De ce finanțarea organizațiilor pentru femei previne violența împotriva femeilor

Data:

Organizațiile pentru drepturile femeilor joacă un rol crucial în combaterea violenței în bază de gen și în accelerarea progresului către o lume mai echitabilă și fără violență pentru femei și fete.

Deși activismului feminist are un impact colosal în eliminarea violenței împotriva femeilor, a avut loc o sporire a mișcărilor anti-drepturi și a reacțiilor împotriva apărătorilor/-oarelor drepturilor femeilor la nivel global.

Iată patru motive pentru care finanțarea organizațiilor de femei este esențială pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor.

hw

 

Oferirea de servicii vitale pentru supraviețuitoare

Organizațiile de femei joacă un rol vital în furnizarea de servicii supraviețuitoarelor și victimelor violenței în bază de gen, care continuă să fie cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial, afectând cel puțin una din trei femei.

Serviciile esențiale de sprijin pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen includ centre de plasament, consiliere, asistență juridică și linii telefonice de urgență. Aceste servicii oferă susținere esențială supraviețuitoarelor și le ajută să-și reconstruiască viața.

Potrivit unui studiu ONU, doar 40% dintre femei cer ajutor după ce s-au confruntat cu o formă de violență, ceea ce face ca activitatea de informare a organizațiilor pentru drepturile femeilor să fie și mai importantă. Organizațiile pentru drepturile femeilor abilitează femeile și fetele să-și afirme drepturile și să caute ajutor atunci când se confruntă cu violență. Prin educație, formare și inițiative comunitare, organizațiile pentru femei sporesc reziliența și încrederea în sine în rândul femeilor, care pot fi esențiale în combaterea ciclului violenței.

Accelerarea elaborării politicilor

Cercetările arată că prezența unei mișcări feministe puternice și autonome este cel mai important factor în determinarea schimbării în eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor, atât în elaborarea politicilor interne, cât și la nivel mondial.

Țările cu cele mai puternice mișcări feministe tind să aibă politici mai cuprinzătoare privind violența împotriva femeilor decât cele cu mișcări mai slabe, datorită susținerii neîncetate a organizațiilor pentru drepturile femeilor, care sunt adesea foarte slab finanțate.

În timp ce țările cu o prezență redusă a mișcărilor pentru drepturile femeilor manifestă prejudecăți mai puternice împotriva egalității de gen și a abilitării femeilor, acest lucru semnalează importanța eforturilor pe care organizațiile pentru drepturile femeilor le depun în transformarea normelor sociale și a relațiilor de putere

Organizațiile pentru femei efectuează adesea cercetări și colectează date privind violența împotriva femeilor și fetelor, scoțând în evidență prevalența și formele specifice de violență în diferite contexte.

Aceste cercetări sunt esențiale în vederea dezvoltării strategiilor eficiente și alocării resurselor pentru combaterea violenței în bază de gen de către factorii de decizii în domeniul politic și furnizorii de servicii.

Reducerea violenței în bază de gen

Există tot mai multe dovezi care reflectă că activitatea organizațiilor pentru drepturile femeilor contribuie la reducerea violenței bazate pe gen. Cu toate acestea, ele rămân constant subfinanțate și este necesară o creștere semnificativă a finanțării acestora.

Organizațiile locale pentru drepturile femeilor își înțeleg comunitățile mai bine decât oricine și dețin un istoric de abordări bazate pe dovezi care au redus violența și au transformat viața femeilor din întreaga lume, în special a femeilor marginalizate și rasializate, care sunt expuse unui risc mai mare.

De exemplu, în Nicaragua, cercetările arată că o scădere cu 63% a violenței în cuplu a fost posibilă datorită eforturilor mișcărilor femeilor nicaraguane de a reforma legile, de a oferi servicii supraviețuitoarelor, de a transforma normele de gen și de a spori cunoștințele femeilor despre drepturile omului, împreună cu acțiuni multisectoriale coordonate cu guvernul.

Proiectul IMAGE din Africa de Sud a reușit să reducă violența în relațiile de cuplu cu 50% pe parcursul a doi ani, prin intermediul unei inițiative de micro finanțare și a unor programe de formare a comunităților privind egalitatea de gen.

O altă inițiativă a Programului Alimentar Mondial din Ecuador a reușit să reducă violența în familie cu până la 30% în decurs de șase luni, prin abilitarea economică a familiilor care trăiesc în zone urbane sărace, reducând astfel stresul legat de sărăcie în relațiile de cuplu.

Potrivit Rețelei „What Works” din Marea Britanie, proiectele bine concepute și implementate pot reduce violența în relațiile de cuplu cu peste 50%.

Rolul esențial în situațiile de urgență sanitară și umanitară

Pandemia COVID-19 a subliniat rolul crucial al organizațiilor pentru drepturile femeilor în direcționarea răspunsurilor guvernamentale pentru combaterea violenței pe bază de gen.

Un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – UN Women a arătat că țările cu mișcări feministe puternice au luat, în medie, cu trei măsuri în plus pentru a combate violența împotriva femeilor în timpul pandemiei, comparativ cu cele fără astfel de mișcări.

Numărul femeilor și fetelor în contexte afectate de conflicte a crescut cu 50%, ceea ce face ca milioane de femei și fete din întreaga lume să fie mai vulnerabile la violența în bază de gen.

Cercetările arată că pașii pozitivi către egalitatea de gen pot fi realizați atunci când femeile participă activ la eforturile de răspuns în timpul conflictelor și situațiilor de urgență și atunci când acțiunile umanitare se concentrează asupra organizațiilor pentru drepturile femeilor și a grupurilor auto-conduse.

Este nevoie urgentă de mai multe fonduri pentru organizațiile pentru femei

Nevoia urgentă de a finanța organizațiile pentru femei care luptă împotriva violenței împotriva femeilor și fetelor este de o importanță vitală.

Organizațiile pentru drepturile femeilor sunt campioane în prima linie în efortul pentru o lume mai echitabilă și fără violență.

Multe organizații pentru drepturile femeilor care lucrează în teren, inclusiv cele care lucrează cu supraviețuitoarele, sunt, de asemenea, constant subfinanțate, doar 5% din asistența oficială pentru dezvoltare fiind alocată eliminării violenței împotriva femeilor.

Într-o lume în care nevoia de egalitate de gen și prevenirea violenței rămâne urgentă, guvernele și instituțiile trebuie să recunoască, să împuternicească și să investească în eforturile neîncetate ale organizațiilor pentru femei.

Organizațiile pentru drepturile femeilor se angajează să creeze o societate mai sigură și mai echitabilă pentru femeile și fetele din întreaga lume și un viitor mai luminos și mai promițător pentru fiecare din noi.