Lista de verificare privind integrarea dimensiunii de gen în răspuns la criza refugiaților din Moldova

Imagine
Lista de verificare

O acțiune umanitară eficientă, echitabilă și participativă nu poate fi realizată fără a înțelege și a răspunde la necesitățile specifice, prioritățile și capacitățile diferitor femei, fete, bărbați și băieți din diferite grupuri de vârstă. De asemenea, integrarea egalității de gen consolidează o abordare a acțiunii umanitare bazată pe drepturile omului, fapt care determină îmbunătățirea laturii de programare prin respectarea și protejarea drepturilor și a demnității universal recunoscute a fiecărui individ ca ființă umană. Prin urmare, încorporarea egalității de gen în acțiunea umanitară sporește impactul strategiilor și intervențiilor umanitare.

Răspunsurile sectoriale care integrează dimensiunea de gen sunt proiectate bine și răspund la necesitățile și capacitățile femeilor, fetelor, bărbaților și băieților de toate vârstele, având cea mai bună șansă de a fi implementate într-un mod care să contribuie la îmbunătățirea vieții tuturor acestor grupuri. Femeile, fetele, băieții și bărbații au necesități practice și strategice imediate, în special în crizele umanitare.

Scopul listei de verificare este de a oferi actorilor din domeniul răspunsului umanitar/la criza refugiaților din Republica Moldova puncte de reper/recomandări privind modul în care să asigure luarea în considerare a necesităților, priorităților și capacităților femeilor, fetelor, bărbaților și băieților în toate aspectele răspunsului umanitar/la criza refugiaților.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Tipul de resurse: Cataloage / indexuri
UN Women office publishing: Moldova Country Office
Anul publicației
2022
Numărul paginilor
46