Consolidarea serviciilor pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen în cadrul răspunsului umanitar și a intervențiilor de dezvoltare

Data:

Violența în bază de gen este o încălcare gravă a drepturilor omului care afectează milioane de femei și fete în întreaga lume. Aceasta subminează sănătatea, demnitatea, securitatea și autonomia victimelor și necesită o abordare integrată și coordonată pentru a fi combătută eficient.

La data de 14 iulie a avut loc un eveniment care a abordat subiectul consolidării prestării serviciilor pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen în Republica Moldova atât în context umanitar, cât și în contextul intervențiilor de dezvoltare. Evenimentul, organizat de UN Women Moldova în cadrul Proiectului „Promovarea la nivel național și regional a unui răspuns umanitar sensibil la gen” și finanțat de Guvernul SUA, a reunit reprezentanți/-te ai/ale guvernului, societății civile, prestatorilor de servicii, comunității internaționale și experți/-te în domeniul eliminării violenței în bază de gen. 

Alternative childcare services
Foto: UN Women Moldova / Aurel Obreja

Aceste discuții publice au fost concentrate, în mod special, pe consolidarea conexiunii dintre asistența umanitară și intervențiile de dezvoltare în contextul protecției și asistenței supraviețuitoarelor violenței în bază de gen, recunoscând importanța colaborării între aceste două domenii pentru a oferi un sprijin adecvat și sustenabil acestora. 

Evenimentul a oferit o oportunitate valoroasă de interacțiune și discuție cu actorii implicați în domeniu, la nivel național și local, inclusiv pentru schimbul de experiențe și cunoștințe între prestatorii de servicii specializate. Participanții/-tele au evidențiat importanța colaborării și coordonării eforturilor comune în vederea asigurării unui răspuns eficient și integrat în procesul de asistență și reabilitare completă a supraviețuitoarelor violenței în bază de gen. 

Childcare
Foto: UN Women Moldova / Aurel Obreja

Felicia Bechtoldt, Secretară de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale: „Conștientizarea consecințelor nefaste ale oricărui act de violență reprezintă un pas important în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Din acest considerent, este important să consolidăm mecanismul interinstituțional, să dezvoltăm sistemul de servicii integrate, prin prisma asigurării drepturilor victimelor, să fortificăm parteneriatele, să vorbim cât mai mult despre violență, să întreprindem cât mai multe măsuri de prevenire și de combatere a acesteia și să promovăm non-violența cât mai frecvent posibil.” 

Kent (Sam) Healy, Coordonator Refugiați, Biroul Populație, Refugiați și Migrație, Ambasada SUA în Moldova, a menționat în cuvântul său de deschidere: „Violența în bază de gen este una dintre cele mai persistente încălcări ale drepturilor omului. Aceasta are loc pe fiecare continent și în fiecare țară, iar lupta împotriva violenței trebuie să fie purtată în toate comunitățile. Sistemele trebuie dezvoltate și consolidate la toate nivelele, iar aici intervine și devine vitală munca voastră. Evenimentul de astăzi, lacunele pe care le identifică și soluțiile pe care le recomandă pentru sistemul de protecție, reprezintă o activitate concretă în această luptă și o activitate care va ajuta mult persoanele vulnerabile.” 

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, consideră: „Serviciile existente în țară sunt insuficiente, organizațiile societății civile asigurând 60% din serviciile necesare supraviețuitoarelor violenței în bază de gen. Situația se complică în contextul crizelor multiple și al creșterii numărului de femei și fete refugiate. Prin aceste discuții, dorim să reflectăm asupra reformelor iminente, a practicilor din teren și a acoperirii regionale, în scopul de a învăța din experiențe și a promova cele mai bune practici. Vom menține dialogul pentru a asigura o coordonare eficientă a eforturilor noastre.” 

Iulia MacarencoCoordonatoare de proiect, Coaliția Națională „Viața fără Violență”, susține: „În Republica Moldova, dezvoltarea și consolidarea serviciilor existente este crucială, având în vedere că resursele pentru femei, copii și fete sunt insuficiente. Asigurarea serviciilor continue și a asistenței adecvate este esențială. Ne bucurăm să anunțăm că în cadrul acestui proiect vor fi dezvoltate 3 centre multifuncționale pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen, în regiunile de nord, sud și centru ale țării, precum și un Centru de resurse pentru femei la Chișinău. Aceste centre vor oferi femeilor un spațiu sigur în care pot primi suport, pot progresa atât personal, cât și profesional, pot stabili conexiuni cu alte femei și își pot exprima inițiativele pentru viitor.” 

Childcare
Foto: UN Women Moldova / Aurel Obreja

La data de 31 mai 2023, Guvernul a aprobat Programul național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie, pentru anii 2023-2027. Acesta este axat pe patru obiective structurate în baza celor patru piloni ai Convenției de la Istanbul: prevenire, protecție, pedepsire și politici integrate. Subsidiar, programul include un set de măsuri menite să asigure realizarea tuturor angajamentelor asumate de stat în implementarea tratatelor internaționale și oferirea unui răspuns orientat spre prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență față de femei și fete și a violenței în familie, fiind centrat pe necesitățile femeilor-supraviețuitoare și ale copiilor acestora. 
 
Prin intermediul Proiectului „Promovarea la nivel național și regional a unui răspuns umanitar sensibil la gen”, finanțat de Guvernul SUA, UN Women Moldova continuă să lucreze împreună cu partenerii naționali și locali pentru a consolida serviciile și resursele disponibile pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen și pentru a promova schimbarea durabilă în societate.