Mai puțin de 1% dintre femei și fete trăiesc într-o țară în care este o rată înaltă a abilitării femeilor și parității de gen

Data:

Noi indici statistici relevă faptul că, la nivel global, femeile ajung la doar 60% din potențialul lor maxim

Nicio țară nu a ajuns la o egalitate deplină de gen, iar mai puțin de 1% dintre femei și fete trăiesc într-o țară în care este o rată înaltă a abilitării femeilor și cu disparități reduse de gen, conform unui nou raport global lansat de UN Women și PNUD pe 18 iulie 2023, la conferința „Women Deliver”. Raportul prezintă în premieră o imagine mai cuprinzătoare a progresului în dezvoltarea umană a femeilor și fetelor.

THE PATHS TO EQUAL
Credit ilustrație: Biroul de Raportare privind Dezvoltarea Umana (HDRO)

Prin acest raport, UN Women și PNUD își unesc forțele, formulând Indicele de Abilitare a Femeilor (WEI) și Indicele Global de Paritate de Gen (GGPI), indici care vin să măsoare paritatea de gen și abilitarea femeilor.

Cei doi indici oferă perspective diferite, dar complementare, pentru evaluarea progresului în promovarea dezvoltării umane, puterii și libertăților femeilor. Împreună, aceștia reflectă provocările complexe cu care se confruntă femeile în întreaga lume și deschid calea intervențiilor țintite și reformelor la nivel de politici.

Analiza statistică a 114 țări reflectate în raport constată că puterea și libertatea femeilor de a face alegeri și de a valorifica oportunitățile rămân în mare parte restricționate. Abilitarea scăzută a femeilor și discrepanțele semnificative de gen sunt frecvente.

WEI măsoară puterea femeilor și libertățile de a face alegeri și de a valorifica oportunitățile, pe cinci dimensiuni: sănătate, educație, incluziune, luarea deciziilor și violența împotriva femeilor. Totodată, GGPI evaluează statutul femeilor în raport cu bărbații pe dimensiunile de bază ale dezvoltării umane, inclusiv sănătatea, educația, incluziunea și luarea deciziilor.

Potrivit măsurătorii WEI, la nivel global, femeile sunt abilitate să realizeze în medie doar 60 la sută din potențialul lor maxim. Potrivit GGPI, ele realizează, în medie, 72 la sută din ceea ce realizează bărbații pe dimensiunile cheie ale dezvoltării umane, reflectând o discrepanță de gen de 28 la sută. Aceste deficite și discrepanțe de abilitare sunt dăunătoare nu numai pentru bunăstarea și avansarea femeilor, ci și pentru progresul uman.

Potrivit raportului, Republica Moldova se încadrează în grupul de mediu-jos al abilitării femeilor, cu un WEI de 0,686 și în grupul cu o paritate de gen de nivel înalt, cu un GGPI de 0,878.

„Cu adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, comunitatea globală a făcut un angajament ferm pentru egalitatea de gen și pentru abilitarea femeilor. Cu toate acestea, putem vedea clar, datorită acestor noi doi indici, că în toate țările, potențialul complet al femeilor rămâne nerealizat, iar discrepanțele semnificative de gen continuă să fie frecvente, împiedicând și încetinind astfel progresul în realizarea tuturor ODD-urilor”, a declarat Sima Bahous, Directoare Executivă a UN Women. „Prin urmare, sunt necesare eforturi susținute pentru a îndeplini promisiunea egalității de gen, a asigura drepturile femeilor și fetelor și pentru a ne asigura că libertățile lor fundamentale sunt pe deplin realizate", a concluzionat ea.

Raportul evidențiază, de asemenea, că mai puțin de 1 la sută dintre femei și fete trăiesc în țări cu rate înalte atât de abilitare a femeilor, cât și de paritate de gen, în timp ce mai mult de 90 la sută din populația feminină a lumii - 3,1 miliarde de femei și fete - trăiesc în țări caracterizate de un deficit mare de abilitare a femeilor și o discrepanță semnificativă de gen.

„Această analiză relevă că dezvoltarea umană de nivel înalt nu este, în sine, o condiție suficientă, deoarece mai mult de jumătate din țările cu performanțe slabe și medii în Indicele de Autonomie a Femeilor și Indicele Global de Paritate de Gen se încadrează în grupurile de dezvoltare umană foarte ridicată și ridicată”, a declarat Achim Steiner, Administrator al PNUD. „Prea multe femei și fete trăiesc în țări care le permit să atingă doar o fracțiune din potențialul lor, iar aceste noi analize și măsurători sunt concepute în cele din urmă pentru a ajuta la producerea unor schimbări tangibile, pentru oameni”, a adăugat el.

WEI și GGPI sunt instrumente utile pentru factorii de decizie, oferind dovezi vitale cu privire la progres și acțiunile urgente necesare la nivel de politici pentru a realiza abilitarea femeilor și egalitatea de gen. Indicii relevă necesitatea unor acțiuni cuprinzătoare în următoarele domenii de politici:

  1. Politici de sănătate: Sprijin și promovare a unei vieți lungi și sănătoase pentru toți, cu accent pe accesul universal la sănătatea sexuală și reproductivă.
  2. Egalitate în educație: Abordarea lacunelor în competențe și calitatea educației, în special în domenii precum STEM, pentru a abilita femeile și fetele în era digitală.
  3. Echilibrul între muncă și viață personală și sprijin pentru familii: Investiți în politici și servicii care abordează echilibrul între muncă și viață personală, inclusiv servicii de calitate de îngrijire a copiilor, concedii parentale și aranjamente flexibile de lucru.
  4. Participarea egală a femeilor: Stabilirea obiectivelor și planurilor de acțiuni pentru atingerea parității de gen în toate domeniile vieții publice și eliminarea legilor și reglementărilor discriminatorii care țin femeile în urmă.
  5. Violența împotriva femeilor: Implementarea unor măsuri cuprinzătoare axate pe prevenirea, schimbarea normelor sociale și eliminarea legilor și politicilor discriminatorii.

Indicii servesc ca un catalizator pentru schimbare, permițând monitorizarea și evaluarea cuprinzătoare a progresului și lacunelor. Indicii au fost produși într-un moment critic, în care provocările globale amenință să submineze dezvoltarea umană și să exacerbeze discrepanțele de gen existente. Prin utilizarea acestor indici, factorii de decizie, părțile interesate și comunitățile pot întreprinde acțiuni informate și accelera călătoria către o lume mai echitabilă și incluzivă.

Lumea se află într-un moment crucial și acest raport reprezintă o contribuție-cheie la evaluarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și un mijloc de a avansa fiecare dintre cele 17 obiective, înaintea Summit-ului ODD-urilor din septembrie.