de consolidare a păcii la nivelul comunităților locale și a întregii țări.

Simon Springett, coordonatorul rezident al ONU în Moldova, a declarat în cadrul evenimentului: „Evenimentul de astăzi evidențiază angajamentul comun și parteneriatul puternic și continuu între Organizația Națiunilor Unite, Guvernul Republicii Moldova și organizațiile societății civile de a promova drepturile omului, egalitatea de gen, contribuind astfel la îmbunătățirea coeziunii sociale. Cu toate că organizațiile conduse de femei și participarea acestora contribuie la democrații mai puternice și la pace de durată, sprijinul pentru eforturile femeilor de a construi și menține pacea și de a consolida reziliența comunității rămân subfinanțate. Avem o oportunitate importantă de a implica femeile în toate aspectele proceselor de pace și securitate - de la nivel local la nivel global. Sprijinul financiar acordat astăzi celor șase organizații de pe ambele maluri ale râului Nistru le va spori capacitățile instituționale, ceea ce le va permite să participe semnificativ la eforturile de consolidare a păcii în comunitățile lor și nu doar”.

Simon Springett
Simon Springett, coordonatorul rezident al ONU în Moldova
Credit foto: UN Women Moldova / Stela Dontu

Inițiativele menite să promoveze egalitatea de gen și rolul femeilor in societate sunt esențiale pentru asigurarea păcii în regiune a declarat Eugen Cara, șeful adjunct al Biroului politici de reintegrare: „Susținerea societății civile și a implicării femeilor în procesele de pace înseamnă democrație, bunăstare și securitate. Ne bucurăm că numărul organizațiilor din stânga Nistrului care aplică la proiecte este în creștere, pentru că avem nevoie de proiecte care vizează beneficiarii de pe ambele maluri ale Nistrului, care să contribuie la fortificarea încrederii, menținerea păcii sustenabile, realizarea unei coeziuni sociale, promovarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea și respectarea drepturilor omului conform standardelor internaționale recunoscute”.

pbf
Eugen Cara, șeful adjunct al Biroului politici de reintegrare
Credit foto: UN Women Moldova / Stela Dontu

Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară a UN Women, a reiterat importanța dezvoltării organizațiilor societății civile și a capacităților lor instituționale. Datorită sprijinului oferit, acestea își vor îmbunătăți politicile și mecanismele interne, precum și capitalul uman care să le permită ulterior să devină promotoare puternice ale păcii durabile și coeziunii sociale. „Important este faptul că acest proiect pune accent pe susținerea rolului femeilor în promovarea păcii. La moment, progresul în ceea ce privește participarea femeilor în procesele de negociere a păcii este foarte lent. În același timp, sunt optimistă după întâlnirile cu reprezentantele/-ții organizațiilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, unde am văzut disponibilitatea acestora de a menține dialogul, de a discuta problemele și de a găsi soluții în comun. Sunt sigură că aceste granturi mici vor contribui la consolidarea dialogului și la sporirea eforturilor de îmbunătățire a coeziunii sociale.” a adăugat Dominika Stojanoska.

pbf
Șase organizații ale societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru au primit sprijin financiar pentru consolidarea capacității instituționale și promovarea păcii durabile în regiune.
Credit foto: UN Women Moldova / Stela Dontu

Proiectul „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru” finanțat de Fondul Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii și implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD și UN Women are drept scop facilitarea unui mediu favorabil pentru îmbunătățirea interconexiunii dintre comunitățile și organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru, coeziunea socială, reducerea tensiunilor sociale și îmbunătățirea integrării drepturilor omului și a egalității de gen în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Proiectul este implementat în perioada 2022-2024, iar valoarea totală a acestuia este de 2 452 500 USD.