Ministerul Finanțelor și UN Women vor colabora în domeniul bugetării sensibile la gen

Data:

Cooperarea se va realiza în cadrul Memorandumului de Înțelegere încheiat între Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și abilitarea femeilor (UN Women) și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, pe o perioadă de trei ani.

MoU signature Ceremony
Ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere între UN Women și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. De la stânga la dreapta: Dominika Stojanoska - Reprezentantă de țară UN Women Moldova, Veronica Sirețeanu - Ministră a Finanțelor
Credit foto: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Documentul semnat la Ministerul Finanțelor de ministra Veronica Sirețeanu şi reprezentanta de ţară UN Women Dominika Stojanoska, are drept obiectiv consolidarea cooperării dintre cele două instituţii privind cadrul instituțional și de politici care sprijină integrarea bugetării sensibile la gen în procesele existente de planificare a politicilor și bugetului.

Astfel, în baza colaborării reciproce și a angajamentului continuu de cooperare dintre Ministerul Finanțelor și UN Women, părțile își vor uni forțele în vederea realizării mai multor activități legate de susținerea dezvoltării unui management al finanțelor publice sensibil la dimensiunea de gen în Republica Moldova și consolidării capacităților funcționarilor/-elor Ministerului Finanțelor și din alte ministere de resort, în acest sens.

MoU signature Ceremony
Dominika Stojanoska - Reprezentantă de țară UN Women Moldova și Veronica Sirețeanu - Ministră a Finanțelor în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului de Înțelegere între UN Women și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. 
Credit foto: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova

Acest angajament implică, inclusiv alinierea legislației și politicilor naționale cu normele și standardele internaționale, după cum sunt prescrise în recomandările organismelor internaționale în vederea avansării și implementării bugetării sensibile la gen în cadrul sistemului de management al finanțelor publice din Moldova.