Notele Analitice „Utilizarea timpului în Republica Moldova”

Imagine

Această sinteză oferă date mai detaliate asupra modului de utilizare a timpului de către locuitorii Republicii Moldova: tipurile de activităţi realizate (cu ce se ocupă, ce fac?), durata timpului alocat acestor activităţi (cât timp?), la fel şi contextul în care acestea sunt realizate (unde? cu cine? în ce scopuri?).

În sinteză sunt prezentate tabele cu indicatorii de bază care descriu timpul petrecut de locuitorii Moldovei pe parcursul zilei, dezagregaţi pe activităţi şi principalele caracteristici demo-socio-economice ale persoanelor cu vârsta de 10 ani şi peste.

Sunt prezentate date dezagregate pe circa 100 activitaţi. Fiecare activitate este caracterizată prin doi indicatori: rata de participare la activitate şi durata medie de participare la activitate.

Biroul Național de Statistică a realizat Sinteza „Utilizarea timpului în Republica Moldova” în perioada iunie 2011-mai 2012 cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și a Guvernului Suediei, în cadrul proiectului comun ONU "Consolidarea sistemului statistic național".

Vedeți online/descărcați

Notele analitice:

Infografice:

Informație bibliografică

Anul publicației
2014