De ce investițiile în femei au o tangență directă cu respectarea drepturilor omului

Data:

Investițiile în femei constituie un imperativ economic, având și o tangență directă cu drepturile omului. Sistemele economice și financiare globale contribuie la perpetuarea inegalității de gen. În același timp, resursele financiare sunt necesare pentru a depăși aceste provocări și pentru a construi o lume care să permită tuturor femeilor să-și realizeze drepturile. Investițiile în femei le permit femeilor să prospere, contribuind astfel la prosperitatea întregii societăți măsurabilă în termeni financiari.

iwd

 

Sistemele noastre financiare și economice nu funcționează în beneficiul egalității de gen

Lumea se dezvoltă în detrimentul sănătății și bunăstării oamenilor și a planetei. Sistemul financiar actual este condus de profit, care poate fi în detrimentul femeilor atunci când interesele investitorilor nu coincid cu nevoile și prioritățile femeilor. Schimbările climatice sunt o consecință a consumului nelimitat de combustibili fosili fără a ține cont de costurile sale sociale și de mediu. Și în centrul crizei climatice se află impactul disproporționat asupra femeilor și fetelor, care sunt mai predispuse la consecințele negative ale schimbărilor climatice.

Piețele și instituțiile interconectate global modelează experiențele și oportunitățile femeilor în moduri care nu sunt întotdeauna echitabile. De exemplu, din cauza normelor patriarhale și a atitudinilor discriminatorii față de femei în lumea muncii, femeile ajung să facă un volum mult mai mare de activități de îngrijire și treburi casnice neplătite, limitându-le astfel puterea economică, autonomia și bunăstarea. Femeile fac de trei ori mai multe activități de îngrijire neplătite decât bărbații, dar valoarea economică este trecută cu vederea deoarece este invizibilă în măsurări cum ar fi Produsul Intern Brut (PIB). O parte disproporționată a acestei munci provine de la femei din grupuri cu venituri mici, subliniind că femeile se confruntă cu discriminări în baza factorilor precum genul, rasă, dizabilitate, naționalitate și sexualitate.

Femeile au doar 77 la sută din drepturile legale ale bărbaților, iar inegalitatea profund înrădăcinată împiedică oportunitățile economice ale femeilor. Femeile continuă să fie supra-reprezentate în locuri de muncă și sectoare cu salarii mai mici și subreprezentate acolo unde potențialul de câștig este mai mare. Acesta este doar un factor care determină disparitățile de plată între bărbați și femei. Peste jumătate din toate femeile care lucrează se află în economia informală, care este adesea precară și vulnerabilă, cu o pondere și mai mare - în jur de 90 la sută - în țările în curs de dezvoltare. La nivel global, femeile din forța de muncă plătită câștigă, î,n medie cu 20 la sută mai puțin decât bărbații, un decalaj care crește la 35 la sută în unele țări. Inegalitățile sunt și mai uimitoare în lumea afacerilor. De exemplu, decalajul de gen persistă în numărul de afaceri stabilite (32 la sută) și cele care urmează să fie lansate (20 la sută). Inegalitatea de oportunități în economie se acumulează pe parcursul generațiilor, blocând femeile în sărăcie și împiedicându-le să beneficieze în mod egal de creșterea economică.

Resursele financiare sunt necesare pentru ca femeile să-și realizeze drepturile

Cu toate provocările pe care sistemul financiar le aduce femeilor, inversarea inegalității de gen necesită resurse financiare. Deficitul anual estimat pentru a atinge obiectivele globale de egalitate de gen este de 360 de miliarde de dolari americani. Și mai multe dovezi arată că, în ritmul actual de progres, peste 342,2 milioane de femei și fete vor continua să trăiască în sărăcie extremă până în 2030.

Una dintre cele mai importante zone de investiții pentru egalitatea de gen este protecția socială, care este crucială pentru reducerea sărăciei și vulnerabilității. Cu toate acestea, doar 26,5 la sută dintre femei sunt acoperite de sisteme de protecție socială cuprinzătoare.

În plus, în afară de resursele financiare, femeile au nevoie de acces la pământ, informație, tehnologie și resurse naturale. În 2022, 2,7 miliarde de oameni încă nu aveau acces la internet, ceea ce este o barieră majoră pentru capacitatea lor de a-și găsi un loc de muncă sau de a începe o afacere. De asemenea, femeile sunt mai puțin susceptibile decât bărbații să dețină proprietate sau drepturi sigure de folosință asupra terenurilor agricole în 87 la sută din țările unde sunt disponibile astfel de date.

Femeile prospere conduc economii prospere

Femeile contribuie direct la economie prin implicarea în activități economice, inclusiv muncă formală și antreprenoriat, și indirect prin alte contribuții, inclusiv preluarea unei părți disproporționate a muncii de îngrijire neplătite. Dovezile arată că reducerea decalajelor de gen ar putea stimula PIB-ul pe cap de locuitor cu 20 la sută.

Investiția în femei poate fi o oportunitate. Se estimează că reducerea decalajelor existente în serviciile de îngrijire și extinderea locurilor de muncă decente ar crea aproape 300 de milioane de locuri de muncă până în 2035. Studiile arată, de asemenea, că investiția în sectorul de îngrijire ar putea crea de aproape de trei ori mai multe locuri de muncă decât aceeași investiție în construcții și ar produce cu 30 la sută mai puține emisii de gaze cu efect de seră. Investițiile în îngrijire vor elibera, de asemenea, timpul necesar femeilor pentru a se implica în alte activități, inclusiv activități economice, educație sau agrement. În ciuda acestor beneficii clare, femeile continuă să fie lăsate în urmă în economie.

Recunoașterea drepturilor femeilor ca problemă de investiții este crucială pentru crearea de soluții transformative care să permită femeilor să-și realizeze drepturile, să scape din ciclul sărăciei și să prospere cu adevărat. Investițiile în femei constituie un fundament pentru construirea societăților incluzive. Progresul pentru femei ne avantajează pe toți.